Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 24 april 2014

Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing ModelCAPM is een afkorting van Capital Asset Pricing Model.

Het Capital Asset Pricing Model is een theoretisch, wiskundig model dat de relatie tussen rendement en risico weergeeft.

Er wordt bij dit model vanuit gegaan dat rendement en risico de enige grootheden zijn waarin de beleggers interesse hebben.

De relatie tussen de hoogte van het beleggingsrisico en de hoogte van het verwachte rendement is een rechte lijn, zoals in onderstaande afbeelding.

Naast dit uitgangspunt heeft het CAPM model nog een paar veronderstellingen, namelijk:

1.Er zijn in het geheel geen belemmerende factoren op de geld- en kapitaalmarkt aanwezig. Zo mogen we altijd onbeperkt shortposities innemen, borgsommen en margin bestaan niet, Er zijn geen transactiekosten, geen dividenden, belastingen etc. Ontvangen en betaalde rente zijn gelijk. Kortom, de belegger leeft in een absoluut beleggersparadijs.

2.De beleggingshorizon van alle beleggers is even lang. Alle beleggers hebben ook dezelfde verwachtingen van een fonds, schatten het risico gelijk in, iedereen heeft dezelfde informatie en interpreteert die op dezelfde manier.

3.De verwachte opbrengst van een portefeuille is volgens de standaardafwijking verdeeld. De opbrengst van een marktportefeuille (dwz een portefeuille die de markt (bijv een beursindex) exact volgt) is dan gelijk aan de opbrengst van een risicovrije belegging en een premie.

De opbrengst van een individueel aandeel is dan gelijk aan

risicovrije belegging + beta * risicopremie marktportefeuille.

Het model kent dus zoveel onpraktische en zeer onrealistische uitgangspunten dat het altijd als zwaar ter discussie heeft gestaan. Het wordt eigenlijk alleen als theoretisch model in de academische wereld gebruikt.

Desondanks heeft de ontwikkelaar, William Sharpe, er de Nobelprijs voor gehad. Het mede door hem opgerichte beleggingsfonds dat volledig volgens deze theorie belegde is vlak daarna spectaculair failliet gegaan, daarbij bijna een groot deel van de financiële wereld meetrekkend in de afgrond.Gebruikte begrippen in Capital Asset Pricing Model


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
beleggingshorizon
  ... Onder de beleggingshorizon verstaan we de periode dat het geld bestemd voor een belegging kan worden gemist...Lees meer
beta
  ... de beta of betafactor staat voor de mate waarin een fonds met de beurs als geheel of met een index...Lees meer
beursindex
  ... het begrip beursindex wordt dagelijks in de media genoemd bijvoorbeeld de aex of de dowjones maar wat is nu zo'n...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
innemen
  ... ook wel genoemd aantrekken van kapitaal innemen is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de internationale geldmarkt het is...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
marktportefeuille
  ... een marktportefeuille is een effectenportefeuille waarin de verschillende fondsen van een index of een markt naar evenredigheid van hun weging...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risicopremie
  ... onder de risicopremie verstaan we het extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.