Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 18 maart 2016

Valuta

Valuta


Een valuta is een muntsoort, bijvoorbeeld de gulden, de dollar, de yen en dergelijke, van een souvereine staat met een specifieke eigen waarde ten opzichte van andere (voor dat land of groep landen bij bijvoorbeeld de EURO, buitenlandse) munteenheden.
Gebruikte begrippen in valuta


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
yen
  ... de yen is de nationale munteenheid van japan de iso valutacode van de yen is jpy...Lees meer

Begrippen waar valuta in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kloof tussen arm en rijk
  ... vooroordeel elektronisch geld het vergroot de kloof tussen arm en rijk het is een bekend gegeven dat in de moderne wereld...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
goudclausule
  ... een goudclausule is een clausule bij een lening in een vreemde valuta die inhoudt dat rente...Lees meer
commerciële koers
  ... de commerciële jaarrekening is een ander woord voor bedrijfseconomische jaarrekening de commerci ële jaarrekening is een combinatie van winst en...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
basisswap
  ... een basisswap is een swap waarbij twee verschillende rentes luidend in dezelfde valuta worden uitgewisseld...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
aanlappen
  ... Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten...Lees meer
devaluatie
  ... onder devalutie verstaan we het afwaarderen van een munteenheid valuta ten opzichte van ander munteenheden ten opzichte van...Lees meer
breakeven analyse
  ... een break evenanalyse is een overzicht waarin wordt berekend tot hoever een buitenlandse valuta mag dalen of stijgen...Lees meer
eoe
  ... eoe is de vroegere afkorting van european options exchange nu euronext aex op deze beurs worden opties op een aantal...Lees meer
harde munt
  ... we spreken van een harde munt of een harde valuta bij een munteenheid die weinig wisselkoersrisico heeft dus de...Lees meer
hot money
  ... onder hot money verstaan we tegoeden in een lokale of vreemde valuta die uiterst gevoelig zijn voor prijsveranderingen...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
pegging
  ... met pegging wordt een engelstalige term bedoeld voor het doen van aan of verkooptransacties bij effecten en valuta om de...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
forexmarkt eigenschappen
  ... De Forexmarkt kent geen begin en einde. Er is geen gong of bel die begin of einde van de handel aankondigt. ...Lees meer
valuta afwikkelen
  ... onder het afwikkelen van een valutatermijncontract verstaan we het op de vervaldatum over en weer leveren van...Lees meer
automatisering van banken
  ... Automatisering is al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de wereld...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
benelux
  ... België nederland en luxemburg besloten in 1944 tot het vormen van een douane unie onder de naam benelux deze douaneunie...Lees meer
fabricatierisico
  ... onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden...Lees meer
karbovanets
  ... de karbovanets was de nationale munteenheid van oekraine de de iso valutacode van de karbovanets was uak...Lees meer
asasaandeel
  ... Dit zijn buitenlandse fondsen die in nederland via een giraal systeem het zog&#173naamde asas wat een afkorting is van...Lees meer
billy index
  ... de billy index is te vergelijken met de wat meer bekende big mac index waarbij de koopkracht en waarde...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
ankervaluta
  ... Onder een ankervaluta verstaan we de valuta waaraan een aantal andere landen de koers van hun munteenheid heeft gekoppeld van...Lees meer
translatieeffect
  ... onder het translatie effect verstaan we de invloed van wisselkoers veranderingen bij de omrekening van buitenlandse winsten in de...Lees meer
translationrisk
  ... onder translation risk verstaan we onzekerheid over de balanswaarde uitgedrukt in de thuisvaluta van activa en passiva die aangehouden...Lees meer
valutaarbitrage
  ... valutaarbitrage is een vorm van arbitrage waarbij gebruik wordt gemaakt van de gelijktijdige prijsverschillen van eenzelfde valuta op verschillende valutamarkten...Lees meer
afwijkingsdrempels ems
  ... Het begrip afwijkingsdrempels europees monetair stelsel is met de invoering van de euro niet meer van toepassing...Lees meer
dagswap
  ... onder de dagswap of eendaagsswap of eendagshandel wordt een swap voor ã©ã©n dag bedoeld...Lees meer
beursvoorspelling
