Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 22 maart 2014

Optiebeurs

OptiebeursDe optiebeurs in Nederland: Vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de Vereniging European Options Exchange uitoefent.

Op 4 april 1978 werd de beurs waarop opties worden verhandeld, geopend. Ook de optiebeurs valt onder de Beurswet van 1914.

De plaats van vestiging is in Amsterdam. Na jaren aan het Rokin gezeten te hebben is de optiebeurs inmiddels verhuisd naar Beursplein 5.

Algemeen:

Een beurs waarop opties en vaak de bijbehorende termijncontracten worden verhandeld.
Gebruikte begrippen in optiebeurs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar optiebeurs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
optiespectrum
  ... als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
gecalled worden
  ... de term gecalled worden wordt gebruikt bij schrijvers van opties die dus een bepaalde verplichting zijn aangegaan die ze...Lees meer
margin price
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
listed option
  ... een listed option is een officieel op de optiebeurs genoteerde optie die door een clearingorganisatie wordt gegarandeerd...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
optiecyclus
  ... de optiecyclus is de frequentie waarmee nieuwe opties op de optiebeurs beschikbaar komen in principe zijn opties altijd 9 maanden vooruit...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
klachtencommissie optiebeurs
  ... klachten commissie optiebeurs is een commissie die een bindend advies uit kan brengen over ingediende klachten tegen in nederland...Lees meer
marketmaker
  ... een market maker is een lid van de optiebeurs dat gemachtigd is uitsluitend te handelen voor eigen rekening en...Lees meer
laddercall
  ... een ladder call is een specifiek type calloptie waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is ook al...Lees meer
lightfutures
  ... onder light futures verstaan we futures die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1 10 is van een...Lees meer
japanse optie
  ... een japanse optie is een optie die op bepaalde momenten tijdens de looptijd uitgeoefend kan worden...Lees meer
AAT
  ... De aex agrarische termijnmarkt was het organisatorisch deel van de aex optiebeurs waar de handel in agrarische termijncontracten...Lees meer
aex agrarische termijnmarkt
  ... De aex clearing en depository is een werkmaatschappij van amsterdam exchanges waar de afwikkeling en garantie plaatsvinden...Lees meer
ACHA
  ... Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de...Lees meer
associatie clearinghouse amsterdam
  ... Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de...Lees meer
AGN
  ... De code agn is het symbool op de aex optiebeurs voor opties aegon...Lees meer
AH
  ... De code ah is het symbool op de aex optiebeurs voor opties ahold...Lees meer
AKZ
  ... de drielettercode akz is het symbool op de aex optiebeurs voor opties met akzo als onderliggende waarde...Lees meer
langlopende optie
  ... een langlopende optie is een optie met een looptijd van langer dan een jaar op de optiebeurs van amsterdam exchanges...Lees meer
offfloor trader
  ... een off floor trader is een lid van de optiebeurs dat uitsluitend voor eigen rekening handelt maar niet...Lees meer
AFFM
  ... De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australi ë...Lees meer
australianfinancialfuturesmarket
  ... De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australi ë...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
orderbookofficial
  ... een order book official of obo is een functionaris op de optiebeurs die toeziet op het correct verlopen...Lees meer
board official
  ... onder het begrip board official verstaan we een staflid van een grondstoffentermijnbeurs of optiebeurs die belast is met de...Lees meer
business conduct committee
  ... het business conduct committee is een orgaan van de aex optiebeurs en de financi ële termijnmarkt amsterdam voor tuchtrechtspraak...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
quotereporter
  ... de quotereporter is een vroegere functionaris van de optiebeurs de quotereporter zat in de crowd en stelde vast welke bied en...Lees meer
deferred start option
  ... met de term deferred start option worden opties aangeduid die al te verhandelen zijn vã³ã³r ze daadwerkelijk op...Lees meer
deutsche termin b÷rse
  ... de deutsche terminboerse ofwel de dtb is de duitse optiebeurs geopend in 1990 en gevestigd in frankfurt de dtb...Lees meer
DTB
  ... de deutsche terminboerse ofwel de dtb is de duitse optiebeurs geopend in 1990 en gevestigd in frankfurt de dtb...Lees meer
european options clearing corporation bv
  ... de european options clearing corporation ofwel eocc is een holding voor de clearing bedrijven van de...Lees meer
flooroperationsafdeling
  ... een floortion is een optie op een floor het is dus een vorm van een compound option...Lees meer
risicoverzekering met opties
  ... volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde...Lees meer
commissie van toezicht
  ... de commissie van toezicht voor de optiebeurs is een door de minister van financi ën ingestelde commissie die toezicht...Lees meer
compliance department
