zaterdag 12 april 2014

overheidsfalen

OverheidsfalenHet feit dat de overheid zich bij de overheidsconsumptie niet altijd als een normale consument gedraagt noemen we het overheidsfalen.

Redenen voor het overheidsfalen zijn bijvoorbeeld:

  • - Ambtenaren zijn in het algemeen sterk risicomijdend.
  • - Ambtenaren hebben geen gevoel voor de wensen van de afnemers of negeren die gewoon.
  • - Overheidsdiensten zijn verre van klantvriendelijk en klantgericht.
  • - De weerstand tegen vernieuwing en innovatie is in het algemeen groot.
  • - Men heeft geen inzicht in kosten en is er door het feit dat altijd overal geld voor is, ook niet in de kosten geïnteresseerd.
  • - Bij veel diensten is de overheid monopolist


Bij overheden die centraal geleid bureaucratisch budgetmechanisme hebben deed dit verschijnsel zich in verhevigde mate voor. Ze zijn dan ook allemaal ten onder gegaan.
Gebruikte begrippen in overheidsfalen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.