Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 22 mei 2016

Clearing

Clearing


Clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties.

Stel een bank heeft 2 klanten, Jansen en Pietersen.

Jansen verkoopt 100 aandelen KLM en jansen verkoopt 50 aandelen KLM.

De clearing zorgt er dan voor dat er slechts 100-50 ofwel 50 aandelen door de bank geleverd behoeven te worden.

Met name in de tijd dat fysieke effecten daadwerkelijk van de ene bank naar de andere werden verplaatst was de clearing van groot belang.
Gebruikte begrippen in clearing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer

Begrippen waar clearing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
tegenpartijrisico
  ... onder het tegenpartijrisico verstaan we het risico dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
resconteren
  ... onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor...Lees meer
liffe
  ... de london international financial futures and options exchange liffe verhandelt termijncontracten en optiecontracten op financiële instrumenten en goederen na jarenlang...Lees meer
aex clearing depository
  ... De aex ext index is een vorm van de aex index die een een uur voor opening en...Lees meer
ACHA
  ... Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de...Lees meer
associatie clearinghouse amsterdam
  ... Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
clearingfonds
  ... het clearingfonds is een garantiefonds dat door de european options clearing corporation bv eocc wordt beheerd en waaraan iedere clearing...Lees meer
positionreport
  ... het position report is een overzicht dat door de european options clearing corporation bv en de latere vergelijkbare organisaties dagelijks...Lees meer
board of trade clearing corporation
  ... Onder het begrip Board of Trade Clearing Corporation verstaan we een onafhankelijke onderneming die...Lees meer
clearinghouse
  ... een clearing house is een centrale instelling onderdeel van een beurs die door tussenkomst de wederzijdse verrekening van vorderingen...Lees meer
rapportagelimiet
  ... onder de rapportagelimiet verstaan we de limiet die in gaat voordat een positielimiet wordt bereikthierdoor wordt de clearing geattendeerd op...Lees meer
clearnet
  ... clearnet is een organisatie een onderdeel van euronext dat de clearing van de bij euronext aangesloten beurzen voor zijn rekening...Lees meer
CREST
  ... crest is de clearing en settlement organisatie van de london stock exchange...Lees meer
european options clearing corporation bv
  ... de european options clearing corporation ofwel eocc is een holding voor de clearing bedrijven van de...Lees meer
margin report
  ... het margin report is het overzicht dat de eocc dagelijks aan de clearingmembers verstrekt hierop staat de door elke clearing...Lees meer
european futuresclearing corporation
  ... de european futures clearing corporation is een onderdeel van amsterdam exchanges en regelt de administratieve afhandeling en...Lees meer
european optionsexchange association
  ... de european options exchange association is een in amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar nederlands recht...Lees meer
EOCC
  ... de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut...Lees meer
european stock options clearing corporation bv
  ... de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut...Lees meer
clearinghouse interbank payments system
  ... het clearing house interbank payments system is een amerikaans systeem voor afwikkeling van het betalingsverkeer...Lees meer
positie clearing effecten
  ... de positie in de clearing van effecten geeft per dag aan wat een deelnemer per...Lees meer
international options clearing
  ... de international options clearing corporation ofwel iocc is het...Lees meer
necigef
  ... necigef staat voor nederlands centraal instituut giraal effectenverkeer bij het necigef vindt de administratie en bewaring van aandelen en obligaties plaats...Lees meer
non member firm
  ... onder een non member firm verstaan we een broker waarbij geen van de deelnemende partijen of leden van het management...Lees meer
forward rate agreement
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
FRA
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
matched trade report
  ... het matched trade report is een overzicht met transactiegegevens dat door de european stock options clearing corporation of...Lees meer
clearing member
  ... een clearing member is lid van de eoe en de escc en of iocc en draagt zorg voor de...Lees meer
clearing van effecten
  ... onder de zogenaamde clearing van effecten verstaan we een systeem van collectieve afwikkeling van transacties op de beurs...Lees meer
effectenclearing
  ... de effectenclearing is een instituut dat belast is met de administratie van te leveren en te ontvangen posities die voorvloeien...Lees meer
disconto en callgeld clearing instituut
  ... het disconto en callgeld clearing instituut meestal afgekort tot dci is een instituut dat waarborgt dat...Lees meer
centrale betalingsregeling
  ... met een centrale betalingsregeling wordt een regeling bedoeld waarbij via een onderneming binnen een concern alle betalingen lopen die...Lees meer
vereniging van wisselmakelaars
  ... de vereniging van wisselmakelaars stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de geld en valutamarkt...Lees meer
banque centrale decompensation
  ... De banque centrale de compensation is een franse organisatie die de clearing voor de matif verzorgt wordt...Lees meer
london clearing house
  ... het london clearing house is het clearinginstituut voor de liffe lce ipe en lme...Lees meer
exercisenotice
  ... met het knap uit het engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld dus het uitoefenen van...Lees meer
chaps
  ... chaps is de afkorting van clearing house automated payments systems onder het begrip chaps verstaan we het clearing house automated payment...Lees meer
clearing house automated paymentsystem
  ... onder het het clearing house automated payment system ofwel chaps verstaan we het elektronische systeem van...Lees meer
clearinginstituten
  ... clearinginstututen zijn instituten zoals cedel sa centrale de livraison de valeurs mobilieres en euroclear die zich bezighouden met de internationale...Lees meer
clearingpapier
  ... onder clearingpapier verstaan we de vorderingen op andere deelnemers in de clearing bestaande uit betaalbaar gestelde kwitanties wissels cheques die...Lees meer
clearingslip
  ... de clearingslip is een voorlopige bevestiging door aex clearing &amp depository van alle transacties die op de beurs in amsterdam...Lees meer
collateral
  ... onder collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of...Lees meer
exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer
option clearing corporation
  ... de occ ofwel de option clearing corporation is een overkoepelende...Lees meer
forward
  ... een forward is een soort future waarbij echte onderlinge afspraken worden gemaakt en er geen sprake is van standaardcontracten zoals...Lees meer
BCC
  ... bcc is de afkorting van banque centrale de compensation de bcc is een franse organisatie die de clearing voor de...Lees meer
exercise note
  ... een exercisenote is een bericht aan de clearing dat een cliënt van een pom zijn optierechten wil uitoefenen...Lees meer
cabinet bid
  ... onder het begrip cabinet bid verstaan we in sommige landen de mogelijkheid voor houders van out of the money...Lees meer
EFCC
  ... efcc is de afkorting van european future clearing corporationde efcc is een onafhankelijk instituut dat de administratie en garantie voor...Lees meer
ESCC
  ... escc is een afkorting van european stock options clearing corporation de escc is een clearinginstituut dat de afwikkeling en garantie van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.