Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 18 maart 2016

Vast

Vast


Vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen
Gebruikte begrippen in vast


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer

Begrippen waar vast in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

timerhandelcryptogeld
  ... we hebben op dit weblog al eens gekeken naar tradinghulpmiddelen...Lees meer
opties voor portefeuilleverzekering
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
portefeuille verzekeren met opties
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
code rendement en risico
  ... de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement...Lees meer
fibonacci reeks
  ... de zogenaamde fibonacci reeks wordt gemaakt door een nieuw getal te vormen uit de som van de twee voorgaande getallen....Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
risico aversie
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we...Lees meer
beige book
  ... Een belangrijke indicator voor de fed is het zogenaamde beige book elke bank die bij de fed is aangesloten...Lees meer
lead lag methode
  ... de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde...Lees meer
lead lag methode
  ... de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde...Lees meer
equal dollar weighted index
  ... bij een dollar weighted index wordt het aantal aandelen in de index bepaald door een techniek waarbij...Lees meer
geldswaarde bij een belegging
  ... het begrip geldswaarde bij een belegging vinden we alleen terug bij de beleggingen die een vast geldbedrag...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
margin price
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
path dependend option
  ... de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
scenario trading
  ... bij scenario trading wordt er niet zozeer gebruik gemaakt van een tradingsysteem maar gaat de trader uit van een...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
would be trader
  ... wie wel eens lid geweest is van een beleggingsclub of beleggingsstudieclub die kent hem vast...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
hedgerisico
  ... hoewel hedging bedoeld is om risicos weg te nemen zien we dat het ook een risico met zich mee brengt...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
three line break grafiek
  ... de three line break is een minder bekende grafiekvorm die net als de kagi grafiek de point and...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer
accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
bad bank
  ... Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
vuilnisbank
  ... een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
absolute rate
  ... Onder de absolute rate verstaan we de rente bij een swap die wordt uitgedrukt in een vast rentepercentage...Lees meer
besluiteloosheid
  ... elke trader heeft het probleem van besluiteloosheid een periode dat hij zij het niet meer ziet zitten en gewoon een...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
benelux
  ... België nederland en luxemburg besloten in 1944 tot het vormen van een douane unie onder de naam benelux deze douaneunie...Lees meer
historische kostprijs
  ... onder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
overboughtoversoldindicator
  ... de overbought oversold oscilator is een wat ouder hulpmiddel om vast te stellen of een fonds wel erg...Lees meer
systeemtrader
  ... een systeemtrader is een handelaar in aandelen en afgeleide producten derivaten die werkt volgens een vast geautomatiseerd meestal volledig mechanisch...Lees meer
keyreversal up
  ... bij het key reversal up patroon zien we een forse daling van de koersen gedurende de dag waarbij...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
jojo
  ... we spreken van het jojo en van een effectenkoers wanneer deze sterk fluctueert genoemd naar de bekende jojo het...Lees meer
keyreversal down
  ... bij het key reversal downpatroon zien we een forse stijging van de koersen gedurende de dag waarbij deze...Lees meer
averaging in
  ... Het gedurende langere tijd periodiek kopen van een vast geldbedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken wordt...Lees meer
averaging out
  ... Averaging out is het periodiek verkopen van een vast bedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken we...Lees meer
armoedegrens
  ... onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede dat...Lees meer
aard en nagelvast
  ... Onder de term aard en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn...Lees meer
gestaffeld kopen
  ... we spreken van gestaffeld kopen of van aandelen gestaffeld bijkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen...Lees meer
positiontrading
  ... bij positiontrading wordt er een aankoop gedaan die minimaal meerdere dagen wordt aangehouden in tegenstelling tot daytrading...Lees meer
afschrijving rekenkundige reeks
  ... Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van...Lees meer
