maandag 4 januari 2016

Pachtkamer

Pachtkamer


De Pachtkamer is een kamer van een kantongerecht die wordt gevormd door de kantonrechter als voorzitter en twee niet tot de rechterlijke macht behorende personen als deskundige leden.

De pachtkamer neemt o.a. kennis van geschillen betreffende het aangaan, de wijziging en de beƫindiging van een pachtovereenkomst.

Hoger beroep kan worden ingesteld bij de pachtkamer van het Gerechtshof in Arnhem.

cassatie tegen een uitspraak van de pachtkamer is niet mogelijk.
Gebruikte begrippen in pachtkamer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
gerechtshof
  ... onder het gerechtshof verstaan we een college van juristen dat het hoger beroep van vonnissen van de arrondissementsrechtbanken behandelt...Lees meer
pachtovereenkomst
  ... een pachtovereenkomst is een overeenkomst uit de meer agrarische sector waarbij de ene partij de eigenaar zich verbindt om aan...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.