  ... het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek...Lees meer
ACI
  ... Onder de "association cambiste internationale" wat in de praktijk wordt afgekort tot aci verstaan we het overkoepelend orgaan...Lees meer
association cambiste internationale
  ... Onder de "association cambiste internationale" wat in de praktijk wordt afgekort tot aci verstaan we het overkoepelend orgaan...Lees meer
omrekeningskoers
  ... de omrekeningskoers is de koers volgens welke de in euro's luidende koopprijs van een fonds dat niet in nederlandse valuta...Lees meer
geldmarktlek
  ... onder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geldscheppende...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
notering in eens gevend geld
  ... onder een notering in eensgevend geld verstaan we een notering in de locale valuta dus in ons...Lees meer
international bond
  ... een international bond is een obligatie die is uitgegeven door een staat en die is uitgegeven in een andere...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
interventiekoers
  ... de interventiekoers was de hoogste of laagste koers van een valuta waarbij de centrale bank ingevolge de overeenkomsten binnen het...Lees meer
interventiepunt
  ... onder het interventiepunt verstaan we het uiterste punt van de koersontwikkeling in opwaartse of benedenwaartse richting van een valuta ten...Lees meer
big mac index
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
PPP
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
purchasing power parity
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
starbucks tall latte index
  ... een statement is een dagafschrift dat via het swift systeem wordt verzonden...Lees meer
diepte van de markt
  ... de diepte van de markt is een term die aangeeft op welke prijs een bepaalde hoeveelheid van...Lees meer
pariteit van koersen
  ... onder pariteit van koersen verstaan we het evenwicht in de koers op verschillende beurzen van een zelfde...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
fixing
  ... onder fixing verstaan we het vaststellen van de valuta middenkoers deze fixing heeft meestal een officieel karakter...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer
currency warrant
  ... een currency warrant geeft de houder het recht om een bepaalde hoeveelheid van de aangegeven valuta te kopen van...Lees meer
external bond
  ... met de term external bond wordt een zogenaamde foreign bond bedoeld dit is een obligatie die genoteerd staat in een...Lees meer
foreign bond
  ... met de term external bond wordt een zogenaamde foreign bond bedoeld dit is een obligatie die genoteerd staat in een...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
bolsa de mercadorias futures exchange
  ... onder de bolsade mercadorias &amp futures exchange verstaan we de termijnbeurs van sã£o paulo in brazili ë...Lees meer
currencyswap
  ... bij een currencyswap wordt een hoeveelheid geld in een bepaalde valuta omgezet in een andere valuta met daarbij de...Lees meer
directe valutaarbitrage
  ... onder directe valuta arbitrage verstaan we een vorm van valuta arbitrage waarbij in elk geval de lokale valuta...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
notering vreemde valuta
  ... een notering vreemde valuta is een door het uitvoeren van transacties tot stand gekomen prijs in de markt...Lees meer
prijsbepalende valuta
  ... onder een de prijsbepalende valuta verstaan we de valuta waarin een prijs is uitgedrukt een pak koffie in nederland is...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer
deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer
european options clearing corporation bv
  ... de european options clearing corporation ofwel eocc is een holding voor de clearing bedrijven van de...Lees meer
basisvaluta
  ... de basisvaluta is de eerste valuta bij de gebruikelijk notatie in de valutahandel waar altijd twee valuta's worden genoemd...Lees meer
crawling peg
  ... onder een crawling peg verstaan we de koppeling van een valuta aan bijvoorbeeld de us dollar waarbij de koppeling...Lees meer
currencyconvertibility
  ... onder de currency convertibility verstaan we de mogelijkheid om een valuta om te zetten in andere valuta of in...Lees meer
zachtevaluta
  ... onder een zachte valuta verstaan we munteenheden die in het verleden regelmatig in waarde zijn gedaald ten opzichte van...Lees meer
wijdstellen vreemde valuta
  ... onder het wijdstellen van vreemde valuta verstaan we het dusdanig stellen van een vreemde valutakoers dat de...Lees meer
eigen valuta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