  ... het compliance department is de controle afdeling van de optiebeurs die toeziet op naleving van de regels door de...Lees meer
tradingpost
  ... een trading post was vroeger voor de invoering van de beeldschermenhandel een plaats op de beursvloer van de optiebeurs...Lees meer
finnish optionsmarket
  ... de finnish options market is de optiebeurs van finland er zijn ondermeer valuta rentecontracten en aandelenindices genoteerd...Lees meer
DRT
  ... drt was vroeger het symbool op de aex optiebeurs voor opties dordtsche petroleum drt is een soort beleggingsfonds in aandelen...Lees meer
primaire optiemarkt
  ... we spreken van de primaire optiemarkt als de optiebeurs zelf nieuwe...Lees meer
ftse eurostars index
  ... de ftse eurostars index is een door amsterdam exchanges en ftse international gezamenlijk ontwikkelde en berekende index waarin...Lees meer
FTSE eurotop100 index
  ... door amsterdam exchanges en ftse international gezamenlijk ontwikkelde en berekende index waarin de 100 meest actieve europese...Lees meer
marché des options négociables des paris
  ... de marché des options negociables des paris is de franse optiebeurs die gevestigd is in...Lees meer
option summary
  ... de option summary is het overzicht van de noteringen op de optiebeurs zoals dat als advertentie van de vereniging...Lees meer
FTSE eurotop bankssector index
  ... de ftse eurotop banks sector index is een door amsterdam exchanges en ftse international gezamenlijk ontwikkelde...Lees meer
FTSE eurotop information technology index
  ... de ftse eurotop information technology sector index is een door amsterdam exchanges en ftse international...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer
als
  ... De drielettercode als is het symbool op de aex optiebeurs voor termijncontracten met levende biggen als onderliggende waarde...Lees meer
officieel bericht
  ... het officieel bericht is een brochure uitgegeven door de optiebeurs met informatie over de optiehandel op deze beurs...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
bookask
  ... de book ask is de hoogste biedprijs vanuit het publiek in het order book van de optiebeurs...Lees meer
bookbid
  ... het zogenaamde book bid is de laagste laatprijs van het publiek in het order book van de optiebeurs...Lees meer
tickersymbol
  ... het ticker symbol is een lettercombinatie waarmee op de amerikaanse beurzen de beursgenoteerde aandelen worden aangeduid...Lees meer
deck
  ... de term deck is nog afkomstig uit de tijd van de vloerhandel en is het totaal aan orders dat een...Lees meer
DEX
  ... dex is een vroeger symbool op de aex optiebeurs voor opties us dollar gulden...Lees meer
surveillanceafdeling
  ... de surveillance afdeling was de afdeling die de gang van zaken op de vloer van de optiebeurs in de...Lees meer
commissie van toezicht op de optiebeurs
  ... de commissie van toezicht op de optiebeurs houdt toezicht op de optiebeurs en de clearingorganisatie...Lees meer
valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer
london international financial futures and optionsexchange
  ... de london international financial futures and options exchange meestal aangeduid als liffe is de...Lees meer
special product
  ... een zogenaam special product is een optie waarbij de uitgevende instelling garant staat voor de uiteindelijke uitbetaling in...Lees meer
exerciselimit
  ... uitoefendatum is de vooraf vastgestelde datum waar op de koper van een optie de...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
goudtermijnmarkt
  ... de goudtermijnmarkt is een door het bedrijf "goudtermijnmarkt amsterdam bv" gecreëerde mogelijkheid voor de handel in termijncontracten in goud...Lees meer
tradingfloorofficial
  ... een trading floor official afgekort tot tfo is een medewerker van euronext amsterdam die is belast met...Lees meer
chicago board options exchange
  ... de chicago board options exchange is de offici ële naam voor de eerste optiebeurs ter wereld gevestigd in...Lees meer
daily official list
  ... de daily official list is de offici ële publicatie van de aex optiebeurs waarin alle optienoteringen en andere informatie...Lees meer
eto
  ... een eto is een "exchange traded option" ofwel een optie die op een optiebeurs genoteerd staat...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
optienotering
  ... we zeggen dat een fonds een optienotering heeft als het fonds een notering op de optiebeurs heeft...Lees meer
public order correspondent member
  ... term van de optiebeurs een public order correspondent member is een persoon of organisatie die tussen een pom...Lees meer
beursquote
  ... de beursquote staat voor de notering op het computerscherm op de optiebeurs hierop staan alle biedprijzen en laatprijzen van de...Lees meer
E100
  ... e100 is een symbool op de aex optiebeurs voor opties ftse eurotop 100 index in euro's...Lees meer
marketreporter
  ... de market reporter was een functionaris van de optiebeurs die in de tijd van de vloerhandel bij de "...Lees meer
CBOE
  ... cboe is de afkorting van chicago board options exchange ofwel de optiebeurs in chicagode cboe heeft een zeer uitgebreide website...Lees meer
floorbroker
  ... een floorbroker is een lid van euronext aex dat gemachtigd is om op de vloer van de optiebeurs orders...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.