Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 10 september 2014

Actio Pauliana

Actio Pauliana

Onder Actio Pauliana verstaan we de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om bij een faillissement binnen de voorwaarden die door de wet gesteld zijn door de schuldenaar onverplicht verrichte rechtshandelingen terug te draaien. Hierbij moet de schuldeiser zijn benadeeld.

We hebben het dan bij Actio Pauliana bijvoorbeeld over het terugdraaien van handelingen zoals het doen van schenkingen, het verkopen van goederen ver onder de gangbare verkoopprijs en het op ander manieren actief onttrekken van zaken aan de boedel.

In het geval van faillissement is alleen de faillissementscurator bevoegd. Hij handelt dan in het belang van alle schuldeisers.

Dreigt u bij een faillissement betrokken te raken, zorg dan dat u over een ter zake kundige jurist beschikt die deze zaken goed voor u kan regelen. Een fout die in strijd is met Actio Pauliana is wellicht onbedoeld snel gemaakt en kan op een later tijdstip voor een hoop problemen zorgen

Gebruikte begrippen in actio pauliana


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar actio pauliana in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

activatransactie
  ... Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.