Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 14 oktober 2014

Gemiddelde

GemiddeldeHet berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks te vinden. Het opmerkelijke daarbij is dat veel waarden niet in de buurt komen van dat gemiddelde.  Het gemiddelde van 2 en 10 is 12/2 ofwel 6. Een forse afwijking van beide getallen dus. Maar als we ze regelmatig berereken, bijvoorbeeld dagelijks, dan kunnen we er wel interessant grafieken mee maken.

Het berekenen van allerlei soorten gemiddelden is dan ook zeer populair in de technische analyse om trends te kunnen vinden in de grote hoeveelheid gegevens die de doorsnee aandelenkoers bevat. Een gemiddelde levert dan een veel rustiger beeld waar eventuele trends gemakkelijker in te vinden zijn.


We kennen ondermeer het meetkundig gemiddelde en het rekenkundig gemiddelde.

Ook voortschrijdende gemiddelden komen veel voor waarbij het gemiddelde over een aantal getallen uit een reeks wordt berekend zodat een nieuwe reeks ontstaat. omdat we bij elke berekening een getal opschuiven.

Ook van het voortschrijdend gemiddelde kennen we allerlei varianten zoals de standaard variant, het gewogen gemiddelde, het exponentieel voorschrijdend gemiddelde, het tweepunts gemiddelde en verschillende dynamische varianten die zichzelf aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Het gemiddelde is daarmee waarschijnlijk een van de meest gebruikte kengetallen in de technische aandelenanalyse.
Gebruikte begrippen in gemiddelde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

exponentieel voorschrijdend gemiddelde
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
gewogen gemiddelde
  ... we spreken van een gewogen gemiddelde als de afzonderlijke grootheden niet allemaal even zwaar meetellen...Lees meer
meetkundig gemiddelde
  ... bij het berekenen van meetkundige gemiddelde worden de verschillende waarden waar we het gemiddelde van willen hebben met elkaar...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer

Begrippen waar gemiddelde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bezettingsgraad
  ... de bezettingsgraad is de mate waarin de capaciteit een bepaald duurzaam productiemiddel bijvoorbeeld een machine of een vliegtuig wordt gebruikt...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
code rendement en risico
  ... de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
optiespectrum
  ... als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door...Lees meer
prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
lowpass filter
  ... een lowpass filter is een filter uit de wereld van de signaalprocessing dat gebruikt wordt om lagere frequenties door...Lees meer
narrow range day
  ... we spreken van een narrow range day als het verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers...Lees meer
zwarte zwaan
  ... zeker beleggers in opties zijn maar al te vertrouwd met de zogenaamde belcurve de waarschijnlijkheidscurve kansverdeling klokkromme of...Lees meer
adaptive filter
  ... In de de technische analyse is het gebruik van een adaptive filter een techniek om pieken in koersen af te...Lees meer
average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
aap
  ... In het recente verleden zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de selectie van aandelen door een aap en...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
beleggingsadvies
  ... Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies...Lees meer
reversion to the mean
  ... onder het engelstalige begrip reversion to the mean verstaan we de neiging van koersen etc om bij...Lees meer
ichimokuchart
  ... de ichimoku chart of voluit "ichimoku kinko hyo" is een verzameling lijnen in een gewone lijngrafiek...Lees meer
gann natural law
  ... volgens de theorie van gann lopen alle koersbewegingen volgens strakke regels die het mogelijk maken deze koersbewegingen precies...Lees meer
gann natural law
  ... volgens de theorie van gann lopen alle koersbewegingen volgens strakke regels die het mogelijk maken deze koersbewegingen precies...Lees meer
koersuitslagen
  ... onder koersuitslagen verstaan we forse koersbewegingen die veel sterker zijn dan de gemiddelde koersbeweging...Lees meer
linechart
  ... een linechart of lijngrafiek is een koersgrafiek bestaande uit één enkele lijn die in het algemeen de slotkoersen met...Lees meer
