Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 9 april 2016

Statuten

Statuten


In de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling (vennootschap) dient te voldoen.

Zo is er de identiteit, de organisatie en de wijze van functioneren van de rechtspersoon in geregeld.
Gebruikte begrippen in statuten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar statuten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen blokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
aandelenblokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
ingekocht aandeel
  ... een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is...Lees meer
anti overval constructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
antiovervalconstructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
intrekken van aandelen
  ... onder het intrekken van aandelen verstaan we het feit dat een vennootschap het geplaatst kapitaal in aandelen kan...Lees meer
algemene vergadering van aandeelhouders
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
AVA
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
stichtingsverklaring
  ... de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent...Lees meer
uitbreiding kapitaal
  ... verhoging van het geplaatst kapitaal bij een naamloze vennootschap en besloten vennootschap is verhoging van het geplaatste kapitaal...Lees meer
stemrecht aandeelhouder
  ... het stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze...Lees meer
onderlingewaar borgmaatschappij
  ... een onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging die als doel heeft verzekeringsovereenkomsten te sluiten met haar leden...Lees meer
tegenstrijdig belang
  ... we spreken van een tegenstrijdig belang in de situatie waarin bijv één of meer van de bestuurders van een...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
controlebureau vereniging voor de effectenhandel
  ... het controlebureau vereniging voor de effectenhandel is de organsiatie die ondermeer tot taak haar taak rekent...Lees meer
blokkeringsregeling
  ... de blokkeringsregeling is een soort beschermingsconstructie voor bedrijven tegen een ongewenste of ook wel een vijandige overname...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
quorum
  ... een quorum is een aantal leden van een vereniging aantal aandeelhouders van een vennootschap etc dat op een vergadering tenminste...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
preferent winstdelend aandeel
  ... een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede...Lees meer
primair dividend
  ... primair dividend is een in de statuten van de vennootschap vastgestelde uitkering uit de winst aan de gewone aandeelhouders...Lees meer
prioriteitsaandeel
  ... een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te...Lees meer
reglement van orde vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van orde vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de bepalingen...Lees meer
privaat rechtelijke rechtspersoon
  ... een privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die aan het privaatrecht haar ontstaan en bestaan ontleent de statuten van de...Lees meer
Informele vereniging
  ... een informele vereniging is een vereniging waarvan de statuten niet door een notaris zijn gepasseerd en die niet in...Lees meer
oligarchische clausule
  ... een oligarchische clausule is een bepaling in de statuten van een vennootschap waarbij bijzondere bevoegdheden zoals bijvoorbeeld het benoemen...Lees meer
verenigingsverklaring
  ... de verenigingsverklaring is een verklaring van het bestuur van een vereniging dat het de bank in kennis zal stellen van...Lees meer
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wordt ook wel een informele vereniging genoemd het is een vereniging waarvan de...Lees meer
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt ook wel een formele vereniging genoemd...Lees meer
stichtingsverklaring
  ... de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent...Lees meer
opzegbare preferente aandelen
  ... bij opzegbare preferente aandelen is er sprake van preferente aandelen die volgens de statuten van de vennootschap op...Lees meer
beperkt royeerbaar certificaat
  ... Een beperkt royeerbaar certificaat is een certificaat dat op grond van de statuten van het bedrijf dat die...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer
beslote nvennootschap
  ... een besloten vennootschap vaak bv genoemd is een vorm van een vennootschap waarbij de aandelen op naam zijn gesteld en...Lees meer
BV
  ... een besloten vennootschap vaak bv genoemd is een vorm van een vennootschap waarbij de aandelen op naam zijn gesteld en...Lees meer
coöperatieve vereniging
  ... een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.