vrijdag 19 februari 2016

depotbank

depotbank


Een depotbank is in het algemeen een bank of andere financiële instelling, die bevoegd is effecten in bewaring te nemen. In plaats van depotbank wordt vaak gebruik gemaakt van de engels term custodian

Ook is een depotbank wel de bank bij wie aandeelhouders hun aandelen of certificaten moeten deponeren om een toegangsbewijs voor een aandeelhoudersvergadering te krijgen.

Daarnaast wordt de term gebruikt voor een bank die voor een buitenlandse bank de effecten in een bepaald land bewaart. Nederlandse effecten kunnen formeel alleen door instellingen die daartoe een vergunning in Nederland hebben gekregen, worden bewaard.

Vertalingen van depotbank

Engels: depositary bank


Gebruikte begrippen in depotbank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
deponeren
  ... met deponeren bedoelen we de effectenwereld het in bewaring geven van die effecten bij een depotbank...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer

Begrippen waar depotbank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

custodian
  ... een depotbank is in het algemeen een bank of andere financiã«le instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen...Lees meer
deponering van aandelen
  ... onder de deponering van aandelen verstaan we het in bewaring geven van effecten bij een depotbank of andere...Lees meer
International Order Book
  ... het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale...Lees meer
IOB
  ... het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale...Lees meer
CEDEL
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
centrale de livraison de valeurs mobiliÞres
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
depotcliënt
  ... een depotcliënt is een cliënt van een depotbank die zijn effecten daar in bewaring heeft gegeven...Lees meer
euroclear
  ... euroclear is een in brussel gevestigd instituut dat zich bezighoudt met de effectenclearing door de aangesloten deelnemers worden zowel geldrekeningen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.