maandag 18 januari 2016

inkomstenbelastingschijf

inkomstenbelastingschijf


Een zogenaamde inkomstenbelastingschijf is een gedeelte van de belastbare som bij de inkomstenbelasting waarbij een bepaald belastingpercentage hoort.

Bij elke inkomstenbelastingschijf hoort een hoger percentage. Stel dat we de volgende (denkbeeldige) schijven hebben:

0-10000 10%
10000 - 50000 20%
50000 en hoger 40%


en we hebben een te belasten inkomen van 80.000 dan betalen we

over de eerste schijf 10% van 10.000 = 1.000
over de tweede schijf 20% van 40.000 = 8.000
over de derde schijf 30% van 30.000 = 9.000

in totaal betalen we dus 18.000
Gebruikte begrippen in inkomsten belastingschijf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastbare som
  ... De fiscus bedoelt met de term belastbare som het belastbaar inkomen verminderd met de inkomensaftrek die van...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.