dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

vrijdag 6 februari 2015

Martingale

MartingaleEen martingale is een vrij bekende strategie die wordt gebruikt bij gokspelen en die erop neerkomt dat je bij verlies je inzet verdubbelt, zodat het verlies uiteindelijk wordt teruggewonnen.

Neem als voorbeeld roulette, waarbij we op zwart inzetten (1:2) inzet resultaat
 1 verlies
 2 verlies
 4 verlies
 8 verlies
 16 WINST !!!

Deze winst bij de martingale is echter mooier dan het lijkt. Omdat we 16 winnen en 1+2+4+8= 15 ingezet hebben, hebben we ons eigen geld terug.

En de martingale kent nog een groot probleem. Door de verdubbeling krijgen we een zeer snelle groei van het benodigde kapitaal dat ingezet moet worden. Immers, de volgende getallen uit bovenstaande reeks zijn 32,64,128 en 256...Veel spelers zullen hierdoor al snel zonder geld komen te zitten.

Een ander groot nadeel van de martingale is dat er altijd sprake is van een tafellimiet. Deze zorgt er voor dat we niet meer dan een bepaald maximumbedrag kunnen inzetten. En dan stopt onze techniek.

Ook bestaan er semi-martingale technieken waarbij niet het volledige bedrag wordt teruggewonnen maar een bepaald percentage. Deze vragen echter in de hitte van het spel een hoop gereken en zijn daarmee behoorlijk foutgevoelig.

Sommige traders passen de martingale toe in hun trading. Dat kan, mits we een redelijk grote kans van slagen hebben, beter dan de 48,6% van het casino. Een goed tradingsysteem moet die cijfers kunnen verbeteren. Trouwens, als het dat niet zou kunnen zou het systeem zelf u failliet helpen.

En bij een betere kans kan een martingale helpen om tradingresultaten te verbeteren. Bepaalde begrenzingen uit de casinowereld hebt u niet maar u moet wel heel erg goed weten wat u aan het doen bent als u dit soort spectaculaire systemen in uw tradingaanpak in gaat brengen.
Gebruikte begrippen in martingale


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar martingale in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

lineaire correlatie
  ... de lineaire correlatie geeft de correlatie dus het statistische verband tussen twee opeenvolgende trades berekend binnen een zo...Lees meer
anti martingale systemen
  ... De anti martingale aanpak is precies het tegenovergestelde van de martingale aanpak bij de martingale aanpak wordt bij een...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.