Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 26 augustus 2015

Functiewaardering

Functiewaardering


Onder functiewaardering verstaan we het bepalen van de rangorde van alle functies die in een bepaalde bedrijfstak (bijv. in het bankwezen) voorkomen.

Functiewaardering


Op basis van de functiewaardering worden de functies in groepen onderverdeeld, wat functieclassificatie wordt genoemd.

Functieclassificatie is één van de factoren die het salaris van een medewerker in het bankwezen bepalen.
Gebruikte begrippen in functiewaardering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankwezen
  ... Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
rangorde
  ... de rangorde is de volgorde waarin de crediteuren volgens de wet betaald worden uit de opbrengst van de uitgewonnen...Lees meer

Begrippen waar functiewaardering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

basic system for job evaluation
  ... Basic system for job evaluation wordt afgekort aangeduid met basys benaming voor het systeem van functiewaardering...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.