Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 31 januari 2016

financiering

Financiering


houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten. Bijvoorbeeld hoe een gezin aan geld komt voor aanschaf van een auto, caravan of huis etc., of hoe een ondernemer zijn bedrijf opzet of uitbreidt. 

Zeker bij bedrijven, die meestal moeten investeren in voorraden aan grondstoffen, halffabricaten en productiemiddelen is financiering noodzakelijk om dat we er al over moeten kunnen beschikken zonder dat we nog iets verkocht hebben. Geld voor de investering, financiering dus, is dan uitermate belangrijk.


Voor voorraden maar ook voor grote, dure investeringen is een goede financiering
Voor voorraden maar ook voor grote, dure investeringen is een goede financiering noodzakelijk


Gebruikte begrippen in financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer

Begrippen waar financiering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
QE
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
quantitative easing
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
aandelenruil
  ... onder een aandelenruil verstaan we een vorm van financiering bij de overname of een fusie waarbij ã©ã©n partij of eventueel...Lees meer
leveraged fund
  ... een leveraged fund is een beleggingsfonds dat naast het beleggen van de ingelegde gelden financiering met vreemd vermogen toepast...Lees meer
gevestigde staatsschuld
  ... als men het op de tv of in de kranten heeft over de staatsschuld dan heeft men het meestal...Lees meer
equitykicker
  ... het begrip equitykicker komen we tegen als de extra beloning voor de directie van een onderneming in het geval van...Lees meer
passieve financiering
  ... een passief optimum bij een bank is het evenwicht tussen enerzijds het streven naar winstmaximalisatie in het kader van...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
afromen van de kapitaalmarkt
  ... Het begrip afromen van de kapitaalmarkt houdt in dat de overheid op de kapitaalmarkt veel grotere bedragen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
importfinanciering
  ... importfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn de financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden...Lees meer
just in time
  ... het zogenaamd just in time of ook wel jit principe is een uit japan afkomstig productiesysteem waarbij met...Lees meer
actieve financiering
  ... Onder de term actieve financiering verstaat men de activiteiten van een onderneming die te maken hebben met het aantrekken...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer
voorfinanciering
  ... een voorfinanciering is een tijdelijk krediet dat verleend wordt tot het moment waarop de definitieve financiering tot stand komt dan...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
objectfinanciering
  ... onder objectfinanciering verstaan we een vorm van financiering middels een geldlening waarbij een bepaald object als onderpand voor de lening...Lees meer
interne financiering
  ... onder interne financiering verstaan we het financieren van investeringen uit het eigen vermogen of uit andere bronnen binnen de...Lees meer
matchingfonds
  ... het matchingfonds is een door de overheid gecreëerd subsidiefonds dat bedoeld is om de export te bevorderen...Lees meer
mezzaninefinanciering
  ... bij een mezzanine financiering gebruiken we financiële instrumenten zoals achtergestelde leningen en prefente aandelen die de kern vormen van...Lees meer
doorsnee premie
  ... de doorsneepremie is een term uit de pensioenwereld een pensioenpremie die voor een bepaalde groep uniform wordt vastgesteld ongeacht de...Lees meer
inflatoire overheidsfinanciering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
monetaire financiering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
bedrijfskrediet
  ... onder een bedrijfskrediet verstaan we een in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf verstrekt krediet dit bedrijfskrediet kan...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
regionale ontwikkelingsmaatschappij
  ... een regionale ontwikkelingsmaatschappij is een maatschappij die in het leven is geroepen ter versterking van de economische structuur in...Lees meer
ontbindende voorwaarde
  ... een ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst contract op basis waarvan deze kan worden beëindigd...Lees meer
communautaire financiering
  ... met communautaire financiering wordt de financiering van projecten door instellingen van de europese unie bedoeld zoals bijvoorbeeld de europese...Lees meer
EFM
  ... de zogenaamde export financiering maatschappij nv in het algemeen afgekort tot efm is opgericht in 1951 door een...Lees meer
exportfinancieringsmaatschappij
  ... de zogenaamde export financiering maatschappij nv in het algemeen afgekort tot efm is opgericht in 1951 door een...Lees meer
exportfinanciering
  ... met het begrip exportfinanciering wordt de financiering van de handel naar het buitenland bedoeld...Lees meer
gemengde exportfinanciering
  ... bij het begrip gemengde exportfinanciering hebben we het over een speciale vorm van exportfinanciering...Lees meer
umgekehrter wechsel
  ... onder een umgekehrter wechsel verstaan we een op initiatief van de koper door de verkoper getrokken termijnwissel die door...Lees meer
financieringsmethodiek
  ... de door een bedrijf gehanteerde financieringsmethodiek is de wijze waarop in financiering wordt voorzien dit kan door middel van zelffinanciering en...Lees meer
fiscalisering
  ... onder fiscalisering verstaan we het vervangen van de heffing van aparte premies bijvoorbeeld vroeger voor de aow door financiering...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
financieringsmaatschappij
  ... onder een financieringsmaatschappij verstaan we een maatschappij die zich gespecialiseerd heeft in het financieren van objecten of met de financiering...Lees meer
hypotheekkrediet
  ... een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden...Lees meer
monetair neutrale financiering
  ... monetair neutrale financiering is een wijze van financiering die niet tot geldschepping leidt...Lees meer
NCM
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
netto maandlasten
  ... de term netto maandlasten vinden we terug bij de financiering van woningen en is het bedrag dat u maandelijks...Lees meer
regeling bijzondere financiering
  ... de regeling bijzondere financiering is een regeling tussen de staat en de nationale investeringsbank nv volgens welke deze...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
centrale financiering
  ... onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente...Lees meer
directieverslag
  ... het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
bijzondere hypothecaire geldlening
  ... onder een bijzondere hypothecaire geldlening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen en dergelijke die gesloten...Lees meer
seed capital
  ... onder seed capital verstaan we de financiering voor onderzoek bepaling en ontwikkeling van het concept van een nieuw product...Lees meer
turnaround financiering
  ... onder turn around financiering verstaan we de investering in een bedrijf dat verlies lijdt en waarvan de continuïteit...Lees meer
vlottende staats schuld
  ... onder de vlottende staatsschuld verstaan we de kortlopende en middellange staatsschuld die de overheid is aangegaan voor de financiering...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer
leer van de financiering
  ... de leer van de financiering is de leer waarin de factoren worden geanalyseerd die bepalend zijn voor...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
generatie rekeningen
  ... bij de zogenaamde generatierekeningen is goed te zien hoe verschillende opeenvolgende generaties een bijdrage aan de financiering van de overheid...Lees meer
zelf financiering
  ... we spreken van zelf financiering of interne financiering als het gereserveerde eigen vermogen gebruikt voor de aanschaf van productiemiddelen...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
consortium
  ... in het algemeen verstaan we onder een consortium een tijdelijke samenwerkingsvorm van een groep banken in het binnenland en of...Lees meer
externe financiering
  ... met de term externe financiering bedoelen een vorm van financiering met behulp van bronnen die buiten de onderneming liggen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.