Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 17 december 2014

Trade

TradeEen trade is een complete effectentransactie. Het gaat vaak om opties, termijncontracten en andere derivaten. We hebben het dus over een aankoop (short verkoop) gevolgd door een een verkoop, (aankoop) waarna de positie weer leeg is.

Een trade heeft uiteraard een resultaat, waarbij er altijd goed gekeken moet worden of dit resultaat met of zonder commissie wordt berekend.
Gebruikte begrippen in trade


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer

Begrippen waar trade in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

coattail investing
  ... onder de term coattail investing verstaan we een tradingstrategie waarbij een trader poogt de transacties van een succesvolle en...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
wash trade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer
lineaire correlatie
  ... de lineaire correlatie geeft de correlatie dus het statistische verband tussen twee opeenvolgende trades berekend binnen een zo...Lees meer
vulkaantrader
  ... een vulkaantrader is een trader die letterlijk af en toe tot een soort uitbarsting komt na een periode van...Lees meer
2% regel
  ... De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
barter trade
  ... Barter trade is het engelse equivalent van wat we in nederland kennen als ruilhandel...Lees meer
adverse excursion
  ... De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak...Lees meer
aarzeling
  ... Veel traders kennen een gevoel van aarzeling als ze eigenlijk volgens de regels van hun tradingsysteem tot actie over zouden...Lees meer
manipulatieve handelspatronen
  ... onder manipulatieve handelspatronen worden manieren van handelen verstaan die zouden kunnen wijzen op fraude op de financiële markten en...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
beinvloeding
  ... Elke trader is gevoelig voor beïnvloeding en weet ergens in zijn onderbewuste dat er iets vreemds aan de hand is...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
zelfsabotage
  ... een probleem waar veel traders mee te maken krijgen is de zogenaamde zelfsabotage vaak beginnen traders succesvol totdat...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
Kansas city board of trade
  ... de kansas city board of trade is één van de grootste graanbeurzen in kansas in de...Lees meer
antitrustwetgeving
  ... De amerikaanse anti trustwetgeving die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de sherman act van 1890 de clayton...Lees meer
aid by trade
  ... Het begrip aid by trade is de opvatting dat de beste vorm van ontwikkelingshulp die men kan geven...Lees meer
antidumpingprocedure
  ... Onder de anti dumping procedure verstaan we het feit dat de world trade organization ofwel wto verbiedt dat...Lees meer
AFTA
  ... De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azië in 1992 spraken de tien landen van...Lees meer
asean freetrade area
  ... De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azi ë in 1992 spraken de tien landen van...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
zelfevaluatie
  ... elke trader of vaak handelende belegger zal in elk geval na een verliesgevende transactie aan...Lees meer
fout bij trading
  ... natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over uw tradingplan u hebt het door en door getest...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
objectieftraden
  ... u mag uzelf een objectieve trader noemen wanneer u er van uit gaat dat in de markten letterlijk alles...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
perfectionisme
  ... wellicht kent u die traders wel die elke minuut die zij hebben bezig zijn met het ontwikkelen van...Lees meer
trade efficientie
  ... de trade efficientie is een techniek om trades onderling te vergelijken bij het backtesten van een tradingsysteem hierbij wordt...Lees meer
positionsizing
  ... in de wereld van de trading is men het er wel over eens dat het bedrag dat we in...Lees meer
reflecting pyramiding
  ... de techniek van reflecting pyramiding is het omgekeerde van omstreden techniek van pyramiding bij pyramiding voegen we na een bepaalde...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
percentage winnende trades
  ... veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80%...Lees meer
dodevis
  ... ====> een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie trade die de verkeerde kant op gaat...Lees meer
OPM
  ... de term other peoples money komt naar boven als we onze eigen investering uit een belegging weten te...Lees meer
other peoples money
  ... de term other peoples money komt naar boven als we onze eigen investering uit een belegging weten te...Lees meer
beurskrach
  ... een beurskrach of beurscrash is een plotselinge ineenstorting van de beurskoersen meestal ten gevolge van paniek ze zijn vaak vrij...Lees meer
board of trade clearing corporation
  ... Onder het begrip Board of Trade Clearing Corporation verstaan we een onafhankelijke onderneming die...Lees meer
contrapositie
  ... onder een contrapositie of ook wel een contratrade verstaan we een positie trade in een onderliggende waarde van een geschreven...Lees meer
elbowtrade
  ... een elbow trade is een verschijnsel uit de tijd van de vloerhandel maar het komt nu beslist ook nog...Lees meer
department of trade and industry
  ... het department of trade and industry afgekort tot dti is het ministerie van handel en industrie...Lees meer
DTI
  ... het department of trade and industry afgekort tot dti is het ministerie van handel en industrie...Lees meer
cabinettrade
