Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 24 april 2014

Exponentieel voorschrijdend gemiddelde

Exponentieel voorschrijdend gemiddeldeBij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd: het EMA wordt steeds het verschil met de vooraf­gaande koers genomen, waarna dit verschil met een factor, de exponent wordt vermenigvuldigd en bij de voorgaande koers opgeteld.

Je zou in theorie kunnen stellen dat alle voorgaande koersinformatie in de koers verwerkt zit, maar de invloed van die vorige waarde is natuurlijk wel erg klein, en wordt ook steeds kleiner naarmate de tijd vordert.

De berekening is als volgt:


formule Exponentieel voorschrijdend gemiddelde

Voor het bepalen van deze factor bestaan een paar vuistregels. De meest bekende is 2 / de lengte van de periode. Dus als de lengte van de periode 100 zou zijn, dan is de factor 2/100 = 0.02. Als we verder gaan met het eerdere voorbeeld met het 4-daags gemiddel­de, dan hebben we dus te maken met een factor van 2/4 = 0.5


voorbeeld Exponentieel voorschrijdend gemiddelde

De totale berekening van ons voorbeeld ziet er dan als volgt uit:

)* uiteraard beschikken we bij de eerste dag niet over de waarde van het EMA van gisteren. Daarom wordt hier het normale gemiddelde over de periode als startwaarde genomen.

Als een bezwaar van het EMA wordt wel eens de gevoeligheid voor het startmoment genoemd. In de praktijk blijkt dit echter na enkele perioden al te verwaarlozen te zijn. Zie het voorbeeld hieronder. De eerste kolom is een volgnummer, de tweede de koers, dan een EMA met een startwaarde als hiervoor berekend, en dan nog drie kolommen met een startwaarde die willekeurig is. We zien dat na 17 dagen (gele rij) het verschil, met 4 cijfers achter de komma, volkomen verdwenen is.


startwaarde bij Exponentieel voorschrijdend gemiddelde

Naast de hier beschreven techniek is er nog een tweede manier. Hierbij wordt een percentage van de slotkoers van vandaag bij een andere percentage van het exponentieel gemiddelde van gisteren geteld. Beide percentages zijn samen 100.

Als je bijvoorbeeld een 9% exponential moving average wilt berekenen neem je eerst 9% van de slotkoers van vandaag en tel je hierbij 91% (100% - 9% = 91%) van de slotkoers van gisteren op. Dit wordt ook wel de procentuele benadering genoemd.

omrekenen van het percentage naar het aantal dagen kan met de formule

aantal dagen = (2/percentage) - 1

Percentage is hierbij gedeeld door 100, dus 9% schrijven we als 0.09.

Het eerder gebruikte voorbeeld van 9% wordt dan

(2/0,09)-1 = 21.1 dagen. Af te ronden op 21 dagen.

Voordeel exponentieel gemiddelde

Een groot voordeel van het Voordeel exponentieel gemiddelde is dat het niet reageert op de waarde die wegvalt bij de berekening, zoals een simpel voortschrijdend gemiddelde dat weer wel doet.

Daarnaast weegt de meest recente waarde bij het exponentieel voorschrijdend gemiddelde iets meer mee dan bij een simpel voortschrijdend gemiddelde. Dat kan de reactiesnelheid verhogen.
Gebruikte begrippen in EMA


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersinformatie
  ... onder koersinformatie verstaan we alles wat met koersvorming zowel actueel als in de tijd gezien te maken heeft...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.