Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 5 mei 2015

Rendement

Rendement

Het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde, over een bepaalde periode.

Wordt berekend door het verschil te nemen van de stand op het einde van de periode en de stand op het begin van de periode, dit met 100 te vermenigvuldigen en door het beginbedrag te delen.

In formule:

 (eindstand-beginstand)*100/(beginstand)

Stel we zijn van 50 naar 60 gegaan: (60-50)*100/50 = 1000/50 = 20%

We zien in onderstaande grafiek dat het rendement gedurende langere periode in het algemeen ergens tussen de 0 en 10% hangt. Maar we kunnen er ook tijdelijk ver onder of boven zittenEr bestaan veel beteren manieren om het rendement te berekenen. Een weinig gebruikte, maar zeer goede techniek is het Compaborendement dat een betrouwbaar inzicht in het historische rendement geeft. 

Gebruikte begrippen in rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer

Begrippen waar rendement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
code rendement en risico
  ... de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
sharpe ratio
  ... de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
lifting leg
  ... onder de term lifting a leg verstaan we het sluiten van...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
balanced fund
  ... Een balanced fund is een beleggingsfonds dat belegt in verschillende soorten aandelen obligaties en soms derivaten om een zo...Lees meer
abnormaal rendement
  ... Het zogenaamde abnormaal rendement is het gedeelte van het rendement dat niet toe te schrijven valt aan het rendement...Lees meer
actieve portefeuille
  ... Een actieve portefeuille is een vorm van een effectenportefeuille waarin regelmatige aan en verkopen plaatsvinden doel van een actieve...Lees meer
adverse excursion
  ... De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak...Lees meer
aap
  ... In het recente verleden zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de selectie van aandelen door een aap en...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
fallen angel
  ... onder een fallen angelverstaan we een bedrijf dat in de ogen van de financiële markten geen toekomst meer heeft...Lees meer
halterstrategie
  ... de haltertheorie of halterstrategie komt er op neer dat we 85 tot 90 procent van ons vermogen beleggen in risicoloze...Lees meer
risico aversie
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we...Lees meer
tracking error
  ... onder een tracking error verstaan we de maat voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsfraude
  ... Beleggingsfraude is zeer populair regelmatig lezen we verhalen in de krant van vermogensbeheerders die het ingelegde geld...Lees meer
leveraged fund
  ... een leveraged fund is een beleggingsfonds dat naast het beleggen van de ingelegde gelden financiering met vreemd vermogen toepast...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
trackrecord
  ... in de de economie onder een track record verstaan we de prestaties uit het verleden van een onderneming...Lees meer
fictief rendement
  ... onder het fictief rendement verstaan we het sinds 1 januari 1970 ingevoerde fictief inkomensbestanddeel voor aandeelhouders of participanten van...Lees meer
fiscaal rendement op obligaties
  ... met de term fiscaal netto rendement op obligaties wordt het couponrendement minus de verschuldigde belasting daarover plus...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
R kwadraat
  ... onder de r kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan...Lees meer
r kwadraat
  ... onder de r kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan...Lees meer
rendementsorder
  ... een rendementsorder is een order voor de aankoop van obligaties die uitgevoerd moet worden tegen een koers waarop een bepaald...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
terugverdiencurve
  ... de zogenaamde terugverdiencurve is de soms wat moedeloos makende voorstelling van het rendement dat we moeten maken om eerdere verliezen goed te...Lees meer
score
  ... een score is een onderdeel van een belegging een in american trust unit...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
alpha
  ... Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
dogs of de dow
  ... de dogs of de dow is een strategie om te beleggen die gebaseerd is op dividendrendement...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
marktrisico
  ... het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties...Lees meer
optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
yield burning
  ... yield burning is een term uit de us en staat voor een illegale praktijk waarbij tussenpersonen de koers van...Lees meer
yield equivalence
  ... onder de yield equivalence verstaan we de yield die nodig is op een investering waar belasting op wordt geheven...Lees meer