averaging
  ... Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
realistische doelstellingen bij trading
  ... de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting...Lees meer
termijnkoers effecten
  ... de termijnkoers effecten is de koers waartegen een koop of verkoop van effecten op een vast tijdstip in de...Lees meer
termijndeposito
  ... onder een termijndeposito verstaan we gelden die in de vorm van een deposito aan een bank worden toevertrouwd voor een...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
instappen
  ... we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in...Lees meer
wrapfee
  ... onder een wrap fee verstaan we een vast bedrag dat een klant van een vermogensbeheerder moet betalen voor diens...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
afschrijving op basis van de boekwaarde
  ... De afschrijving op basis van de boekwaarde vorm van afschrijving wordt ook wel degressieve afschrijvingsmethode...Lees meer
bescheidentrader
  ... er is onder traders een engelstalig gezegde dat...Lees meer
interimdividend
  ... onder interim dividend verstaan we een vorm van dividend die meestal halfjaarlijks vaak bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
reference bank
  ... een reference bank behoort tot eén of meer banken waarvan de door hen berekende rente waartegen zij geld lenen...Lees meer
rentebedenktijd
  ... de rentebedenktijd is een periode waarin u de keuze heeft om op het gewenste moment de rente vast te zetten...Lees meer
renteindex
  ... onder de renteindex verstaan we een indicering van het verloop van de rente hiervoor wordt bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
conversiearbitrage
  ... onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
quotereporter
  ... de quotereporter is een vroegere functionaris van de optiebeurs de quotereporter zat in de crowd en stelde vast welke bied en...Lees meer
rangewarrant
  ... de houder van een range warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen...Lees meer
breedteinvestering
  ... onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die...Lees meer
degresievebelasting
  ... met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van...Lees meer
degressieve afschrijving
  ... een degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt...Lees meer
dienst der registratie en successie
  ... de zogenaamde dienst der registratie en successie is een onderdeel van de belastingdienst waaraan akten en...Lees meer
firmaverklaring
  ... onder de firmaverklaring verstaan we de akte waarin de ondernemer die een eenmanszaak onder een handelsnaam uitoefent verklaart dat hij...Lees meer
geldswaarden
  ... met de term geldswaarden bedoelen we vormen van effecten waarbij de hoofdsom en de rente een vast geldbedrag vertegenwoordigen...Lees meer
individueel goed
  ... een individueel goed is een goed dat in beginsel bestemd is voor een persoon of soms een groep van...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
crawling peg
  ... onder een crawling peg verstaan we de koppeling van een valuta aan bijvoorbeeld de us dollar waarbij de koppeling...Lees meer
squaring price and time
  ... als we literatuur lezen over de technieken van wd gann dan duikt daar altijd wel de theorie...Lees meer
eigenlijk spaargeld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
lang passief geld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
spaarrekening met vaste looptijd
  ... een spaarrekening met vaste looptijd is een vorm van een spaarrekening met een looptijd van een...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
omzetprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
rekeningcourantprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
payer
  ... de term payer komt uit de wereld van de swap en is degene die een vast tarief betaalt en die...Lees meer
premieobligatielening
  ... een premieobligatielening is een lening door middel van het uitgeven van premieobligaties...Lees meer
prestatiebeloning
  ... bij prestatiebeloning is er vorm van een salaris dat afhankelijk is van de hoeveel arbeid die iemand heeft verzet...Lees meer
receiver
  ... de term receiver komt uit de wereld van de swaps en is degene die een variabel rentetarief betaalt en die...Lees meer
fixed settlement
  ... fixed settlement is het afhandelingssysteem van de effectenbeurs waarbij zowel de levering als de betaling van effecten moeten plaats...Lees meer
regeltarief
  ... het regeltarief is een bedrag dat een effectenbewaarbedrijf als vast bedrag per fondsensoort in rekening brengt als bewaarloon de regel...Lees meer
symmetrische driehoek
  ... de symmetrische driehoek is een koerspatroon uit de technische analyse die aangeeft dat we een flinke beweging van de...Lees meer
hertaxatie
  ... onder een hertaxatie verstaan we het opnieuw vaststellen van de waarde van de woning sommige financiers zullen bij het...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
