Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 21 december 2015

prijs

Prijs


De prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden. Soms is er sprake van een vorm van verrekening maar dan nog dient deze prijs als referentie voor de te verrichten tegenprestatie.


wat is de prijs?

Gebruikte begrippen in prijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Begrippen waar prijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
automatische prijscompensatie
  ... Onder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen volgens een systeem dat afgesproken...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
aanschaffingswaarde
  ... Onder de aanschaffingswaarde die ook wel de historische waarde wordt genoemd is de prijs die we in het verleden op...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
crude
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruweolie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
zwarte zwaan
  ... zeker beleggers in opties zijn maar al te vertrouwd met de zogenaamde belcurve de waarschijnlijkheidscurve kansverdeling klokkromme of...Lees meer
aanbodlijn
  ... De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het verband tussen de prijs van...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
baissepremie
  ... De baissepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd een baissepositie in te nemen ofwel...Lees meer
beursgoeroe
  ... het begrip beursgoeroe of kortweg goeroe stond van oorsprong gewoon voor een invloedrijke beleggingsdeskundige het begrip wordt vandaag de dag...Lees meer
faspon
  ... faspon is een afkorting van fixed term agreement for short term put option on netherland securities een faspon is een...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
aanlappen
  ... Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten...Lees meer
baissier
  ... Een baissier is iemand die aandelen verkoopt zonder dat hij deze in zijn bezit heeft de baissier speculeert daarmee...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
spread beleggingsfonds
  ... onder de spread van een beleggingsfonds verstaan we de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds...Lees meer
Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
latente inflatie
  ... we spreken van latente inflatie in een situatie waarbij de overheid de prijzen kunstmatig laag houdt...Lees meer
hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
pareto optimum
  ... onder het pareto optimum of de optimale allocatie verstaan we een verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden die...Lees meer
short gaan
  ... u bent bezig met short gaan als u iets verkoopt wat u niet hebt in de hoop dat later...Lees meer
hout
  ... een grondstof die we tegenkomen op sommige met name amerikaanse termijnmarkten is hout...Lees meer
huisbrandolie
  ... de prijs van huisbrandolie is sterk afhankelijk van het seizoen in de winter is de vraag uiteraard een veelvoud van...Lees meer
magnesium
  ... magnesium is een metaal dat in de natuur overvloedig voorkomt maar dat slechts in kleine hoeveelheden gewonnen kan worden de...Lees meer
benzine
  ... De prijs van benzine is op de grondstoffenmarkt ook behoorlijk beweeglijk net als huisbrandolie hierbij is de vraag het grootst...Lees meer
tradereffect
  ... het zogenaamde tradereffect is een fenomeen dat optreedt bij opulaire tradingtechnieken omdat veel traders een werkende techniek zullen adopteren en...Lees meer
antiek
  ... De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
hedgerisico
  ... hoewel hedging bedoeld is om risicos weg te nemen zien we dat het ook een risico met zich mee brengt...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
rationeel handelen
  ... volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
three line break grafiek
  ... de three line break is een minder bekende grafiekvorm die net als de kagi grafiek de point and...Lees meer
true strength index
  ... de true strength index ofwel de tsi is een gecombineerde toepassing van voortschrijdend gemiddelde en momentum...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
xy grafiek
  ... bij een zogenaamde xy grafiek is er sprake van een grafiek waarbij er een "punt" wordt gezet op het snijpunt...Lees meer
brent index
  ... onder het begrip brent index verstaan we de contante prijs voor noorzee brent ruwe olie de brent index wordt...Lees meer
externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
kansberekening
  ... de kansberekening is een randgebied van de wiskunde en dan met name de statistiek het leert u rekenen met kansen...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
junkbond
  ... een junk bond is een obligatie met een slechte naam maar een heel hoog rendement...Lees meer
steunlijn
  ... de steunlijn of kortweg steun is het verschijnsel in de technische analyse dat koersen vaak moeite hebben om neerwaarts door een...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
historische kostprijs
  ... onder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
kapitaalinzet
  ... de kapitaalinzet is de verhouding tussen de prijs van een optie of...Lees meer