spike
  ... een spike is een plotselinge piek die de normale trend van de koersen kortstondig verstoort om daarna weer naar normale...Lees meer
lead lag methode
  ... de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde...Lees meer
lead lag methode
  ... de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde...Lees meer
envelop
  ... een envelop is in de wereld van de technische analyse een vorm van een trendkanaal of bandsysteem dat als volgt...Lees meer
gecentreerd voortschrijdend gemiddelde
  ... het grote probleem van voortschrijdende gemiddelden is dat ze fors achter kunnen lopen...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
paul revere
  ... de techniek van de patroonherkenning beperkt zich zeker niet tot beleggen en trading maar heeft vele toepassingen in allerlei disciplines...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
schaalvoordelen
  ... schaalvoordelen bestaan wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen...Lees meer
smoothing
  ... de techniek van smoothing wordt gebruikt voor het verwijderen van scherpe hoeken en het verwijderen van scherpe pieken en dalen...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
APEX
  ... De apex is het rekenkundig gemiddelde van de hoogste koers en de laagste koers van de beursdag de apex wordt...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
buying the winners strategie
  ... de "buying on strength selling on weakness" ofwel de "buying the winners strategie" is een techniek die...Lees meer
CCI
  ... de cci wat staat voor commodity channel indicator wordt berekend uit de afwijking van het gemiddelde van de...Lees meer
commodity channel indicator
  ... de cci wat staat voor commodity channel indicator wordt berekend uit de afwijking van het gemiddelde van de...Lees meer
dogs of de dow
  ... de dogs of de dow is een strategie om te beleggen die gebaseerd is op dividendrendement...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
traders index
  ... de tradersindex of trin wordt ook wel armsindex genoemd de tradersindex is ontwikkeld door richard w arms in 1967 en wordt ook...Lees meer
componenten trading systeem
  ... onder een al dan niet computergestuurd tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures op basis waarvan...Lees meer
true strength index
  ... de true strength index ofwel de tsi is een gecombineerde toepassing van voortschrijdend gemiddelde en momentum...Lees meer
MA
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
EMA
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
exponentieel voorschrijdend gemiddelde
  ... bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de...Lees meer
gapo index
  ... in het blad &#8220technical analysis of stocks and commodities&#8221 vonden we de gapo index of rust index deze index...Lees meer
afrekeningskoers
  ... De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
trendvolgend systeem
  ... een trendvolgend handelssysteem of tradingsysteem wordt veel gebruikt vaak onder het motto &#8220de trend is your friend&#8221...Lees meer
chaikins volatility
  ... in deze variant wordt dagelijks de laagste koers van...Lees meer
market volatility index
  ... de vix ofwel de market volatility index is een sentimentindicator die door de cboe wordt gepubliceerd...Lees meer
pivotpointtechniek
  ... een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
hoogconjunctuur
  ... we spreken van een hoogconjunctuur als we in een top van de conjunctuurgolfbeweging zitten...Lees meer
quote
  ... het woord quote betekent letteriijk deling bij een zogenaamde macro economische quote bekijken we iets ten opzichte van het nationaal...Lees meer
overboughtoversoldindicator
  ... de overbought oversold oscilator is een wat ouder hulpmiddel om vast te stellen of een fonds wel erg...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
advance decline net difference
  ... De advance decline ratio behoort tot de breadth indicatoren de indicatoren die een indicatie van de markt geven...Lees meer
advance decline ratio
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman...Lees meer
averagedirectionalmovementindex
  ... De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de...Lees meer
average strike option
  ... Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde...Lees meer
gestaffeld kopen
  ... we spreken van gestaffeld kopen of van aandelen gestaffeld bijkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen...Lees meer
glijdend gemiddelde
  ... met de term glijdend gemiddelde wordt een vertaling van het veel meer ingeburgerde begrip "moving average" bedoeld dat in...Lees meer
mcclellan oscillator
  ... de mcclellan oscillator genoemd naar de ontwerpers sherman and marian mcclellan behoort tot de breath indicatoren maar is iets...Lees meer
neckbearish
  ... de on neck bearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlesticks de verklaring van de on neck...Lees meer
sterlingratio
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
return equity
  ... de return on equity wordt berekend als one year's earnings / shareholder's equity...Lees meer
heatmap
  ... de heatmap wordt gebruikt om in een oogopslag een groep fondsen bijvoorbeeld van een sector of een index te kunnen...Lees meer
highpassfilter
  ... een highpass filter is een filter dat gebruikt in de signaaltechniek gebruikt wordt om hogere frequenties door te laten...Lees meer
lagging
  ... het verschijnsel lagging komen we ondermeer tegen bij de technische analyse daar slaat het op het verschijnsel dat veel technieken pas...Lees meer
marketbreath
  ... bij market breath hebben we het in feite de "gezondheid" van de markt wordt een beweging omhoog door veel fondsen...Lees meer
levensstandaard
  ... de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken...Lees meer
valkuillening
  ... een valkuillening is een lening die op het eerste gezicht goedkoop lijkt door het lage rentepercentage dat in rekening wordt...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
value at risk
  ... onder de term value at risk verstaan we het geldbedrag dat onze belegging tussen bepaalde grenzen waard zal...Lees meer
filter
  ... de term filter komt eigenlijk uit de procestechnologie en dan met name uit de electronica het zijn schakelingen die bepaalde frequenties...Lees meer
jsma
  ... de jsma of ook wel jcma is een speciaal ontwikkeld dynamisch voortschrijdend gemiddelde dat in combinatie met een tweede gemiddelde uitzonderlijk...Lees meer
mean price
  ... de mean price is de meest gangbare prijs vaak het gemiddelde van de vraagprijs laatprijs en de...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
middenkoers
  ... de middenkoers is de gemiddelde koers tussen de biedkoers en de laatkoers...Lees meer
middenprik
  ... de zogenaamde middenprik ook wel middenkoers of passagekoers genoemd is het gemiddelde van de biedkoers en de laatkoers...Lees meer
midpoint
  ... bij een barchart of equivolumechart is het midpoint het gemiddelde tussen de hoogste koers en de laagste koers van de...Lees meer
zscore indicator
  ... ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer
meetkundig gemiddelde
  ... bij het berekenen van meetkundige gemiddelde worden de verschillende waarden waar we het gemiddelde van willen hebben met elkaar...Lees meer
mean return
  ... de term mean return komt uit de aandelenanalyse hierbij wordt de waarschijnlijke uitkomst van een een belegging berekend als...Lees meer
mediaan
  ... een mediator is een neutraal persoon die kan bemiddelen bij een conflict in plaats van het voeren van een rechtszaak...Lees meer
MACD
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
moving average convergence divergence
  ... de moving average convergence divergence is eer bekend onder de afkorting macd en is ontwikkeld door gerald...Lees meer
objectieve subjectieve analyse
  ... in de wereld van de technische analyse maken we onderscheid in objectieve en subjectieve analyse...Lees meer
mean profit lossl
  ... de mean p l is de gemiddelde verhouding van de winsten en verliezen van een trader over een...Lees meer
gann momentum
  ... wd gann gebruikte in zijn berekeningen een vorm van een berekening van het momentum die afwijkt van wat daar gebruikelijk...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
gewogen gemiddelde
  ... we spreken van een gewogen gemiddelde als de afzonderlijke grootheden niet allemaal even zwaar meetellen...Lees meer
modus
  ... de modus is in een reeks getallen de waarde die het meeste voorkomt de toepassing in de technische analyse is...Lees meer
rentestandkorting
