Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 14 december 2014

Waardepapier

WaardepapierEen waardepapier is juridisch gezien een document, dat aan order of aan toonder is gesteld, en waarin een vordering of een bepaald recht is opgenomen en waarbij voor de inning van die vordering of de uitoefening van dat recht het bezit van het waardepapier noodzakelijk is.

Het meest bekende waardepapier is het bankbiljet, uitgegeven door de Centrale bank.

Ook een schuldbekentenis, die is uitgegeven door een kredietinstelling valt onder het begrip waardepapier.

Waardepapier vertegenwoordigt waarde of rechten


Het mag duidelijk zijn dat het waardepapier zelf, anders dan de naam suggereert, geen waarde heeft. Het vertegenwoordigt echter wel een waarde of anders gezegd, rechten op een waarde. Door het overdragen van het waardepapier worden automatisch ook de rechten overgedragen.

We kennen waardepapieren met een vaste waarde, zoals het al genoemde bankbiljet waarbij de waarde altijd constant is en waardepapieren met een waarde die in de tijd verandert. Het effect is een voorbeeld van deze laatste categorie.
Gebruikte begrippen in waardepapier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inning
  ... onder inning of het innen van bedragen verstaan we het ophalen van bedragen die mensen slechts betalen omdat ze hiertoe...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar waardepapier in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

houder van een waardepapier
  ... een houder van een waardepapier is degene die zich louter door het tonen van het waardepapier waarop...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
joblot
  ... onder een joblot verstaan we een handelseenheid voor waardepapieren effecten die kleiner is dan wat voor dat waardepapier gebruikelijk is...Lees meer
interesttitels
  ... met interesttitels worden losse coupons afkomstig van obligaties bedoeld die zelfstandig dus los van de obligatie verhandeld kunnen worden...Lees meer
pand endossement
  ... een pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst &#8216waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is...Lees meer
conversie
  ... het begrip conversie kent meerdere betekenissen 1omwisseling van het ene waardepapier in het andere 2 optiestrategie waarbij kunstmatige aandelen opties en of...Lees meer
blanco endossement
  ... een blanco endossement is een vorm van een endossement die bestaat uit de enkele handtekening van de houder van...Lees meer
zakenrechtelijkpapier
  ... een zakenrechtelijk papier is een waardepapier waarin het eigendomsrecht van een zaak is vastgelegd...Lees meer
cashratio
  ... de cash ratio geeft de verhouding tussen cash en vergelijkbaar en het korte vreemde vermogen zodat duidelijk is in...Lees meer
note issuance facility
  ... een note issuance facility is een overeenkomst waarbij de bank garandeert dat het uitgegeven waardepapier ook wordt afgezet...Lees meer
rectapapier
  ... onder een rectapapier verstaan we een 1 wissel of cheque waaraan partijen de impliciete mogelijkheid tot endosseren uitdrukkelijk hebben ontnomen door...Lees meer
toonbankpapier
  ... een toonbankpapier is een waardepapier dat tegenover de aangetrokken geldmiddelen door een rechtspersoon wordt uitgegeven een toonbankpapier heeft meestal geen...Lees meer
scrip
  ... het begrip scrip heeft meerdere betekenissen 1 waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp een obligatie kan worden omgewisseld...Lees meer
toonderpapier
  ... toonderpapier is een verzamelnaam voor waardepapieren zoals aandelen obligaties wissels en dergelijke waarvan degene die het waardepapier bezit als rechthebbende...Lees meer
allonge
  ... Onder een allonge verstaan we een aanhangsel van een cheque of een wisselop dit aanhangsel worden endossementen en aval handtekeningen geplaatst...Lees meer
orderpapier
  ... een orderpapier is een vorm van een waardepapier waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende begunstigde wordt vermeld...Lees meer
global note
  ... een global note is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelenkapitaal van een onderneming staat vermeld...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.