local currency
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
lokalevaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
thuisvaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
ECU
  ... de european currency unit of ecu zoals deze meestal werd aangeduid was de voorloper van de euro...Lees meer
european currency unit
  ... de european currency unit of ecu zoals deze meestal werd aangeduid was de voorloper van de euro...Lees meer
eurovaluta
  ... een eurovaluta was in de guldentijd nog de valuta waarin deposito's werden aangehouden kredieten werden verleend etc buiten het land...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
eurovalutadeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
spanning
  ... het verschil tussen biedprijs en laatprijs bij een koersstelling van vreemde valuta wordt ook wel de spanning genoemd...Lees meer
spotrate
  ... de spotrate ofwel de contante koers vreemde valuta is de aankoopkoers respectievelijk verkoopkoers voor spottransacties in een valuta...Lees meer
contante affaire
  ... onder een spottransactie ofwel een contante affaire verstaan we een aankoop respectievelijk verkoop van een valuta die wordt afgewikkeld...Lees meer
spot transactie
  ... onder een spottransactie ofwel een contante affaire verstaan we een aankoop respectievelijk verkoop van een valuta die wordt afgewikkeld...Lees meer
finnish optionsmarket
  ... de finnish options market is de optiebeurs van finland er zijn ondermeer valuta rentecontracten en aandelenindices genoteerd...Lees meer
deviezenmutatie
  ... onder een deviezenmutatie verstaan een transactie die een wijziging in de deviezenvoorraad veroorzaakt we kunnen daarbij twee soorten transacties onderscheiden...Lees meer
undamentals van een wisselkoers
  ... onder de fundamentals van een wisselkoers verstaan we de onderliggende mogelijkheden van een munt of het land...Lees meer
handel in vreemd bankpapier
  ... dit is de handel in vreemd bankpapier dus geld dat luidt in verschillende soorten valutas...Lees meer
koersnotering vreemde valuta
  ... de koersnotering vreemde valuta is de standaardhoeveelheid van één valuta eng trade currency uitgedrukt in een variabele hoeveelheid...Lees meer
maatschappelijke geldhoeveelheid
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
MGH
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
obligatie met valuta clausule
  ... een obligatie met valutaclausule is een obligatie waarvan de hoofdsom en de rente naar keuze betaalbaar zijn in...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
systematisch risico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
note
  ... 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de...Lees meer
prijssteller
  ... de prijssteller is degene die twee prijzen namelijk een biedprijs en een laatprijs noemt waartegen hij bereid is...Lees meer
positiehouder
  ... een positiehouder is een functionaris bij een bank die onmiddellijk na het afsluiten van elke transactie in vreemde valuta hieromtrent...Lees meer
pricecurrency
  ... de price currency is de valuta waarin in een prijsnotering de prijs van de trade currency wordt uitgedrukt...Lees meer
reciprocque
  ... de term reciprocque komt uit de valutahandel en wil zeggen dat de ene valuta altijd in een andere valuta uitgedrukt...Lees meer
koers vreemde valuta
  ... onder de koers vreemde valuta verstaan we de geldende marktprijs van buitenlands geld...Lees meer
Manilla international futures exchange
  ... de manilla international futures exchange ofwel kortweg mife is de termijnmarkt van de filippijnen waar koffie copra...Lees meer
differentieel koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
meervoudig koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die...Lees meer
multiple koersen
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
Bretton Woods
  ... Bretton Wwoods is een plaats in new hampshire vs waar in juli 1944 een belangrijke internationale vergadering werd gehouden...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
gecompenseerde valuta
  ... we spreken van gecompenseerde valuta wat in het engels "value compensated" wordt genoemd wanneer een klant rekeningen in verschillende...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
internationale reserves
  ... de zogenaamde internationale reserves worden gevormd door het totaal van de door alle landen aangehouden reserves...Lees meer
internationale liquiditeiten
  ... de zogenaamde internationale liquiditeiten zijn de internationaal aanvaarde ruilmiddelen in de vorm van goud direct opeisbare tegoeden in convertibele valuta...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