  ... de rentestandkorting is de korting die bijvoorbeeld bij collectieve levensverzekeringen en bij...Lees meer
percentage winnende trades
  ... veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80%...Lees meer
volume weighted average price
  ... de volume weighted average price of vwap is een variant op het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
rate of change
  ... de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde...Lees meer
ROC
  ... de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde...Lees meer
DEMA
  ... het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel...Lees meer
double smoothed exponential moving average
  ... het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel...Lees meer
renteindex
  ... onder de renteindex verstaan we een indicering van het verloop van de rente hiervoor wordt bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van...Lees meer
termijnverkorting
  ... onder termijnverkorting verstaan we het verschijnsel dat geldgevers of geldnemers streven naar een verkorting van de gemiddelde looptijd van de...Lees meer
middenkoersorder
  ... een middenkoers order is een opdracht aan een hoekman tot het uitvoeren van een order tegen een gemiddelde koers...Lees meer
bedrijfstijd
  ... onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste...Lees meer
belastingdruk
  ... We kennen twee vormen van belastingdruk de gemiddelde belastingdruk hieronder verstaan we het totale bedrag aan verschuldigde belasting als...Lees meer
degresievebelasting
  ... met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van...Lees meer
economies of scale
  ... we spreken van economies of scale ofwel schaalvoordelen wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of...Lees meer
gemiddelde variabele kosten
  ... de gemiddelde variabele kosten ofwel de gvk zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden...Lees meer
marginale spaarquote
  ... de marginale spaarquote is de verhouding tussen de toename van de besparingen en een stijging van het nationaal inkomen...Lees meer
vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
emerging market
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
opkomende economie
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
ontgroening
  ... de term ontgroening komt ook voor in de pensioenwereld we hebben het bij ontgroening over de situatie waarbij de gemiddelde leeftijd...Lees meer
displaced moving average
  ... een term die we in de wereld van de technische analyse nog wel eens tegen komen is het...Lees meer
DMA
  ... een term die we in de wereld van de technische analyse nog wel eens tegen komen is het...Lees meer
gemiddelde looptijd
  ... onder de gemiddelde looptijd van een obligatie verstaan we de periode waarin geen uitloting van een obligatie plaatsvindt opgeteld...Lees meer
gemiddelde uitlotingswinst
  ... de gemiddelde uitlotingswinst wordt gebruikt bij rendementsberekeningen van obligaties om een goed beeld te krijgen hierbij wordt de uitlotingswinst...Lees meer
gemiddeld boekhoudkundige rendement
  ... het gemiddelde boekhoudkundige rendement is het rendement dat wordt verkregen door de gemiddelde nettowinst per tijdsperiode &#8211 in...Lees meer
gemiddelde consumptiequote
  ... de gemiddelde consumptiequote is de gezinsconsumptie in verhouding tot het bruto binnenlands product tegen marktprijzen...Lees meer
GCK
  ... de gemiddelde constante kosten ofwel de gck worden steeds lager naarmate we de kosten als huur afschrijving en...Lees meer
gemiddeldeconstantekosten
  ... de gemiddelde constante kosten ofwel de gck worden steeds lager naarmate we de kosten als huur afschrijving en...Lees meer
gemiddelde druk
  ... we spreken van een gemiddelde druk bij een heffing waarbij deze wordt gerelateerd aan een bepaalde grondslag...Lees meer
gemiddeldeinvesteringsquote
  ... onder de gemiddelde investeringsquote verstaan we de bruto investeringen in vaste activa in verhouding tot het bruto binnenlands product...Lees meer
gemiddelde totale kosten
  ... de gemiddelde totale kosten afgekort tot gtk is in feite een andere benaming voor de kostprijs per product...Lees meer
gemiddeldespaarquote
  ... de gemiddelde spaarquote is de verhouding tussen dat deel van het nationaal inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend...Lees meer
