Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 30 april 2014

Effectenkrediet

EffectenkredietEffectenkrediet is een vorm van een lening, waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen. Het stellen van verdere zekerheden of onderzoek naar de financiële betrouwbaarheid van de lener vinden meestal niet plaats omdat er altijd voldoende onderpand bestaat.

Dit maakt het ook mogelijk om effecten aan te kopen als we slechts een deel van het geld contant beschikbaar hebben. Vaak is 60% of 70% van de waarde van de portefeuille als onderpand te verkrijgen.

Sommige effectenbanken geven zelfs 100% als de aandelen voorzien zijn van een at-the-money putoptie. Hierbij is de waarde van de portefeuille immers volledig gewaarborgd gedurende de looptijd van de opties.

In een tijd van stijgende koersen kan het werken met effectenkrediet zeer interessant zijn. Het geeft een extra hefboomwerking op onze effectenportefeuille tegen een meestal relatief lage rente.

Maar omgekeerd werkt die hefboom ook. Als de koersen dalen dan neemt de onderpandswaarde af. Deze kan zelfs zo laag worden dat er geld bijgestort moet worden. Is dat niet mogelijk dan zal de bank zelf een deel van de effectenportefeuille gaan verkopen om weer aan de juiste onderpandswaarde te komen.

Omdat dit altijd tijdens een dip in de markt zal gebeuren kunnen de gevolgen heel groot zijn. En het nog grotere aanbod op markt kan voor een volledige paniek zorgen, iets wat tijden de bankencrisis in 2008 gebeurde.Gebruikte begrippen in effectenkrediet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
dip
  ... een dip is een tijdelijke en beperkte daling van de koers van een aandeel of een obligatie...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar effectenkrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gedwongenverkoop
  ... we spreken van gedwongen verkoop bij verkoop van aandelen door de bank wanneer iemands effectenportefeuille niet langer voldoende dekking...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
voorschot op effecten
  ... onder een voorschot op effecten ofwel effectenkrediet verstaan we een krediet tegen onderpand van effecten meestal zijn effecten...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
surpluspercentage
  ... het surplus percentage is het percentage waarmede de debetstand onder een effectenkrediet wordt verhoogd ter berekening van de beurswaarde van...Lees meer
promessedisconto
  ... we verstaan onder het promessedisconto het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv bereid is wissels en promessen met tenminste twee...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.