zondag 15 november 2015

Nederlandse Waterschapsbank NV

Nederlandse Waterschapsbank NV


De Nederlandse Waterschapsbank NV is een in Den Haag gevestigde investeringsbank voor langlopende leningen aan overheden, semi-overheden en aan overheidsbedrijven.

Nederlandse Waterschapsbank NV


De Staat bezit een deel van het aandelenkapitaal, het overige gedeelte is in handen van provincies en waterschappen.

De bijzondere relatie tot de waterschappen is gelegen in het feit dat deze hun bedrijfsrekeningen aanhouden bij de Nederlandse Waterschapsbank.
Gebruikte begrippen in nederlandse waterschapsbank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.