  ... een cabinet trade is een vorm van een trade die het optietraders mogelijk maakt om een zeer goedkope deep...Lees meer
european free trade area
  ... de european free trade area ofwel de efta is een vrijhandelszone binnen de landen van de europese...Lees meer
europese vrijhandelsassociatie
  ... de europese vrijhandelsassociatie afgekort tot eva is een vrijhandelsgebied waarvan onder meer noorwegen en ijsland deel uit maken...Lees meer
EVA
  ... de europese vrijhandelsassociatie afgekort tot eva is een vrijhandelsgebied waarvan onder meer noorwegen en ijsland deel uit maken...Lees meer
uiteindelijke uitkomst effect
  ... het uiteindelijke uitkomst effect vinden we terug bij de behavariol finance cq tradingpsychologie...Lees meer
UNCITRAL
  ... de united nations commission on international trade law afgekort uncitral is een commissie van...Lees meer
united nations commissionon international tradelaw
  ... de term unit linked bij een beleggingsfonds betekent dat dit gekoppeld is aan een pensioenverzekering...Lees meer
downtick
  ... onder een downtick verstaan we een trade die op de beurs tot stand komt tegen een lagere koers dan de...Lees meer
koersnotering vreemde valuta
  ... de koersnotering vreemde valuta is de standaardhoeveelheid van één valuta eng trade currency uitgedrukt in een variabele hoeveelheid...Lees meer
newyork stock exchange
  ... de new york stock exchange afgekort tot nyse is de voornaamste beurs van new york en is...Lees meer
NYSE
  ... de new york stock exchange afgekort tot nyse is de voornaamste beurs van new york en is...Lees meer
Wallstreet
  ... wallstreet is de meest bekende benaming van de nyse de effectenbeurs van new york die genoemd is naar de straat...Lees meer
sterke punten trader
  ... Zijn uw sterke punten als trader wel zo sterk...Lees meer
pricecurrency
  ... de price currency is de valuta waarin in een prijsnotering de prijs van de trade currency wordt uitgedrukt...Lees meer
filled trade
  ... een filled trade is een transactie die al volledig is uitgevoerd en dus niet meer ge annuleerd kan worden...Lees meer
ISDEX
  ... de isdex internet stock index wordt verhandeld op de kansas city board of trade en is een aandelenindex die zich...Lees meer
netto handel in effecten
  ... transactie op nettobasis....Lees meer
washtrade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer
fairtrade
  ... onder een fair trade verstaan we de prijs voor een derivaat die uiteindelijk na verrekening van kosten gelijk is...Lees meer
international trade
  ... in het international trade rapport wordt het verschil tussen export en import gemeten import en export zijn zwaar meewegende...Lees meer
NAFTA
  ... de north american free trade agreement of nafta is een overeenkomst gesloten in 1994 tussen de...Lees meer
north american free trade agreement
  ... de north american free trade agreement of nafta is een overeenkomst gesloten in 1994 tussen de...Lees meer
matched trade report
  ... het matched trade report is een overzicht met transactiegegevens dat door de european stock options clearing corporation of...Lees meer
confirmation bias
  ... onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de...Lees meer
federal trade commission
  ... onder de federal trade commission verstaan we een amerikaanse overheidsinstantie die de taak heeft om te waken over...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
trading reconstruction
  ... het zogenaamde computerized trading reconstruction system of ctr is een speciaal stuk software van de chicago board...Lees meer
voor de spot handelen
  ... met de term vóór de spot handelen wordt het aan of verkopen van verhandelbare valuta trade currency...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
essentiele regels
  ... wil je als trader ooit een kans hebben om succesvol te worden dan zijn er een aantal...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
trade currency
  ... de trade currency is de valuta in een prijsnotering waarvan de hoeveelheid altijd vast is bijvoorbeeld één eenheid of...Lees meer
bailing out
  ... Bij bailing out wordt een transactie of trade zonder meer gestopt dit stoppen is onafhankelijk van omstandigheden als koers...Lees meer
chicago board of trade
  ... de chicago board of trade is een grote beurs voor termijncontracten in chicago afkorting cbot...Lees meer
overzicht effecten beurzen
  ... afrikaanse effectenbeurzen ghana stock exchange ghana johannesburg stock exchange south africa the south african futures exchange safex south...Lees meer
general agreement on tariffs and trade
  ... onder de general agreement on tariffs and trade gatt of ook wel algemene overeenkomst inzake...Lees meer
world trade organisation
  ... de world trade organisation ofwel wto is de organisatie die in de plaats is gekomen van het general...Lees meer
fixed fraction trading
  ... bij fixed fraction trading wordt steeds een vast percentage van het vermogen gebruikt om mee te handelen...Lees meer
grondstoffenbeurzen
  ... bekende grondstoffenbeurzen zijn Canada montreal stock exchange mse engeland the london international financial futures and options exchange liffe...Lees meer
tradesize
  ... de tradesize is het bedrag of liever gezegd het percentage dat we per trade inzetten hiervoor zijn vele vuistregels zoals...Lees meer
contingent
  ... we spreken van een contingent als er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid van een goed dat in een...Lees meer
fixed trade
  ... een zogenaamde fixed trade is een transactie trade die niet normaal op de beurs is uitgevoerd maar volgens voorafgesproken...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.