groeipercentage
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
eindloonregeling
  ... een eindloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het door u opgebouwde pensioenrecht afhankelijk is van het salaris op...Lees meer
settlementsprijs
  ... onder de settlementsprijs verstaan we de koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op de expiratiedag worden afgerekend...Lees meer
shareholdersequity
  ... met de term shareholders equity die we nogal eens in amerikaanse formules tegenkomen wordt de gemiddelde koers van...Lees meer
typical price
  ... de typical price is het gemiddelde van de hoogste koers laagste koers en de slotkoers de typical price wordt soms...Lees meer
mixedfund
  ... onder de een mixed fund verstaan we een beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen obligaties deposito' s enzovoort...Lees meer
bollingerbands
  ... de bollinger bands indicator is ontworpen door john bollinger de zogenaamde bollinger bands vormen een band rondom een moving average waarbij de...Lees meer
odd lot balance index
  ... om de odd lot balance index te berekenen worden de " odd lot verkopen" gedeeld door de...Lees meer
tirone level
  ... een tirone level is een soort steun of weerstandslijn te vergelijken met fibonacci lijnen en retracements...Lees meer
tironelevel
  ... een tirone level is een soort steun of weerstandslijn te vergelijken met fibonacci lijnen en retracements...Lees meer
trix
  ... de trix indicator is een combinatie van drie exponentiële gemiddelden waarbij de eerste een gemiddelde is van de koers de...Lees meer
belcurve
  ... In de beleggingswereld wordt veel gebruik gemaakt van statistiek en daar komen we veelvuldig de belcurve ofwel de gausskromme tegen...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
omzetsnelheid van de voorraad
  ... de omzetsnelheid van de voorraad is het aantal malen dat de voorraad in een bepaald tijdvak wordt...Lees meer
proportioneel belastingstelsel
  ... een proportioneel belastingstelsel is een belastingsysteem waarbij de totaal verschuldigde belasting gelijk blijft als percentage van het inkomen naarmate...Lees meer
advance decline volgens haurlan
  ... Één van de manieren om de advance decline gegevens het verschil tussen de dagelijks gestegen en gedaalde...Lees meer
premiedruk
  ... we kennen twee vormen van premiedruk namelijk gemiddelde premiedruk en marginale premiedruk gemiddelde premiedruk het totale bedrag aan verschuldigde premie als...Lees meer
prijsmutatie
  ... de prijsmutatie is het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele de prijsmutatie bepaalt samen...Lees meer
PPI
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
producer price index
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
procentuele afwijkingindicator
  ... dat in de technische analyse een goed werkende indicator zoals de procentuele afwijking indicator soms heel eenvoudig kan...Lees meer
percentage winnaars
  ... in veel advertenties voor tradingsystemen en dergelijke komen we nogal eens het percentage winnaars tegen...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
IBES
  ... ibes is een onderneming die de opinie van van beleggingsanalisten verzamelt en daar een soort gemiddelde uit probeert te maken...Lees meer
koopsignaal in de technischeanalyse
  ... een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn...Lees meer
mean reverting
  ... onder mean reverting ofwel mean reversion verstaan we in de technische analyse het verschijnsel dat koersen de neiging lijken...Lees meer
envelop
  ... een moving average channel ook wel envelop genoemd is een vorm van een trendkanaal dat als volgt wordt...Lees meer
moving average channel
  ... een moving average channel ook wel envelop genoemd is een vorm van een trendkanaal dat als volgt wordt...Lees meer
negative volume indicator
  ... de negative volume indicator of nvi wordt alleen berekend als het volume lager is dan de dag ervoor...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
trendlijn
  ... de trend beweegt zich nooit in een vloeiende lijn maar slingert om de denkbeeldige trendlijn heen de trendlijn wordt vaak...Lees meer
weighted close indicator
  ... de weighted close indicator is een normaal voortschrijdend gemiddelde van hoogste van de dag + laagste van...Lees meer