koersrisico vreemde valuta
  ... het koersrisico vreemde valuta wordt ook wel valutarisico genoemd het koersrisico is de kans dat de waarde van...Lees meer
koopkrachtpariteit
  ... volgens de economie is de koopkrachtpariteit de theoretische koopkrachtverhouding tussen twee landen zoals die in de wisselkoersen van valuta wordt...Lees meer
kasmiddelen van een bank
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
materiële liquiditeiten
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
omgekeerd koersrisico
  ... onder het omgekeerd koersrisico verstaan we het risico dat een bank loopt bij uitlenen van geld in een vreemde...Lees meer
omrekenkoers
  ... de omrekenkoers is de koers waartegen geld en geldswaarden omzetten en dergelijke die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt worden...Lees meer
parallelkoers vreemde valuta
  ... de parallelkoers vreemde valuta is de koers van een valuta op een niet door de deviezenautoriteiten of de...Lees meer
referentie valuta
  ... onder een referentie valuta verstaan we de valuta waaraan een vordering in een andere valuta via een valutaclausule is...Lees meer
rente dekking
  ... 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen...Lees meer
garman kohlhagen option pricing model
  ... het garman kohlhagen option pricing model is een wat minder bekend statistisch model om de theoretische...Lees meer
hardevaluta
  ... we spreken van een harde munt of een harde valuta bij een munt die weinig wisselkoersrisico heeft die gemakkelijk...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
flauwe gulden
  ... we spreken van een flauwe gulden in de situatie op de valutamarkt waarbij de externe waarde van de gulden...Lees meer
foreign exchange
  ... onder foreign exchange verstaan we de vreemde valuta handel naast deze engelse maar ook hier ingeburgerde term wordt ook...Lees meer
indirecte valuta arbitrage
  ... vorm van valuta arbitrage waarbij de lokale valuta en twee vreemde valuta's zijn betrokken...Lees meer
interne convertibiliteit
  ... er is sprake van interne convertibiliteit in de situatie waarin ingezetenen vrij elke willekeurige buitenlandse valuta kunnen kopen aanhouden...Lees meer
nauwstellen van vreemde valuta
  ... onder het nauwstellen van vreemde valuta wordt dusdanig stellen van een vreemde valutakoers verstaan zodat de aankoopkoers...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
afrekening met gecompenseerde valuta
  ... Het crediteren en debiteren van valutatransacties met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta genoemd...Lees meer
BBF
  ... bbf is een afkorting van bolsa brasileira de futuros een grondstoffenbeurs in brazili ë...Lees meer
bolsa brasileira de futuros
  ... de bolsa brasileira de futuros vaak afgekort tot bbf verstaan we een vroegere grondstoffenbeurs in sã£o paulo...Lees meer
bolsa mercantil de futuros
  ... de bolsa mercantil &amp de futuros is een voormalige termijnbeurs uit sã£o paulo in brazili ë er...Lees meer
dual currency obligatie
  ... een dual currency obligatie is een obligatie die in een andere valuta wordt afgelost dan die waarin aflossing...Lees meer
binnenwaarde
  ... onder de binnenwaarde verstaan we de binnenlandse koopkracht van een valuta de tegenhanger van de binnenwaarde is de buitenwaarde dus de...Lees meer
bovengrens
  ... de term bovengrens wordt vooral gebruikt in de valutahandel in het algemeen en voorheen in het europees monetair stelsel ems...Lees meer
converteerbare valuta
  ... onder converteerbare valuta of convertibele valuta verstaan we valuta die onbeperkt tegen alle andere valuta kan worden ingewisseld...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito of kortweg een eurodeposito is een deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van het...Lees meer
rollover krediet
  ... een roll over krediet is een vorm van een krediet met een aantal bepalingen 1 de looptijd vooraf is...Lees meer
shiftable activa
  ... onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door...Lees meer
depreciatie
  ... onder depreciatie verstaan we de waardevermindering van een valuta ten opzichte van een andere valuta die uitsluitend door de werking...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
break even valutakoersen
  ... we spreken van break even valutakoersen bij het niveau tot waar een valutakoers mag dalen of stijgen totdat...Lees meer
tweedagshandel
  ... we spreken van tweedagshandel bij de gewoonte in de vreemde valutahandel dat de valutadatum de datum waarop een transactie afgewikkeld...Lees meer