yieldequivalence
  ... onder de yield equivalence verstaan we de yield die nodig is op een investering waar belasting op wordt geheven...Lees meer
yield
  ... yield is een andere benaming voor het rendement van effecten meer algemeen is de yield de opbrengst op jaarbasis van een...Lees meer
yieldgap
  ... de yieldgap is het verschil tussen het rendement op gewone aandelen en op middellange of langlopende staatsobligaties...Lees meer
accrual bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zero coupon bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zerobond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
januari effect
  ... januari is voor veel beurzen de ideale maand om te gaan stijgen wat het januari effect wordt genoemd...Lees meer
zwarte cijfers
  ... we zeggen dat een persoon of onderneming in de zwarte cijfers zit op het moment dat de investeringen een...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
wensdenken
  ... het fenomeen wensdenken is buitengewoon populair onder beleggers wensdeken is "het voor waar houden wat men wenst met als enige argument...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
historisch fondsrendement
  ... het historisch fondsrendement is het rendement dat door beleggingsfondsen en dergelijke wordt voorgehouden aan nieuwe klanten...Lees meer
zomereffect
  ... het zogenaamde zomereffect is een zogenaamde zelfvervullende profetie zoals er in de beleggerswereld vele te vinden zijn omdat men bang...Lees meer
humancapital
  ... naast de in de economie meer gebruikelijke kapitaalgoederen kan ook human capital ofwel de kennis en ervaring die bij...Lees meer
kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
jensenindex
  ... de jensen index wordt ook wel jensen's alfa genoemd de jensen index wordt gebruikt om te zien of het vereiste...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
dynamische beleggingspolitiek
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek deze beleggingsstrategie die er op gericht is...Lees meer
portefeuillestrategie
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek...Lees meer
aanvangsrendement
  ... Het aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in...Lees meer
onderweging
  ... onder onderweging verstaan we het verschijnsel dat we een fonds sector of land minder laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan...Lees meer
relatieve sterkte MACD
  ... de relatieve sterkte macd is een combinatie van twee bekende technieken uit de technische analyse namelijk de macd...Lees meer
sterlingratio
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
alphafactoring
  ... Onder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille...Lees meer
averaging
  ... Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over...Lees meer
flitskrediet
  ... een flitslening is een lening voor een relatief klein bedrag gemiddeld 230 euro met een zeer korte looptijd...Lees meer
overgewaardeerdfonds
  ... we spreken van een overgewaardeerd fonds bij een aandeel waarvan de koers hoger is dan zou overeenkomen met het...Lees meer
koersverhoudingsgetal
  ... een koersverhoudingsgetal is een getal dat een verhouding weergeeft tussen het resultaat van een onderneming en de koers van de...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
hurdlerate
  ... de hurdle rate is een kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een belegger de kosten van een investering...Lees meer
indexbeleggen
  ... indexbeleggen is het beleggen in de fondsen die deel uitmaken een bepaalde index waarbij de verhoudingen tussen de fondsen in...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
guidance
  ... onder guidance verstaan we het gebruik in de verenigde staten om elke drie maanden een prognose van de winstcijfers voor...Lees meer
hyip
  ... we spreken van een hyip of high yield investment program bij een aanbieding met een extreem hoog rendement dat in...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
nettofondsrendement
  ... het netto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met beleggingen is behaald in dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten...Lees meer
premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer
yield to maturity
  ... de yield to maturity is het rendement dat verkregen wordt als een obligatie wordt aangehouden tot de dag...Lees meer
yield to call
  ... onder de yield to call verstaan we het rendement van een callable obligatie ervan uitgaande dat deze bij...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
mean return
  ... de term mean return komt uit de aandelenanalyse hierbij wordt de waarschijnlijke uitkomst van een een belegging berekend als...Lees meer
beursvoorspelling
  ... het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek...Lees meer
positionsizing
  ... in de wereld van de trading is men het er wel over eens dat het bedrag dat we in...Lees meer