initial claims
  ... de initial claims indicator geeft het aantal mensen dat voor de eerste keer een beroep doet op een werkeloosheidsuitkering...Lees meer
modale werknemer
  ... de modale werknemer is de statistisch meest voorkomende werknemer qua salaris let wel dus niet de gemiddelde werknemer zoals vaak...Lees meer
normale distributie
  ... uit de statistiek de meest voorkomende manier waarop een serie getallen afwijkt van het gemiddelde...Lees meer
omloopsnelheid spaargeld
  ... de omloopsnelheid spaargeld is de verhouding tussen de omvang van de opvragingen en het totale bij een bank aanwezige...Lees meer
omlooptijd voorraad
  ... de omlooptijd voorraad is de gemiddelde termijn meestal uitgedrukt in maanden of dagen die goederen in voorraad zijn gebleven...Lees meer
wegingsfactor
  ... het begrip wegingsfactor komen we bijvoorbeeld tegen bij het berekenen van gemiddelden of indices bij het berekenen van een gemiddelde kan...Lees meer
maturity factoring
  ... onder maturity factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor de vorderingen overneemt zonder recht van regrã¨s...Lees meer
moving average crossover
  ... het snijden van twee voorschrijdende gemiddeldes wordt een moving average crossover genoemd het betreft een langlopend en een...Lees meer
calmar ratio
  ... de calmar ratio is een vorm van risicoanalyse deze neemt het gemiddelde rendement van de afgelopen 36 maanden en...Lees meer
CAB administratie
  ... de cab administratie is een verkorting van centrale administratie bedrijfsleden het is de dagelijkse administratieve verwerking van effectentransacties en het...Lees meer
centrale administratie bedrijfsleden
  ... volledige naam voor cab administratie dit is de dagelijkse administratieve verwerking van effectentransacties en het ophalen van posities van hoeklieden...Lees meer
chaikin oscillator
  ... chaikins volatility is een van de manieren om volatility te schatten...Lees meer
dalende trend
  ... de term dalende trend of downtrend komt uit de technische analyse het is een ontwikkeling op de effectenbeurs die...Lees meer
dow jones average
  ... de dow jones average is het gemiddelde van dow jones industrials dow jones utilities dow jones transport en...Lees meer
Dow Jones Koersgemiddelde
  ... in plaats van over het dow jones koersgemiddelde heeft men het over de dow jones index of nog...Lees meer
foolish four
  ... een op zich bizarre variant op de veel bekendere "beleggingsstrategie" de small dogs of the dow is de zogenaamde...Lees meer
gestaffeld verkopen
  ... we spreken van gestaffeld verkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen verschillende koersen effecten van...Lees meer
Sortino ratio
  ... de sortino ratio is een minder vaak gebruikte variant op de sharpe ratio waarbij alleen de negatieve afwijkingen van...Lees meer
incidentele loonontwikkeling
  ... incidentele loonontwikkeling is het verschil tussen het loon dat gemiddeld door een werknemer wordt ontvangen en en de stijging...Lees meer
kasgeldreserve
  ... onder de kasgeldreserve of ook wel de kasreserveverplichting verstaan we een reserve die elke bank bij de centrale bank aan...Lees meer
kasvoorraad
  ... onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen bedrijven en overheid opgeslagen gelden...Lees meer
kwantiteitsvergelijking
  ... de kwantiteitsvergelijking wordt ook wel de verkeersvergelijking van fisher genoemd...Lees meer
rentemiddeling
  ... onder rentemiddeling verstaan we het berekenen van het gemiddelde van twee hypotheekrentes...Lees meer
volatile
  ... de groep van aandelen binnen een bepaalde markt die veelal wordt aangeduid als de volatile stocks is de groep die...Lees meer
rekenkundig gemiddelde
  ... het rekenkundig gemiddelde verkrijgen we door een reeks getallen bij elkaar op te tellen en daarna door het aantal...Lees meer
ruilvoetverandering
  ... de ruilvoetverandering is een indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
vaste geldgroeiregel
  ... de vastegeldgroeiregel is een aanbeveling uit de hoek van de monetaristen met betrekking tot de politiek van de centrale bank...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
leads and lags
  ... we spreken van leads and lags bij versnellingen en vertragingen in het betalingsverkeer in de technische analyse...Lees meer
