Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 11 juli 2016

vraag en aanbod

Vraag en aanbodHet prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie.

Er zijn geen factoren van buitenaf, zoals subsidies, minimumprijzen of maximumprijzen die de werking van de markt verstoren.

Er is sprake van een aanbodfunctie en een vraagfunctie. Waar deze twee functies samen komen vinden we de ideale prijs terug.

Op de meeste markten speelt vraag en aanbod een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol bij de prijsvorming.
Gebruikte begrippen in vraag en aanbod


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
prijsmechanisme
  ... het prijsmechanisme in de economie is de manier waarop de prijzen tot stand komen er zijn meerdere vormen van het prijsmechanisme...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer
vraagfunctie
  ... de vraagfunctie geeft aan wat het verband is tussen vraag en prijs meestal is het grafisch gezien een schuin lopende...Lees meer

Begrippen waar vraag en aanbod in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
aanbodoverschot
  ... in de economie kennen we het aanbodoverschot dit ontstaat op het moment dat er...Lees meer
aanbodlijn
  ... De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het verband tussen de prijs van...Lees meer
rentespectrum
  ... het zogenaamde rentespectrum is het geheel van met elkaar samenhangende rentevoeten waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer
appreciatie
  ... Het begrip appreciatie is de koersstijging van de ene munt ten opzichte van de andere munt veroorzaakt door verschil in...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
koersbeweging
  ... de verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde op de beurs van een effect...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
arbeidsmarktbeleid
  ... Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
Jean Baptiste Say
  ... jean baptiste say 1767 1832 is een klassiek econoom afkomstig uit frankrijk...Lees meer
abstracte markt
  ... Een abstracte markt is het geheel van vraag en aanbod naar bepaalde goederen denk bijvoorbeeld aan de valutamarkt...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
markteconomie
  ... we spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod in...Lees meer
koper(metaal)
  ... een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen...Lees meer
levendig
  ... we spreken van een levendige effectenhandel in een bepaald fonds of de effectenmarkt als geheel als er veel vraag en...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
stapelgoederen
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
callover
  ... onder het begrip call over verstaan we een korte periode op sommige beurzen waarbij middels een soort van loven...Lees meer
fixing
  ... onder fixing verstaan we het vaststellen van de valuta middenkoers deze fixing heeft meestal een officieel karakter...Lees meer
officiëlenotering
  ... de officiële notering is de koers van effecten die op de officiële markt tot stand komt door middel van...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
frictiewerkloosheid
  ... onder frictiewerkloosheid verstaan we het tijdelijk niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
obligatiemarkt
  ... de obligatiemarkt is een deelmarkt van de effectenmarkt waar obligaties worden verhandeld men onderscheidt naast de primaire en secundaire obligatiemarkt...Lees meer
regulatie van de geldmarkt
  ... onder regulatie van de geldmarkt verstaan we het ingrijpen door de nederlandsche bank nv in de verhouding...Lees meer
geanimeerd
  ... we spreken van een geanimeerde effectenhandel in een bepaald fonds of van de effectenmarkt als geheel als er heel wat...Lees meer
lusteloos
  ... we spreken van een handel die lusteloos is bij handel in een bepaald fonds of de effectenmarkt als geheel terwijl...Lees meer
ongeanimeerd
  ... we spreken van ongeanimeerd bij de effectenhandel in een bepaald fonds of van de effectenmarkt als geheel als er weinig...Lees meer
illiquide markt
  ... een illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel tegen een goede prijs en...Lees meer
illiquide
  ... in feite is illiquide het tegenovergestelde van liquide we spreken van illiquide bij effecten als deze niet gemakkelijk in contanten om...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer
closed end
  ... closed end is een aanduiding voor een beleggingsfonds dat niet verplicht is te allen tijde aandelen in te kopen...Lees meer
depreciatie
  ... onder depreciatie verstaan we de waardevermindering van een valuta ten opzichte van een andere valuta die uitsluitend door de werking...Lees meer
schermenhandel
  ... onder schermenhandel verstaan we een handelssysteem waarbij vraag en aanbod via computers bij elkaar worden gebracht...Lees meer
schatkistpapiertender
  ... een schatkistpapiertender is een openbare inschrijving op schatkistpapier waarbij de marktomstandigheden zoals vraag en aanbod de hoogte van de te...Lees meer
wet van vraag en aanbod
  ... de wet van vraag en aanbod is eenvoudig namelijk als de voorraad van een goed constant...Lees meer
specialist
  ... een specialist is iemand die op de beursvloer vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert aan te sluiten...Lees meer
vrije wisselkoers
  ... we spreken van een vrije wisselkoers bij een wisselkoers die geheel door vraag en aanbod wordt bepaald...Lees meer
vraagprijs
  ... de vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen dus de prijs waarbij men jouw product...Lees meer
APX
  ... De apx is de nederlandse energiebeurs in amsterdam het doel van deze energiebeurs is het afstemmen van het internationale vraag...Lees meer
buffervoorraden
  ... onder buffervoorraden verstaan we de voorraden aan grondstoffen die kunnen worden gebruikt om vraag en aanbod op de wereldmarkt voor...Lees meer
in house matching
  ... onder de term inhouse matching verstaan we het over en weer wegstrepen van kooporders en verkooporders binnen dezelfde bank...Lees meer
eenzijdige markt
  ... onder een eenzijdige markt verstaan we een situatie op deze markt waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.