assetliabilitymanagement
  ... Onder asset liability management wordt het zoeken naar een optimale portefeuillesamenstelling van beleggingscategorie en aandelen onroerend goed vastrentende waarden...Lees meer
kostengecorrigeerde performance
  ... bij het berekenen van een voor kosten gecorrigeerde performance worden de kosten die in rekening worden gebracht die...Lees meer
reflecting pyramiding
  ... de techniek van reflecting pyramiding is het omgekeerde van omstreden techniek van pyramiding bij pyramiding voegen we na een bepaalde...Lees meer
ethisch beleggingsfonds
  ... een zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet financiele grootheden zoals het rendement van...Lees meer
longzijn
  ... we spreken van long zijn bij een belegger met een zodanige positie dat hij meer rechten en of rendement...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
COCO
  ... de coco is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de...Lees meer
directrendement
  ... onder het direct rendement verstaan we het rendement dat een aandeel op een bepaald moment meestal vandaag oplevert...Lees meer
donchianchannel
  ... een donchian channel is een envelop rond de koers die wordt gevormd door voor het bovenste kanaal de hoogste...Lees meer
overreactiehypothese
  ... een overnight position is een open positie van een trader die niet is afgesloten bij het einde van de...Lees meer
small dogs of the dow
  ... een variant op de dogs of the dow theorie is de small dogs of the dow...Lees meer
microfinanciering
  ... het begrip microfinanciering komt oorspronkelijk uit de hoek van de ontwikkelingshulp hierbij werd aan lokale kleine ondernemers een klein krediet...Lees meer
renteindex
  ... onder de renteindex verstaan we een indicering van het verloop van de rente hiervoor wordt bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
neutralestrategie
  ... we gebruiken een neutrale optiestrategie als we verwachten dat de beurs de komende tijd niet of slechts gering zal...Lees meer
betafactor
  ... de betafactor is het getal dat aangeeft in hoeverre de beweeglijkheid van een aandeel overeenkomt met de index...Lees meer
buy and hold
  ... buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
lending
  ... onder lending verstaan we het uitlenen van effecten wordt veel gebruikt voor het tijdelijk afdekken van shortposities...Lees meer
rentabiliteits ratios
  ... zijn de liquiditeitratio's en solvabiliteitsratio's vooral cijfers waarmee we kunnen zien of een bedrijf zijn korte en lange verplichtingen na...Lees meer
vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
beschikbare premie regeling
  ... we spreken van een beschikbare premieregeling als de hoogte van een pensioen afhangt van de premie die door werknemers...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
gemiddeld boekhoudkundige rendement
  ... het gemiddelde boekhoudkundige rendement is het rendement dat wordt verkregen door de gemiddelde nettowinst per tijdsperiode &#8211 in...Lees meer
underperformance
  ... onder underperformanceverstaan we het verschijnsel dat een fonds langdurig een slechter rendement oplevert in vergelijking met aandelen van branchegenoten of...Lees meer
vermogensmarkttheorie
  ... onder de vermogensmarkttheorie verstaan we de studie van de samenhang tussen het risico en het verwachte rendement van zogenaamde...Lees meer
vermogensrendementsheffing
  ... onder de vermogensrendementsheffing verstaan we de belasting over het al dan niet fictief rendement op iemands vermogen...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
dynamiter
  ... een dynamiter is een medewerker die door zijn dynamische gedrag zijn niet ter zake kundige klanten overhaalt tot riskante beleggingen...Lees meer
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
mixedfund
  ... onder de een mixed fund verstaan we een beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen obligaties deposito' s enzovoort...Lees meer
beta
  ... de beta of betafactor staat voor de mate waarin een fonds met de beurs als geheel of met een index...Lees meer
paydate
  ... de pay date is de datum per welke een periodieke dividenduitkering bijv een kwartaaldividend in de verenigde staten betaalbaar...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
prestatie
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
geannualiseerd rendement
  ... onder een geannualiseerd rendement verstaan we een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van...Lees meer
initial public offering
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
IPO
  ... initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op...Lees meer
outperformance
  ... een outlier is een koers die heel duidelijk buiten het normale patroon 2 of 3 x de standaardafwijking valt...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