london interbank mean rate
  ... de london interbank mean rate wordt meestal afgekort aangeduid als de limean de london interbank mean rate...Lees meer
sterling ratio techniek
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
STIX
  ... stix behoort tot de breath indicatoren is ontwikkeld door gerald appel hierbij wordt de ratio genomen van het aantal gestegen fondsen en...Lees meer
standaardbranche jaarrekening
  ... de standaardbranchejaarrekening is het gemiddelde van een aantal representatieve jaarrekeningen uit dezelfde branche waaraan kerngetallen voor die branche worden ontleend...Lees meer
toegerekend loon zelfstandigen
  ... het toegerekend loon zelfstandigen is het bedrag dat een niet werknemer eigenlijk voor zijn arbeid zou moeten verdienen...Lees meer
totale opbrengst
  ... de totale opbrengst wordt gevonden door de prijs of gemiddelde opbrengst te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden...Lees meer
profitfactor
  ... de term profit factor komt uit de moneymanagement technieken de profit factor is de verhouding tussen het produkt van de...Lees meer
consensustaxatie
  ... de consensustaxatie wordt gebruikt bij de taxaties van de winst per aandeel door aandelenanalisten of onderzoeksinstituten door een groot aantal taxaties...Lees meer
marking price
  ... de zogenaamde markingprice is een dagelijks vastgestelde koers voor alle optieseries die door de clearinginstituten wordt vastgesteld...Lees meer
veel gemaakte fouten bij trading
  ... in de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar het succes maar vooral ook...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer
gedifferentieerd loonbeleid
  ... een gedifferentieerd loonbeleid houdt in dat de loonsverhogingen worden afgestemd op de gemiddelde arbeidsproductiviteitstijgingen per bedrijfstak...Lees meer
productiegroei
  ... onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product...Lees meer
beursval
  ... met een beursval bedoelen we een val van de koersen van de beurs als geheel die ver boven de gemiddelde...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
Kondratieff
  ... nicolai kondratieff is de uit rusland afkomstige grondlegger van de lange golf theorie in de economie...Lees meer
london interbank offered rate
  ... de london interbank offered rate ofwel libor wordt traditioneel omschreven als het rentetarief waarvoor een handelsbank...Lees meer
baisse
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
baisseperiode
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
coppockcurve
  ... de coppock curve is genoemd naar edwin coppock deze analist publiceerde in 1962 een artikel in barrons waarin hij zijn...Lees meer
marketperformer
  ... een marketperformer is een fonds dat een rendement oplevert dat overeenkomt met het gemiddelde rendement van de op een aandelenmarkt...Lees meer
wilders RSI
  ... de wilders rsi is een afgeleide van de normale rsi met dat verschil dat er nu geen gebruik wordt...Lees meer
WPA
  ... de wpa is de veelgebruikte afkorting van winst per aandeel dit is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
consensus
  ... onder de consensus over de effectenmarkt verstaan we de gemiddelde verwachting van een groep analisten gezien de enorme spreiding in de...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
werkbare werkdagen
  ... een periode uitgedrukt in werkbare werkdagen is een aanduiding om de periode aan te geven die nodig is...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
faucet
  ... de faucet maakt experimenteren zonder enig risico mogelijk een beetje cryptoliefhebber zet natuurlijk als zijn euro's die hij kan missen om...Lees meer
compound gain
  ... we kunnen de gain berekenen over 1 periode maar we kunnen deze ook onderverdelen in kleinere perioden die op...Lees meer
detrended price oscillator
  ... detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij...Lees meer
DPO
  ... detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij...Lees meer
foulish four
  ... een op zich bizarre variant op de small dogs of the dow is de foulish four uit de small...Lees meer
gecentreerd voortschrijdend gemiddelde
  ... het grote probleem van voortschrijdende gemiddelden is dat ze fors achter kunnen lopen ze hebben zoals dat heet...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.