aanzegpremie
  ... De aanzegpremie die ook wel baissepremie wordt genoemd is het bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd...Lees meer
adviesprijs
  ... Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening...Lees meer
afgiftekosten nieuwe aandelen
  ... Onder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in...Lees meer
gerealiseerd koersverlies
  ... het gerealiseerd koersverlies is het feitelijke verlies dat een belegger lijdt op het moment dat hij effecten verkoopt tegen...Lees meer
gestaffeld kopen
  ... we spreken van gestaffeld kopen of van aandelen gestaffeld bijkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen...Lees meer
ghosting
  ... ghosting is een illegale praktijk in de wereld van de optie beurshandel waarbij een aantal marketmakers samenspannen om samen een...Lees meer
volumechart
  ... bij de pv chart wat een afkorting is van prijs volume chart worden de koers prijs en het volume...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
perfecte markt
  ... een begrip uit de economie is de perfecte markt ofwel de volkomen markt hier wordt een homogeen goed verhandeld...Lees meer
prijskartel
  ... een prijskartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers gelijksoortige producten voortbrengen binnen het kartel heeft men afgesproken...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
marketmaker
  ... een market maker is een lid van de optiebeurs dat gemachtigd is uitsluitend te handelen voor eigen rekening en...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
prijsverankering
  ... dit prijsverankering of ankerpunt effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
equitymethode
  ... de equitymethode is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen uitgangspunt van de equitymethode is de aanschafwaarde...Lees meer
kubieke methode
  ... de kubieke methode is een methode om de herbouwwaarde van een woning te berekenen...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
koper(metaal)
  ... een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen...Lees meer
longdebasis
  ... met de term long de basis wordt een term uit de wereld van de goederentermijnmarkt bedoeld die neerkomt...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
heterogene goederen
  ... met heterogene goederen worden goederen die in de beleving van de consument duidelijk van elkaar verschillen en waar dus...Lees meer
indirecte belastingen
  ... het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt...Lees meer
stapelgoederen
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
mean price
  ... de mean price is de meest gangbare prijs vaak het gemiddelde van de vraagprijs laatprijs en de...Lees meer
nettohandel
  ... onder nettohandel verstaan we transacties tussen banken commissionairs en grote klanten op basis van een onderhandelbare prijs en zonder vaste...Lees meer
premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer
consumer price index
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
CPI
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
geimporteerde bestedingsinflatie
  ... onder geïmporteerde bestedingsinflatie verstaan we een vorm van inflatie die voortkomt uit het duurder worden van goederen die geïmporteerd...Lees meer
vraagfunctie
  ... de vraagfunctie geeft aan wat het verband is tussen vraag en prijs meestal is het grafisch gezien een schuin lopende...Lees meer
patroonherkenning
  ... we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren...Lees meer
slippage
  ... het begrip slippage kent meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat de trades van een papieren tradingsysteem behoorlijk van de werkelijkheid kunnen...Lees meer
greenmail
  ... de greenback is één van de vele bijnamen uit het dagelijkse spraakgebruik voor de amerikaanse dollar de munteenheid van de...Lees meer
kruisprijs elasticiteit
  ... de kruisprijselasticiteit geeft aan hoeveel de prijs van het ene goed verandert bij een prijsstijging van een ander goed met...Lees meer
macroaanbod
  ... het macroaanbod is het aanbod dat alle producenten bij elkaar aan willen gaan bieden bij een bepaald prijsniveau bekend is...Lees meer
asked price
  ... De asked price is de prijs ook wel laatkoers genoemd de asked price is de koers waarvoor iemand bereid is...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
grondstofbureau
  ... onder een grondstofbureau verstaan we een instantie die is opgericht om grondstoffen op te kopen en te verkopen om daarmee...Lees meer
volume weighted average price
  ... de volume weighted average price of vwap is een variant op het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
biedingsbericht
  ... onder een zogenaamde biedingsbericht verstaan we een publikatie zoals is voorgeschreven in het kader van de fusiegedragsregels en waarin uitvoerige...Lees meer
big mac index
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
PPP
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
purchasing power parity
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
starbucks tall latte index
  ... een statement is een dagafschrift dat via het swift systeem wordt verzonden...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
