Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 30 april 2014

marktfalen

MarktfalenSoms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed. Men spreekt in dat geval van marktfalen of van marktonvolkomenheden. Er kunnen vele oorzaken voor marktfalen zijn. Een paar voorbeelden zijn:

1. Er bestaan goederen zonder prijs, bijvoorbeeld de collectieve goederen die door een overheid verschaft moeten worden omdat we ze individueel niet in kunnen kopen.

2. De overheid moet soms ingrijpen omdat bepaalde goederen voor bepaalde consumenten te duur zouden worden. Deze worden dan belast met een heffing of juist gesubsidieerd. Denk aan huursubsidie voor huurders met een te laag inkomen.

3. De verdeling van inkomen wordt niet rechtvaardig gevonden zodat de overheid in gaat grijpen met nivellerende maatregelen zoals bijvoorbeeld een progressieve belasting.

4. Er kan sprake zijn van een varkenscyclus waardoor het maar niet wil lukken om een evenwichtsprijs te bereiken.

5. Markten kunnen door bijvoorbeeld een monopoliepositie niet goed werken.

6. Het aanbod op de arbeidsmarkt kan flink afwijken van de vraag.

Niet alle economen zijn ervan overtuigd dat het steeds ingrijpen van de overheid tot positieve effecten leidt, dit temeer daar de politieke kleur van de overheid regelmatig verandert waarbij iedereen de eigen stokpaardjes wenst te berijden.
Gebruikte begrippen in marktfalen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
evenwichtsprijs
  ... de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
varkenscyclus
  ... de zogenaamde varkenscyclus is in het algemeen gesteld het verschijnsel dat het aanbod van een bepaald product of een bepaalde...Lees meer


Begrippen waar marktfalen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

neoliberalen
  ... de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.