Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 18 maart 2016

Uitgifte

Uitgifte


Onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt.
Gebruikte begrippen in uitgifte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer

Begrippen waar uitgifte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenemissie met voorkeursrecht
  ... Onder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande...Lees meer
aanschrijvingsbericht
  ... We spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
emissiehuis
  ... een emissiehuis is een bank die een emissie of uitgifte van aandelen of obligaties door een uitgevende instelling begeleidt...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
hot issue
  ... we spreken van een hot issue bij een gehypte emissie van nieuwe aandelen waar de beleggers op voorhand al...Lees meer
loanarranger
  ... met het onvertaalbare begrip loan arranger wordt een bank of een andere financiële instelling bedoeld die zich bezighoudt met...Lees meer
ADR
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer
american depository receipt
  ... De eagle is een amerikaanse gouden munt...Lees meer
as if and when issued
  ... as if and when issued is de engelse term voor 'als indien en wanneer uitgegeven' waardepapieren...Lees meer
asasaandeel
  ... Dit zijn buitenlandse fondsen die in nederland via een giraal systeem het zog&#173naamde asas wat een afkorting is van...Lees meer
antiverwateringsclausule
  ... Een anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
aflossingskoers
  ... Onder de aflossingskoers verstaan we de koers waartegen de obligaties worden afgelost door de uitgevende instelling van de betrokken obligaties...Lees meer
laat renderende projecten
  ... laat renderende projecten zijn projecten die eerst later tot de winst zullen gaan bijdragen vanwege een lange voorbereidings...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
herkapitalisatie
  ... onder herkapitalisatie verstaan we de wijziging van de kapitaalstructuur van een onderneming door omzetting van reserves in aandelenkapitaal door uitgifte...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
when issued
  ... when issued is een toevoeging aan transacties waarbij reeds wordt gehandeld in effecten waarvan de stukken bij het sluiten...Lees meer
open end fund
  ... een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer
liquiditeitsvernietiging
  ... met de term liquiditeitsvernietiging bedoelt men de verkleining van de liquiditeitenmassa door geldvernietiging en de uitgifte van niet op korte...Lees meer
doorlopende uitgifte
  ... onder doorlopende uitgifte verstaan we een methode van inschrijving op nieuwe effecten kwam in het verleden vooral voor bij hypotheek...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
fungibility
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
pandbrief
  ... een pandbrief is een door een hypotheekbank uitgegeven schuldbewijs aan toonder in feite is het een vorm van een obligatie...Lees meer
obligatie emissie
  ... een obligatie emissie is het verwerven van vreemd vermogen door middel van de uitgifte van obligaties...Lees meer
monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer
primaire effectenbeurs
  ... de primaire effectenbeurs is een onderdeel van de openbare kapitaalmarkt waar alle transacties betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen...Lees meer
primaire emissie
  ... een primaire emissie is de uitgifte van nieuwe effecten en daarmee eigenlijk hetzelfde wat onder een "gewone" emissie wordt...Lees meer
initial public offering
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
IPO
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
koersrisico obligatie
  ... het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende...Lees meer
obligatie koersrisico
  ... het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
binnenlandse emissie
  ... een binnenlandse emissie is een uitgifte van nieuwe effecten door een bedrijf of andere organisatie waarbij alleen ingezetenen uit...Lees meer
calendier
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
emissiekalender
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
kasobligatie
  ... een kasobligatie is een vorm van een achtergestelde obligatie waarvan de uitgifte door de uitgevende instantie doorlopend plaatsvindt dus er vindt...Lees meer
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
  ... met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare...Lees meer
uitgiftekoers
  ... onder de uitgiftekoers of emissiekoers verstaan we de koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt bij een...Lees meer
bankbrief
  ... Een bankbrief is een vorm van een obligatie die wordt uitgegeven door een algemene bank of handelsbank...Lees meer
plaatsing van schatkistpapier
  ... bij de plaatsing van schatkistpapier hebben we het over de uitgifte van schatkistpapier...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
secundaire markt
  ... onder de secundaire markt verstaan we de eigenlijke beurshandel de uitgifte of emissie van effecten gebeurt op de primaire markt...Lees meer
sellinggroup
  ... een selling group wordt gevormd door alle bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel die als inschrijver bij de...Lees meer
theoretische claimwaarde
  ... formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel...Lees meer
toonbankuitgifte
  ... een toonbank uitgifte is een techniek om obligaties uit te geven waarbij de koers doorlopend wordt aangepast...Lees meer
amsterdam security account system
  ... Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
ASAS
  ... het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
conversievoorwaarden
  ... de conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode de conversieverhouding de conversiekoers en de aanpassing van de...Lees meer
emissievoorwaarden
  ... met het begrip emissievoorwaarden worden de voorwaarden bedoeld die vermeld staan in het emissieprospectus waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen...Lees meer
cheque aanbiedingstermijn
  ... met het begrip cheque aanbiedingstermijn wordt de periode bedoeld waarbinnen een cheque ter betaling moet worden aangeboden...Lees meer
emissiedatum
  ... de emissiedatum is de eigenlijk datum waarop een emissie dus een uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties daadwerkelijk plaatsvindt...Lees meer
vorderingenoverschot
  ... een vorderingenoverschot is het verschil van de lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende...Lees meer
weekly
  ... een weekly is een speciale optie met een zeer korte looptijd namelijk van slechts een week...Lees meer
geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.