zaterdag 17 mei 2014

Milton Friedman

Milton FriedmanMilton Friedman werd geboren in 1912. Hij was een prominent hoogleraar aan de universiteit van Chicago (Chicago School) die in 1976 de Nobelprijs voor de economie ontving.

Friedman was een warm pleitbezorger voor verder terugdringen van de overheidsinvloed en het volledig herstel van de vrije werking van de markt.

Ook op het monetaire vlak moet de overheid zich in de visie van Milton Friedman terughoudend opstellen. Friedman is wordt tot een van de meest vooraanstaande monetaristen gerekend.
Gebruikte begrippen in Milton Friedman


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

chicago school
  ... de aanhangers van de chicago school stellen dat het evenwicht op de economische markten uit zichzelf weer zal herstellen...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
herstel
  ... met de term opleving bedoelen we hetzelfde als herstel dus opgaande koersen na een periode van forse daling...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.