Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 21 mei 2014

beurstips

beurstipsBeurstips zult u op deze website niet tegenkomen. Net zo min als beleggerstips en gouden tips

Hier zijn een aantal hele goede redenen voor te noemen: De belangrijkste: Een echt goede tip valt in het algemeen onder de handel met voorkennis. Oei! En is daarmee gelijk wettelijk verboden.

Tips worden verspreid door mensen met een eigenbelang

Tips, met name voor kleine fondsen met weinig liquiditeit worden vaak verspreid door mensen die zelf eerder een positie in het betreffende fonds hebben ingenomen.  Gaan beleggers er verlekkerd op in, dan zal er vaak een zeer kortstondige koersbeweging optreden die het gelijk van de tip lijkt te bevestigen. Met een beetje geluk trekt dat nog wat beleggers aan. En mensen die zien dat dit inderdaad een hele goede beurstip is. Er is dan duidelijk sprake van een zelfvervullende profetie. Beleggers zetten door de stijgende vraag zelf de koersstijging in werking.

Let op de mogelijkheid van  koersmanipulatie of koersorkestratie

Beurstips van grote instellingen kunnen altijd de achterliggende reden hebben dat deze instelling een grote positie heeft waar men vanaf wil. Een koersstijging zoals in het vorige punt is dan natuurlijk ideaal. We spreken in dit verband ook wel van koersmanipulatie of koersorkestratie.

Vooral tips die door een grote partij en vaak met veel marketinginspanning onder de aandacht worden gebracht dienen met de nodige achterdocht bekeken te worden.

Waarom zou een goede tip aan de grote klok gehangen worden?

En bedenk altijd dat iemand die een echt goede beurstips heeft, en die ook nog binnen de wet blijft, die voor zichzelf houdt om te voorkomen dat iemand anders ermee aan de haal gaat.

De bron van beurstips is meestal niet echt bekend. Dus of deze ergens op gebaseerd is, is niet of nauwelijks te achterhalen, laat staan dat het op één of andere manier te bewijzen of te verifiëren valt.

Beurstips op basis van TA zijn altijd verouderd

Tips gebaseerd op technische analyse zijn meestal achterhaald op het moment dat ze gepubliceerd worden.   Beurstips gebaseerd op fundamentele zaken zijn volledige gebaseerd op gegevens waarbij zoals al gezegd de waarheidsgetrouwheid absoluut niet te controleren valt.

Vooral particulieren geven graag tips over aandelen die zijzelf hebben gekocht om daarmee het eigen gelijk bevestigd te krijgen. Iedereen hoort graag dat hij gelijk heeft. Al is het van hemzelf.


Beleg altijd op basis van feiten

Kortom, we baseren ons op deze website uitsluitend op feitelijkheden en laten het geven van beurstips gaarne over aan anderen. Die kunnen dat beter dan wij.
Gebruikte begrippen in beurstips


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
handel met voorkennis
  ... handel met voorkennis is bij de wet verboden dat is duidelijk volgens velen is handel met voorkennis echter...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer
koersmanipulatie
  ... koersmanipulatie is de verzamelnaam van een aantal illegale activiteiten zoals het verspreiden van geruchten kleuren van rapporten koersorkestratie en dergelijke...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer

Begrippen waar beurstips in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

goudentips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.