Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 3 maart 2015

Naamloze vennootschap

Naamloze vennootschap / NVDe Naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam zijn gesteld en die dus via de beurs verhandeld kunnen worden.

De aandeelhouder is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn deelname.

De aandelen kunnen aan toonder of op naam luiden, in welk laatste geval geen aandeelbewijzen behoeven te worden afgegeven en met inschrijving in het aandelenregister kan worden volstaan.

De naamloze vennootschap bestaat als zelfstandig rechtspersoon , wanneer de akte van oprichting waarin de statuten zijn opgenomen, notarieel is gepasseerd en de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verkregen.

Naamloze vennootschappen laten zich onderverdelen in normale en structuurvennootschappen .

De bevoegdheden die in een structuurvennootschap bij de raad van commissarissen liggen, vinden we bij een normale vennootschap terug bij de aandeelhouders die daar op de aandeelhoudersvergadering ( jaarvergadering ) over beslissen.

Praktisch worden deze vergaderingen nauwelijks bezocht.
Gebruikte begrippen in naamloze vennootschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
jaarvergadering
  ... onder de jaarvergadering verstaan we de algemene vergadering van aandeelhouders waar ondermeer de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
raad van commissarissen
  ... de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de aandeelhoudershet is het orgaan dat toezicht houdt op het...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
rechtspersoonlijkheid
  ... indien een organisatie rechtspersoonlijkheid heeft dan heeft men de bevoegdheid om in het rechtsverkeer als zelfstandige eenheid rechtspersoon op te...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar naamloze vennootschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
anti overval constructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
antiovervalconstructie
  ... Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
uitbreiding kapitaal
  ... verhoging van het geplaatst kapitaal bij een naamloze vennootschap en besloten vennootschap is verhoging van het geplaatste kapitaal...Lees meer
geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
fiscale eenheid
  ... onder een fiscale eenheid verstaan we een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap die 99% of meer van alle...Lees meer
open naamloze vennootschap
  ... onder een open naamloze vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap waarbij de aandelen voor iedereen te kopen zijn...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
grote vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer
structuur vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
omzetting van een vennootschap
  ... omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van...Lees meer
privaat rechtelijke rechtspersoon
  ... een privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die aan het privaatrecht haar ontstaan en bestaan ontleent de statuten van de...Lees meer
raad van commissarissen
  ... de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de aandeelhoudershet is het orgaan dat toezicht houdt op het...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
gewone vennootschap
  ... de gewone vennootschap is een vorm van een naamloze vennootschap waarbij de aandeelhouders de commissarissen kunnen benoemen de directie kunnen aanstellen...Lees meer
gestort kapitaal
  ... het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders bij de aanvang van een naamloze vennootschap of een besloten...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
bankverklaring
  ... Onder een bankverklaring verstaan we een verklaring die wordt afgelegd door een volgens de wet toezicht kredietwezen ingeschreven instelling...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vermindering van kapitaal
  ... bij een vermindering van kapitaal hebben we het over een verlaging van het geplaatst kapitaal...Lees meer
vennootschap in oprichting
  ... onder een vennootschap in oprichting verstaan we het stadium voorafgaande aan de oprichting van een naamloze vennootschap of...Lees meer
verklaring van geen bezwaar
  ... een verklaring van geen bezwaar is een verklaring van de minister van justitie dat er geen bezwaar...Lees meer
lege vennootschap
  ... onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder...Lees meer
beleggingsmaatschappij
  ... Als een onderneming geld van beleggers bij elkaar brengt en dat geld collectief belegt met een speciaal geformeerde deskundige staf...Lees meer
enquêterecht
  ... het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap...Lees meer
AG
  ... Een duitse naamloze vennootschap aktiengesellschaft is herkenbaar door ag achter de naam te plaatsen het is te vergelijken met ons...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.