best effort
  ... bij een best effort bepaling belooft de uitvoerende partij zijn best te doen om een bepaald doel te bereiken...Lees meer
finpref
  ... tussen de gereedschappen voor het opzetten van beschermingsconstructies vinden we de finpref wat een roepnaam is voor financiële preferente aandelen...Lees meer
fiscaal netto rendement op obligaties
  ... het fiscaal netto rendement op obligaties is het couponrendement van de obligatie verminderd met de daarover...Lees meer
fiscaal netto rendement
  ... het fiscaal netto rendement is het effectief rendement van een obligatie na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting over...Lees meer
forfaitair rendement
  ... het forfaitair rendement is het rendement dat de fiscus hanteert bij berekening van de inkomstenbelasting over vermogensbestanddelen vermogensrendement wordt belast...Lees meer
frontend load
  ... met de term front end load bedoelen we een methode van provisieberekening waarbij de kosten van deelname aan...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
Inspanningsverplichting
  ... bij een inspanningsverplichting belooft de uitvoerende partij zijn best te doen om een bepaald doel te bereiken bijvoorbeeld het behalen...Lees meer
investeerder
  ... een investeerder is iemand die geld in ondernemingen als startende bedrijven steekt in de hoop daar een beter rendement mee...Lees meer
Mei Mozes index
  ... de mei mozes index wordt beschouwd als de belangrijkste financiële graadmeter in de kunstwereld en kan ook goed...Lees meer
reëel rendement
  ... bij het berekenen van het reëel rendement verminderen we het rendement met het inflatiepercentage stel dat het rendement 8 7%...Lees meer
solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
rente werkelijke
  ... de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing...Lees meer
werkelijke rente
  ... de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing...Lees meer
effectief rendement op obligaties
  ... het zogenaamde effectieve rendement op obligaties wordt berekend uit het couponrendement dit couponrendement wordt gecorrigeerd voor de contante...Lees meer
calmar ratio
  ... de calmar ratio is een vorm van risicoanalyse deze neemt het gemiddelde rendement van de afgelopen 36 maanden en...Lees meer
overfitting
  ... onder overfitting verstaan we het net zo lang aanpassen van de variabelen of parameters van een tradingsysteem dat in elk...Lees meer
fractie verzekering
  ... onder een fractieverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij zowel de premie als de uitkering gebaseerd is op...Lees meer
brutofonds rendement
  ... het bruto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met de beleggingen is behaald in dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten...Lees meer
dakfonds
  ... een dakfonds is een vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsdepot dat niet zelfstandig de toevertrouwde gelden belegt maar zich...Lees meer
dood kapitaal
  ... onder dood kapitaal verstaan we kapitaal dat op geen enkele manier enig rendement oplevert bijvoorbeeld het geld in een...Lees meer
ethische fondsen
  ... onder zogenaamde ethische fondsen verstaan we beleggingsfondsen die zich bij hun beleggingsbeleid niet uitsluitend zeggen te richten op het...Lees meer
foolish four
  ... een op zich bizarre variant op de veel bekendere "beleggingsstrategie" de small dogs of the dow is de zogenaamde...Lees meer
rendement op portefeuille
  ... het rendement op portefeuille is het rendement dat op een effectenportefeuille wordt behaald...Lees meer
trackerfund
  ... een tracker fund is een fonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement te behalen als deze...Lees meer
tracker
  ... een tracker of tracker fund is een aandeel een soort beleggingsfonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement...Lees meer
andrews
  ... Het door Ned Davis ontwikkelde vier procent model valt onder de market...Lees meer
dividendbasis
  ... we gaan bij de berekening van het rendement op een aandeel uit van de zogenaamde dividendbasis...Lees meer
CBSrendement
  ... het cbs rendement is een door het cbs berekend gemiddeld re ëel rendement gecorrigeerd voor inflatie van aflosbare nederlandse staatsleningen...Lees meer
dauer emittent
  ... met een daueremittent wordt een financi ële instelling bedoeld die in doorlopende afgifte op obligaties lijkende waardepapieren zowel rechtstreeks aan het...Lees meer
doorloopconstructie
  ... van een doorloopconstructie is sprake als u een hypotheek met vermogensopbouw zoals de spaar en beleggingshypotheek niet aflost aan het...Lees meer
dynamisch premiesysteem
  ... een dynamisch premiesysteem is een term uit de pensioenwereld het is een financieringssysteem voor pensioenen waarbij rekening wordt gehouden met...Lees meer
economic value added