diepte van de markt
  ... de diepte van de markt is een term die aangeeft op welke prijs een bepaalde hoeveelheid van...Lees meer
inkomensprijs
  ... we spreken van een inkomensprijs als de prijs die een consument betaalt mede afhankelijk is van zijn inkomen...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
disconteringsvoet
  ... het rentepercentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de contante waarde van...Lees meer
haussepremie
  ... de haussepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
psychologische steun en weerstand
  ... iedereen kent het verschijnsel dat winkelbedrijven graag werken met prijzen als &#83644 99 in plaats van &#83645...Lees meer
bedriegelijke bankbreuk
  ... onder bedriegelijke bankbreuk verstaan we een strafbaar feit dat is gepleegd door een failliet die bijvoorbeeld schulden heeft verzonnen...Lees meer
conversierecht
  ... het conversierecht is het recht om een converteerbare obligatie voor een vaste prijs in te wisselen tegen aandelen...Lees meer
currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer
demandindex
  ... de demand index is een leading indicator waarbij prijs koers en en volume gegevens worden gecombineerd...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
ge´ndividualiseerde effecten
  ... onder geïndividualiseerde effecten verstaan we effecten waarvan de bank van ieder individueel stuk dmv het stuknummer vastlegt aan welke...Lees meer
normalisatie
  ... onder normalisatie verstaan we het omzetten van een normale indicator of grafiek met een in principe onbeperkt waardenbereik naar een oscillator...Lees meer
openingskoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
openkoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
conventie van lome
  ... de conventie van lomé is een overeenkomst tussen de europese unie en een groep ontwikkelingslanden acs landen...Lees meer
demonstratie effect
  ... we spreken van een demonstratie effect wanneer we producten gaan kopen uitsluitend vanwege het feit dat deze status en...Lees meer
individueel goed
  ... een individueel goed is een goed dat in beginsel bestemd is voor een persoon of soms een groep van...Lees meer
notering vreemde valuta
  ... een notering vreemde valuta is een door het uitvoeren van transacties tot stand gekomen prijs in de markt...Lees meer
prijsbepalende valuta
  ... onder een de prijsbepalende valuta verstaan we de valuta waarin een prijs is uitgedrukt een pak koffie in nederland is...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer
cabinettrade
  ... een cabinet trade is een vorm van een trade die het optietraders mogelijk maakt om een zeer goedkope deep...Lees meer
caps
  ... een caps is een speciaal soort optie verhandelbaar op de chicago board of options exchange met een beperkte mogelijkheid qua uitoefening...Lees meer
delivery price
  ... de delivery price is de prijs die uiteindelijk na aftrek van kosten betaald wordt voor de goederen bij de fysieke...Lees meer
commerciële economie
  ... de commerciële balans wordt ook wel de publikatiebalans genoemd de commerciële balans is de balans waarvan de posten doorgaans...Lees meer
elastische vraag
  ... we spreken in de economie van een elastische vraag in de situatie waarbij de vraag naar een bepaald product...Lees meer
spotprice
  ... de spot price ofwel de spotprijs is de prijs waartegen een commodity op de spotmarket wordt verhandeld dit in...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
biedkoers
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
biedprijs
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
uitzoeken
  ... onder uitzoeken verstaan we het proces waarbij degene die een prijs afgeeft ofwel de steller van een valutakoers of rentepercentage...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
falpon
  ... falpon is een afkorting van fixed term agreement for long term put option on netherland securities...Lees meer
flexibiliteit van een belegging
  ... onder de flexibiliteit van een belegging verstaan we het vermogen om de aard van de belegging aan...Lees meer
macroaanbod
  ... het macroaanbod is het aanbod dat alle producenten bij elkaar aan willen gaan bieden bij een bepaald prijsniveau bekend is...Lees meer
obligatiekoers
  ... de obligatiekoers is de prijs die voor een obligatie moet worden betaald de obligatiekoers beweegt zich omgekeerd evenredig aan de renteontwikkeling...Lees meer
evenwichtsprijs
  ... de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de...Lees meer
bubble
  ... we spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel...Lees meer
luchtbel
  ... we spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel...Lees meer
zeepbel
  ... We spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel...Lees meer
put warrant
  ... een putwarrant is een warrant die de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde termijn een aandeel tegen een...Lees meer
pomptarief
  ... in de wereld van de grondstoffenmarkten kennen we allerlei prijzen voor ruwe olie en de daarvan afgeleide producten ã‰én daarvan...Lees meer
prijsdifferentiatie
