Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 18 januari 2016

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting


Onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen.

Deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van aanslagen en via inhouding van voorheffingen zoals de loonbelasting .
Gebruikte begrippen in inkomstenbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer

Begrippen waar inkomstenbelasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
agiostock
  ... Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt...Lees meer
secundaire inkomensverdeling
  ... onder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land door...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
belastingaftrek
  ... Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen...Lees meer
belastingen op inkomen winst en vermogen
  ... De belastingen op inkomen winst en vermogen vinden we terug als een aparte post in...Lees meer
directe belasting
  ... een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd het is de bedoeling...Lees meer
heffingsgrondslag
  ... de zogenaamde heffingsgrondslag is de basis van het betalen van belastingen deze heffingsgrondslag is voor elke belasting anders zo mag...Lees meer
tariefgroepen
  ... tariefgroepen vinden we in de wereld van de heffing van de loon en inkomstenbelasting heeft de wetgever rekening gehouden met...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
eigenwoning forfait
  ... onder het eigen woning forfait verstaan we de fiscale bijtelling bij inkomen vanwege het bezit van een eigen woning het...Lees meer
fiscalpartner
  ... u wordt voor de inkomstenbelasting als fiscale partner aangemerkt als u getrouwd bent of als u uw partnerschap geregistreerd...Lees meer
primaire verdeling
  ... de primaire verdeling van het inkomen is de verdeling vã³ã³r aftrek van de inkomstenbelasting en vã³ã³r bijtelling van de...Lees meer
analytische inkomstenbelasting
  ... Onder analytische inkomstenbelasting verstaan we een manier om inkomstenbelasting te berekenen waarbij elke bron van inkomsten arbeid rente ontvangen...Lees meer
fiscaal netto rendement
  ... het fiscaal netto rendement is het effectief rendement van een obligatie na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting over...Lees meer
forfaitair rendement
  ... het forfaitair rendement is het rendement dat de fiscus hanteert bij berekening van de inkomstenbelasting over vermogensbestanddelen vermogensrendement wordt belast...Lees meer
inflatiecorrectie
  ... onder inflatiecorrectie verstaan we het verlichten van de tarieven in de loon en inkomstenbelasting om verzwaring van de belastingdruk te...Lees meer
inkomensheffing
  ... onder inkomensheffing verstaan we de som van de verschuldigde inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen...Lees meer
inkomsten belastingschijf
  ... een zogenaamde inkomstenbelastingschijf is een gedeelte van de belastbare som bij de inkomstenbelasting waarbij een bepaald belastingpercentage hoort...Lees meer
marginaal tarief
  ... het marginaal tarief van de loon en inkomstenbelasting is het hoogste belastingtarief waarin een belastingplichtige met zijn inkomen valt...Lees meer
ongebonden inkomensoverdrachten
  ... onder ongebonden inkomensoverdrachten verstaan we inkomensoverdrachten die los staan van de besteding van het inkomen voorbeelden hiervan zijn loonbelasting...Lees meer
dividendvrijstelling
  ... de "dividendvrijstelling" is een maatregel van de overheid om de participatie in bedrijven te bevorderenhet komt neer op een vrijstelling...Lees meer
bouwrente
  ... wanneer u een nieuwbouwwoning koopt waarvan de bouw al is begonnen voordat u bij de notaris bent geweest betaalt u...Lees meer
boxenstelsel
  ... onder het boxenstelsel verstaan we een nieuw onderdeel van wet inkomstenbelasting 2001 sinds 1 januari 2001 worden de inkomsten ingedeeld in...Lees meer
directe belastingen
  ... onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd...Lees meer
duale inkomstenbelasting
  ... onder een vorm van duale inkomstenbelasting verstaan we een vorm van berekenen van inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
jaarruimte lijfrenten
  ... de jaarruimte is het bedrag dat u in verband met een pensioentekort kunt aftrekken van de inkomstenbelasting in...Lees meer
loonheffing
  ... de loonheffing is de som van de verschuldigde loonbelasting en de premies als voorheffing op de inkomstenbelasting inkomensheffing...Lees meer
wet op de dividendbelasting
  ... de wet op de dividendbelasting is een wet van 1969 waarin de belasting van de opbrengst van...Lees meer
banksparen
  ... We spreken van banksparen bij een speciale spaarvorm waarbij wordt gespaard op een door de bank geblokkeerde rekening die gebruikt...Lees meer
bevrijdende voorheffing
  ... we spreken van een bevrijdende voorheffing als na inning van een belasting geen latere aanslag meer volgt...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
schijventarief
  ... het schijventarief is de in nederland gehanteerde methode voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting...Lees meer
secundair inkomen
  ... het secundair inkomen is het primair inkomen gecorrigeerd met de bemoeienis van de overheid dus gecorrigeerd voor de diverse...Lees meer
tariefgroep bij de inkomstenbelasting
  ... de tariefgroep bij de inkomstenbelasting bepaalt de omvang van het belastingvrije bedrag van de belastingbetaler de tariefgroep...Lees meer
aftrekpost bij de inkomstenbelasting
  ... Een zogenaamde aftrekpost bij de inkomstenbelasting is een bedrag dat op het bruto inkomen in mindering mag...Lees meer
bentham progressie
  ... Onder benthamprogressie verstaan we een vorm van progressieve inkomstenbelasting waarbij niet zoals in nederland een schijventarief wordt gehanteerd waarbij het...Lees meer
huurwaardeforfait
  ... het huurwaardeforfait moet door mensen met een eigen woning betaald worden het is een bedrag aan inkomstenbelasting over de zogenaamde...Lees meer
koopkrachtplaatje
  ... de vage term koopkrachtplaatje is verzonnen in de politiek het koopkrachtplaatje staat voor het totaal aan inkomsten en uitgaven dat...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
persoonsgebondenaftrek
  ... de persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting is een optelsom van verschillende soorten uitgaven...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.