Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 2 augustus 2016

natuur

natuurMet het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economie.We spreken dan ook wel van een oorspronkelijke productiefactor. Denk daarbij aan zaken als:

-natuurlijke hulpbronnen als het Nederlandse aardgas;

-het klimaat, wat in Nederland meestal geen extremen kent en dan altijd nog kortstondig;

-dierlijk en plantaardig leven dat aanwezig is;

-de ligging, ook ten opzichte van andere economische grootheden. Denk bijvoorbeeld aan Rotterdam als haven met een grote betekenis voor Duitsland;

-hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen. Je kunt niet tot in het oneindige bomen kappen voor de bouw, want dan krijg je kaalslag;

-milieuverontreiniging. Wat kan de natuur probleemloos verwerken en wanneer gaan er serieuze problemen ontstaan.
Gebruikte begrippen in natuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

oorspronkelijke productiefactor
  ... we spreken bij natuur als productiefactor ook wel over een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer

Begrippen waar natuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

magnesium
  ... magnesium is een metaal dat in de natuur overvloedig voorkomt maar dat slechts in kleine hoeveelheden gewonnen kan worden de...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
procesinnovatie
  ... we spreken in de economie van procesinnovatie bij flinke vernieuwing van het productieproces voorbeelden van procesinnovaties in grotere winkels zijn...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
golden ratio
  ... wat is de golden ratio? de golden ratio of ook wel de golden mean is de verhouding tussen twee opeenvolgende...Lees meer
milieugebruiksruimte
  ... onder de milieugebruiksruimte verstaan we de mate waarin de economie kan groeien zonder de natuur onherstelbare schade te berokkenen...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
Francois Quesnay
  ... Quesnay was een frans econoom die leefde van 1694 tot 1774 hij was oorspronkelijk arts die het schema...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
productiefactor natuur
  ... onder de productiefactor natuur verstaan we de grond het water en de lucht en alles wat daarin aanwezig is...Lees meer
ethische fondsen
  ... onder zogenaamde ethische fondsen verstaan we beleggingsfondsen die zich bij hun beleggingsbeleid niet uitsluitend zeggen te richten op het...Lees meer
club van rome
  ... de club van rome was een groep geleerden en industri ëlen die begin 1970 dringend aandacht vroegen voor het...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer
oorspronkelijke productiefactor
  ... we spreken bij natuur als productiefactor ook wel over een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.