hypotheekrenteaftrek
  ... de hypotheekrente aftrek heeft er vele jaren lang voor gezorgd dat nederland meer en meer ging lenen daarbij gestimuleerd door...Lees meer
mate van onzekerheid
  ... de term mate van onzekerheid komen we tegen bij het analyseren van risico...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
BEVAK
  ... de term bevak staat voor een beleggingsfonds met vast kapitaal naar belgisch recht...Lees meer
brokerage fee
  ... onder het begrip brokerage fee verstaat men op engelstalige beurzen de commissie voor de broker voor het afhandelen van...Lees meer
gestaffeld verkopen
  ... we spreken van gestaffeld verkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen verschillende koersen effecten van...Lees meer
afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
bruto netto traject
  ... we spreken van het bruto netto traject bij alle stappen en berekeningen die noodzakelijk zijn om vanuit het brutoloon het...Lees meer
diepte investering
  ... onder een diepte investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het...Lees meer
dollarisering
  ... onder dollarisering verstaan we een ontwikkeling met name in latijns amerika om de nationale munt vast te koppelen aan de...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
risico rendementsverhouding
  ... onder risicorendementsverhouding verstaan de de verhouding tussen het rendement dat we met een belegging denken te bereiken en het risico...Lees meer
rolloverlening
  ... een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen...Lees meer
spaarautomaat
  ... een spaarautomaat is een vorm van automatisch sparen waarbij periodiek ã³f een vast bedrag dit noemen we een vaste spaarautomaat...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
risico vrije rente
  ... in veel wiskundige modellen bijvoorbeeld voor portefeuille optimalisatie komt het begrip risicovrije rente voor dit is de rente die...Lees meer
trommelpapier
  ... onder trommelpapier verstaan we effecten die na aankoop langdurig worden aangehouden en als een vast vermogensbestanddeel worden beschouwd...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
basisherfinancieringsfaciliteit
  ... De europese centrale bank ecb stelt wekelijks kredieten vast waarop particuliere banken een beroep kunnen doen dit noemen we de...Lees meer
cashmanagement
  ... met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer
variabele rente
  ... een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente...Lees meer
vastcontractplan
  ... een zogenaamd vast contractplan is een vorm van een collectieve belegging waarbij de belegger zich verbindt gedurende een...Lees meer
vastvoorschot
  ... een vast voorschot is een krediet in de vorm van een éénmalig ter beschikking gesteld vast leningsbedrag waarvan de...Lees meer
vaste kapitaalgoederen
  ... de vaste kapitaalgoederen ook wel vast kapitaal genoemd zijn de goederen die een producent gebruikt in het productieproces en...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
living will
  ... de term living will is ontstaan na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 er kwamen in die tijd...Lees meer
trade currency
  ... de trade currency is de valuta in een prijsnotering waarvan de hoeveelheid altijd vast is bijvoorbeeld één eenheid of...Lees meer
coupondatum
  ... de coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt...Lees meer
erfpachtscanon
  ... het is mogelijk dat u een woning koopt zonder dat u eigenaar wordt van de grond in dat geval krijgt...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente...Lees meer
zeervast
  ... zeer vast is een beursterm voor sterk stijgende koersen...Lees meer
vrije loonpolitiek
  ... onder een vrije loonpolitiek verstaan we de situatie waarin werkgevers en werknemers in onderhandelingen vrij zijn om de hoogte...Lees meer
zwevende valuta
  ... onder een zwevende valuta verstaan we een valuta waarbij de wisselkoers niet vast maar variabel is met andere woorden...Lees meer
fixed fraction trading
  ... bij fixed fraction trading wordt steeds een vast percentage van het vermogen gebruikt om mee te handelen...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
performancefee
  ... een performance fee is een percentage van de gerealiseerde winst dat een vermogensbeheerder wenst te ontvangen voor zijn dienstverlening...Lees meer
vastkapitaal
  ... onder vast kapitaal verstaan we de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan dit zijn terreinen fabrieken kantoren en machines...Lees meer
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer
beursstemming
  ... de effectenbeurs kent een eigen terminologie om de beursstemming weer te geven op een bepaalde dag of over een afgelopen...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
box jenkins methode
  ... de box jenkins methode is een techniek ontwikkeld door gep box and gm jenkins in hun boek time...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.