  ... onder de term economic value added ofwel afgekort tot eva verstaan we een manier om het rendement van...Lees meer
EVA
  ... onder de term economic value added ofwel afgekort tot eva verstaan we een manier om het rendement van...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
risicopremie
  ... onder de risicopremie verstaan we het extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan...Lees meer
risico rendementsverhouding
  ... onder risicorendementsverhouding verstaan de de verhouding tussen het rendement dat we met een belegging denken te bereiken en het risico...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
rendement op aandelen
  ... het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van...Lees meer
rendement per aandeel
  ... het rendement per aandeel is de verhouding van het dividend van een aandeel in verhouding tot de koers...Lees meer
risico vrije rente
  ... in veel wiskundige modellen bijvoorbeeld voor portefeuille optimalisatie komt het begrip risicovrije rente voor dit is de rente die...Lees meer
voortschrijdende rendement
  ... het voortschrijdend rendement geeft de beleggingsopbrengsten total return over recente periodes weer...Lees meer
rendement totale vermogen
  ... onder het rendement totale vermogen bij een bedrijf ook wel "return on assets" of roa genaamd verstaan we...Lees meer
rendement eigen vermogen
  ... onder het rendement eigen vermogen bij een bedrijf ook wel "return on equity" of roe genaamd verstaan we...Lees meer
rentabiliteitsratio
  ... het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde...Lees meer
securef
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! Optimal f is daarbij een bekende regel maar secure-f is de veiliger variant...Lees meer
beleggingsmotief
  ... Het beleggingsmotief van verschillende beleggers kan behoorlijk per persoon aan verandering onderhevig zijn voorbeelden van veel voorkomende beleggingsmotieven zijn...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
extra dividend
  ... met het extra dividend wordt het dividend bedoeld dat wordt uitgekeerd boven het gewone dividend dit wordt in vrij uitzonderlijke...Lees meer
sterling ratio techniek
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
kapitaalkosten
  ... de kapitaalkosten zijn het bedrag dat we mis kunnen lopen of anders gezegd dat we hadden kunnen maken door het...Lees meer
spaarhypotheek
  ... onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een...Lees meer
gensaki
  ... een gensaki is een japanse benaming voor een obligatie met daaraan een terugkoopverplichting gekoppeld...Lees meer
contract exit for non performance
  ... de contract exit for non performance is een conditie in een financieel contract bijvoorbeeld met een...Lees meer
gemiddeld rendement
  ... bij het berekenen van het gemiddeld rendement van een vermogen kijken we naar de gewogen rendementen van de verschillende...Lees meer
optimale rendement
  ... onder het optimale rendement verstaan we bij het vermogensbeheer een zo hoog mogelijke som van inkomensrendement en waardestijging van...Lees meer
waarde creeren
  ... we spreken van waarde creëren als alternatief begrip voor het maken van rendement dus een fonds met een hoog rendement...Lees meer
auction rate preferent aandeel
  ... Een auction rate preferent aandeel is een aparte vorm van het normale preferente aandeel bij het auction rate...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
financial engineering
  ... onder financial engineering verstaan we het opzetten en afwikkelen van zeer complexe financiële en fiscale constructies...Lees meer
zijn optiebeleggers betere beleggers
  ... een discussie die nog wel eens opduikt is de vraag of optiebeleggers betere beleggers zijn onderzoeken die...Lees meer
actuarieel rendement
  ... Het zogenaamde actuarieel rendement is het rendement dat een pensioenfonds minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen...Lees meer
tradesize
  ... de tradesize is het bedrag of liever gezegd het percentage dat we per trade inzetten hiervoor zijn vele vuistregels zoals...Lees meer
marketperformer
  ... een marketperformer is een fonds dat een rendement oplevert dat overeenkomt met het gemiddelde rendement van de op een aandelenmarkt...Lees meer
woekerpensioen
  ... een zogenaamd woekerpensioen is een pensioen dat last heeft van het verschijnsel dat verzekeraars voor hun pensioenregelingen zogenaamde "woekerkosten" in...Lees meer
aandelenleaseplan
  ... de aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig hierbij kocht de belegger een pakket aandelen waarbij het geld werd...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
foulish four
  ... een op zich bizarre variant op de small dogs of the dow is de foulish four uit de small...Lees meer
FBI
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi en...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.