valutahandel
  ... onder de zogenaamde valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een lokale markt voor tegen een...Lees meer
biedkoers vreemde valuta
  ... onder de biedkoers vreemde valuta verstaan we de koers waartegen een prijsstellende bank bereid is de betreffende valuta...Lees meer
valuta warrant
  ... een valutawarrant is het recht om een bedrag in euro's te kopen tegen een vaste wisselkoers met een bepaalde valuta...Lees meer
voor de spot handelen
  ... met de term vóór de spot handelen wordt het aan of verkopen van verhandelbare valuta trade currency...Lees meer
rente differentieel
  ... een rentedifferentieel is een ander woord voor het verschil tussen twee rentes bijvoorbeeld bij leningen met verschillende looptijd in verschillende...Lees meer
risicodragende positie
  ... een risicodragende positie is een bedrag van de longpositie of shortpositie in vreemde valuta depositos aandelen etc waarover koersrisico...Lees meer
secureren
  ... met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico...Lees meer
vaste verrekenkoers
  ... een vaste verrekenkoers wordt ofwel eenzijdig door de overheid vastgesteld of wel door het sluiten van een overeenkomst...Lees meer
verrekeningseenheid
  ... onder de verrekeningseenheid verstaan we de in een betalingsovereenkomst tussen verschillende landen opgenomen geldeenheid of rekeneenheid waarin wederzijdse vorderingen worden...Lees meer
reservepositie in het internationale monetairefonds
  ... de reservepositie in het internationale monetaire fonds is het verschil tussen het in het internationale...Lees meer
resconteren van een valutatermijncontract
  ... onder het resconteren van een valutatermijncontract verstaan we het via een contante aan of verkoop neutraliseren van...Lees meer
valuta termijnaffaire
  ... onder een valutatermijnaffaire verstaan we een contract waarbij de koper op een vastgelegde datum valuta tegen een van te voren...Lees meer
valutaclausule
  ... het begrip valutaclausule heeft meerdere betekenissen 1clausule die het mogelijk maakt dat om aflossing of dividend uit te laten betalen in...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer
valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer
valutapositie
  ... onder de valutapositie verstaan we de economische voorraad aan vreemde valuta...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer
valutaswap
  ... onder een valutaswap verstaan we uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in verschillende valuta tegen een vooraf overeen gekomen verhouding...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
spot
  ... de term spot staat voor de dag twee werkdagen na heden het is gebruikelijk op de internationale geld en valutamarkten...Lees meer
steunaankoop
  ... een steunaankoop is de aankoop van valuta of effecten door een financiële instelling om de koers daarvan te ondersteunen die...Lees meer
terugnemen
  ... terugnemen wordt ook wel terugdekken genoemd...Lees meer
trading limit
  ... de trading limit is een limiet bij de handel in vreemde valuta waarboven een bepaalde handelaar geen positie mag...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
treasury
  ... de treasury is de verantwoordelijke voor alle geldmarkt en valuta operaties in een bedrijf...Lees meer
externe convertibiliteit
  ... met het begrip externe convertibiliteit wordt de situatie bedoeld waarin niet ingezetenen vrij euro's kunnen kopen deze aanhouden en...Lees meer
gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer
londense usance bij vreemde valuta
  ... de londense usance bij vreemde valuta ofwel in het engels de london practice with foreign currency...Lees meer
spilkoers
  ... onder de spilkoers verstaan we de koers van een valuta waarvan de werkelijke koers met een bepaald percentage mag afwijken...Lees meer
standaardbedrag bij valutaarbitrage
  ... het standaardbedrag bij valuta arbitrage is in feite het minimumbedrag waarin valuta arbitrage transacties in de professionele...Lees meer
transactierisico
  ... onder het begrip transfer in financiële zin verstaan we een overheveling van koopkracht van het ene land naar het...Lees meer
termijnkoers vreemde valuta
  ... de termijnkoers vreemde valuta is de koers voor een valutatermijnaffaire deze koers wordt bij het aangaan van de...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
trade currency
  ... de trade currency is de valuta in een prijsnotering waarvan de hoeveelheid altijd vast is bijvoorbeeld één eenheid of...Lees meer