  ... onder prijsdifferentiatie of ook wel prijsdiscriminatie verstaan we de situatie waarbij een aanbieder op gescheiden deelmarkten verschillende verkoopprijzen voor hetzelfde...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
PPI
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
producer price index
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
pricecurrency
  ... de price currency is de valuta waarin in een prijsnotering de prijs van de trade currency wordt uitgedrukt...Lees meer
free riding
  ... onder freeriding verstaan we een ongeoorloofde praktijk bij een aandelenemissie waarbij een bank aandelen achterhoudt om ze na introductie...Lees meer
high
  ... high is de engelse term voor de hoogste koers die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft...Lees meer
not held order
  ... onder een not held order verstaan we een order waarbij de broker zelf het tijdstip en de prijs...Lees meer
pairs trading
  ... pairs trading is een techniek waarbij twee aandelen worden gebruikt die zeer nauw met elkaar samenhangen...Lees meer
pit
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
capital gain
  ... onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het...Lees meer
fairtrade
  ... onder een fair trade verstaan we de prijs voor een derivaat die uiteindelijk na verrekening van kosten gelijk is...Lees meer
illiquide markt
  ... een illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel tegen een goede prijs en...Lees meer
individuele goederen
  ... onder individuele goederen verstaan we in de economische wetenschappen de goederen waarvoor een individuele prijs kan worden gevraagd...Lees meer
inelastische vraag
  ... onder de inelastische vraag verstaan we de situatie waarbij de vraag naar goederen nagenoeg onafhankelijk is van de prijs...Lees meer
inverted futures markt
  ... we spreken van een inverted futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtsbijzijnde het...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer
maximumprijs
  ... de maximumprijs indien aanwezig voor het verkopen van goederen wordt door de overheid bepaald...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
vrije goudprijs
  ... de vrije goudprijs is de prijs van goud in de vrije commerciële markt zoals die bijv op de goudmarkten...Lees meer
normale futuresmarkt
  ... we spreken van een normale futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtstbijzijnde het...Lees meer
afschrijving op basis van vervangingswaarde
  ... Met de term afschrijving op basis van vervangingswaarde wordt een methode van afschrijving aangeduid waarbij er...Lees meer
bookbuilding
  ... onder bookbuilding verstaan we het systeem waarmee een banksyndicaat een emissie plaatst...Lees meer
callprijs
  ... onder de callprijs van een converteerbare obligatie verstaan we de prijs die is vastgelegd en waarvoor de uitgevende partij de...Lees meer
centrale markt
  ... de centrale markt is het systeem van de beurs in amsterdam waar alle orders tot een bepaalde omvang bij...Lees meer
debtwarrant
  ... een debtwarrant is een warrant die de houder het recht geeft tot aankoop van een obligatie tegen een vaste prijs...Lees meer
dirty price
  ... de dirty price is de prijs van een obligatie inclusief de sinds de vorige uitbetaling van de coupons opgebouwde...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
budget onderzoek
  ... onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen bestedendeze budgetonderzoeken worden...Lees meer
carrying charge
  ... de term carrying charge is afkomstig uit de goederentermijnmarkt het geeft het verschil aan tussen de prijs van twee...Lees meer
DARTS
  ... darts staat voor dutch auction rate term securities dit zijn effecten waarvan de prijs tot stand komt door een zogenaamde dutch...Lees meer
discount
  ... met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index...Lees meer
discount
  ... Met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index deze discount kan zowel ten opzichte...Lees meer
dumping
  ... onder dumping verstaan we export die plaatsvindt tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt er is bij dumping sprake van...Lees meer
loonprijsspiraal
  ... onder een loon prijs spiraal verstaan we de kringloop die ontstaat als een loonverhoging in de prijzen wordt...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
bidprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer
offerprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
uitgifteprijs
  ... de uitgifteprijs is de koers prijs waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt...Lees meer
uitoefenprijswarrant
  ... de uitoefenprijs van een warrant is de vooraf vastgestelde prijs waartegen een bepaald aantal aandelen of obligaties gedurende...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
wet van een prijs
  ... de zogenaamde wet van één prijs is een economische wetmatigheid die ervan uitgaat dat er in een...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
varkenscyclus
  ... de zogenaamde varkenscyclus is in het algemeen gesteld het verschijnsel dat het aanbod van een bepaald product of een bepaalde...Lees meer
veiling
  ... bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel...Lees meer
verticale prijsbinding
  ... we spreken van een verticale prijsbinding in de situatie waarbij een producent aan de winkelier voorschrijft tegen welke prijs...Lees meer
vervangingsprijs
  ... onder de vervangingsprijs verstaan we de prijs waartegen men een productiemiddel of een eindproduct op een gegeven ogenblik kan vervangen...Lees meer
vervangingswaarde
  ... onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering...Lees meer
Voorovereenkomst
  ... onder een voorovereenkomst verstaan we een vorm van een overeenkomst waarbij partijen zich verplichten tot het sluiten van een bepaalde...Lees meer
wet van vraag en aanbod
  ... de wet van vraag en aanbod is eenvoudig namelijk als de voorraad van een goed constant...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
essentiele regels
  ... wil je als trader ooit een kans hebben om succesvol te worden dan zijn er een aantal...Lees meer
verhandelbaarheidsrisico
  ... onder het verhandelbaarheidsrisico verstaan we het risico dat er door het geringe aantal exemplaren van een goed zoals bepaalde effecten...Lees meer
stockexchange electronic tradingsystem
  ... stock exchange electronic trading system ofwel sets en ook bekend als the order book is een...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
totale opbrengst
  ... de totale opbrengst wordt gevonden door de prijs of gemiddelde opbrengst te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden...Lees meer
strikeprice
  ... de strike price is een engelse term voor de prijs waartegen een optie kan worden uitgeoefend...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
goudtermijnmarkt
  ... de goudtermijnmarkt is een door het bedrijf "goudtermijnmarkt amsterdam bv" gecreëerde mogelijkheid voor de handel in termijncontracten in goud...Lees meer
cleanprice
  ... de clean price is de prijs van een obligatie zonder opgelopen en mee te betalen cq bij verkoop te...Lees meer
corner
  ... een corner is het innemen van een positie door een groep beleggers met als doel de koersvorming van een aandeel...Lees meer
eenheidskoersnotering
  ... de zogenaamde eenheidskoersnotering geeft aan hoeveel van de onderliggende waarde tegen de gegeven koers kan worden gekocht...Lees meer
CIF
  ... afkorting van engelse term 'cost insurance and freight' betekent dat de prijs van het product inclusief de kosten zoals verpakking...Lees meer
collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
economische waarde
  ... de economische waarde is de prijs waartegen op een bepaald moment ten minste twee personen iemand die een product...Lees meer
goedkoop geld politiek
  ... de goedkoopgeldpolitiek is een onderdeel van de geldmarktpolitiek van de centrale bank met het doel de rente te drukken zodat...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer
zero minustick
  ... onder een zero minus tick verstaan we een transactie die op de beurs tot stand komt tegen exact...Lees meer
vraagprijs
  ... de vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen dus de prijs waarbij men jouw product...Lees meer
vrije valutamarkt
  ... onder de vrije valutamarkt verstaan we de valutamarkt waarop valutabedragen zowel contant als op termijn worden verhandeld waarbij de...Lees meer
vrije verkoopwaarde
  ... de vrije verkoopwaarde is de prijs die een woning bij verkoop op kan brengen mits deze leeg en onbezwaard...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarde bepalende valuta
  ... onder de waardebepalende valuta verstaan we de valuta die de waarde de prijs van een goed direct beïnvloedt...Lees meer
ziekte van Baumol
  ... onder de ziekte van baumol verstaan we het verschijnsel dat diensten waar veel arbeid in zit in prijs...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
bullish markethedge
  ... een bullish market hedge is een hedge bestaande uit long warrant en een shortpositie in aandelen die het...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
gerealiseerde koerswinst
  ... de gerealiseerde koerswinst is de feitelijke winst in geld die een belegger boekt op het moment dat hij effecten...Lees meer
afslag
  ... Verkoop bij afslag betekent dat op een veiling vanaf een hoge prijs geveild wordt waarna de prijs steeds lager wordt...Lees meer
eenzijdige markt
  ... onder een eenzijdige markt verstaan we een situatie op deze markt waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn...Lees meer
kwaliteitstoets
  ... onder de kwaliteitstoets verstaan we premiekoopwoningen dat de subsidieverstrekker de gemeente dient te controleren of de kwaliteit van het...Lees meer
london interbank offered rate
  ... de london interbank offered rate ofwel libor wordt traditioneel omschreven als het rentetarief waarvoor een handelsbank...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
budgetonderzoek
  ... onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen besteden deze...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
bbied
  ... b is in de financiã«le pers in het algemeen de afkorting van bieden het geeft de prijs die op een...Lees meer
fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.