amsterdam security account system
  ... Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
ASAS
  ... het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
contract for differences
  ... bij een zogenaamd contract for differences wordt er een contract afgesloten gebaseerd op de beweging van een onderliggende...Lees meer
daagshandel voor de callmarkt
  ... onder de zogenaamde daagshandel voor de callmarkt verstaan we de handel die erop gericht is om overtollige...Lees meer
eendaagskoers
  ... onder de eendaagskoers verstaan we de koers voor de aankoop en de verkoop van een valuta die in afwijking het...Lees meer
effectieve betaling
  ... effectieve betaling is een beding bij een lening dat stelt dat een schuld in vreemde valuta ook weer in...Lees meer
eurobond
  ... een eurobond is een obligatie lening uitgegeven door ondernemingen of instellingen gevestigd in een ander land dan het land van...Lees meer
bahrein dinar
  ... De dinar is de munteenheid van bahrein één dinar is duizend fils de naam dinar is van het romeinse woord...Lees meer
convertibele valuta
  ... onder een convertibele valuta of ook wel converteerbare valuta verstaan we valuta die onbeperkt tegen alle andere valuta kan...Lees meer
crossrate
  ... de crossrate is de koers van een valuta uitgedrukt in een andere denk bijvoorbeeld aan dollars uitgedrukt in engelse ponden...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer
wisselmakelaar
  ... een wisselmakelaar wordt ook wel valutamakelaar genoemd de wisselmakelaar is een beëdigd tussenpersoon die tegen vergoeding die ook wel als...Lees meer
waarde bepalende valuta
  ... onder de waardebepalende valuta verstaan we de valuta die de waarde de prijs van een goed direct beïnvloedt...Lees meer
wisselmarkt
  ... onder de wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta of ook wel de benaming...Lees meer
zwerfkapitaal
  ... onder zwerfkapitaal wat ook wel vluchtkapitaal of flitskapitaal genoemd wordt verstaan we geld of vermogen in een andere vorm dat wordt...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer
zwevende valuta
  ... onder een zwevende valuta verstaan we een valuta waarbij de wisselkoers niet vast maar variabel is met andere woorden...Lees meer
marktschommeling
  ... we spreken van een marktschommeling bij een op en neergaande beweging op de valuta of aandelenmarkt...Lees meer
slotlimiet
  ... de slotlimiet is een limiet met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in vreemde valuta waarboven aan het einde van een...Lees meer
a formulier
  ... Een a formulier was een formulier waarmee in het kader van het deviezentoezicht de betalingen naar het buitenland die...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
eenzijdige markt
  ... onder een eenzijdige markt verstaan we een situatie op deze markt waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn...Lees meer
EMS
  ... de afkorting ems staat voor europees monetair stelsel dit is een stelsel van vaste wisselkoersenverhoudingen binnen de eu...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
geldmarktinstrumenten
  ... de zogenaamde geldmarktinstrumenten zijn de middelen die een centrale bank zoals de vroegere nederlandsche bank nv in het guldentijdperk had...Lees meer
interestpariteit
  ... de zogenaamde interestpariteit is het evenwicht tussen 1 het verschil tussen een termijnkoers en een contante koers van een valuta...Lees meer
london interbank offered rate
  ... de london interbank offered rate ofwel libor wordt traditioneel omschreven als het rentetarief waarvoor een handelsbank...Lees meer
buitenwaarde
  ... onder buitenwaarde verstaan we de waarde van een valuta uitgedrukt in buitenlandse valuta buitenwaarde is eigenlijk een ander woord voor de...Lees meer
kunstmatige valuta
  ... een kunstmatige valuta is een speciaal geconstrueerde valuta die niet tot de eigen valuta van een land gerekend wordt...Lees meer
sleutelvaluta
  ... onder een sleutelvaluta verstaan we een internationaal aanvaarde convertibele gemakkelijk in te wisselen valuta waarin transacties door de internationale valutahandel...Lees meer
koersrisicoverzekering
  ... een koersrisicoverzekering is een verzekering tegen koersdaling van de valuta die zij moeten gebruiken die voor een risico binnen het...Lees meer
cautie
  ... de cautie is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
koersen van cryptogeld
  ... Het bepalen van de koers van cryptogeld is een ingewikkeld verhaal zeker als we het uit willen gaan drukken in de locale valuata...Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.