Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 12 april 2014

Kapitaalmarkt

KapitaalmarktDe term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen.

Allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld.

Er wordt op deze markt een onderscheid gemaakt tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toegankelijk is, zoals een effecten - of optiebeurs en de onderhandse kapitaalmarkt.

De onderhandse kapitaalmarkt is niet voor iedereen toegankelijk, potentiële (professionele) beleggers worden gericht benaderd door de aanbieder van de transactie.

De tweede betekenis is de financiële markt waarop vermogenstitels met een lange looptijd worden verhandeld. We praten dan over leningen van een jaar of langer.

De kapitaalmarkt kent een aantal deelmarkten zoals de emissiemarkt, de effectenmarkt, de markt voor onderhandse leningen en de markt voor hypothecaire leningen.
Gebruikte begrippen in kapitaalmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenmarkt
  ... onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een...Lees meer
emissiemarkt
  ... onder de emissiemarkt verstaan we een onderdeel van de publieke kapitaalmarkt waarop de uitgiften emissies van nieuwe effecten zowel aandelen...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderhandse kapitaalmarkt
  ... op de onderhandse kapitaalmarkt die ook wel de niet publieke kapitaalmarkt wordt genoemd worden transacties buiten de gewone beurzen...Lees meer
openbare kapitaalmarkt
  ... de openbare kapitaalmarkt wordt ook wel de publieke kapitaalmarkt genoemd de openbare kapitaalmarkt is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer

Begrippen waar kapitaalmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fishereffect
  ... de term fishereffect verstaan we het verschijnsel dat de rente stijgt doordat de beleggers een hogere rente vragen ten...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
afromen van de kapitaalmarkt
  ... Het begrip afromen van de kapitaalmarkt houdt in dat de overheid op de kapitaalmarkt veel grotere bedragen...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
kapitaalmarktbelegging
  ... een kapitaalmarktbelegging is een belegging van gelden in onroerend goed en in vermogenstitels met een lange looptijd met andere woorden...Lees meer
kapitaalmarktinstelling
  ... 1 een kapitaalmarktinstelling is een instelling die geldmiddelen van spaarders aantrekt en deze grotendeels op de kapitaalmarkt belegt in aandelen...Lees meer
geldkapitaalmarkt
  ... de term geld en kapitaalmarkt wordt ook wel gehanteerd in plaats van vermogensmarkt...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
agentschap van het ministerie van financiën
  ... Het agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het ministerie van financien en...Lees meer
offshore bank
  ... een offshore bank is een vestiging van een bank die onafhankelijk van de bank in thuisland opereert op de...Lees meer
intermarket analyse
  ... onder intermarket analyse verstaan we het bestuderen van een bepaalde markt met als doel de richting van een andere...Lees meer
monetaireautoriteit
  ... de zogenaamde monetaire autoriteit is een instantie die tot taak heeft om in het algemeen belang te waken voor...Lees meer
openbare kapitaalmarkt
  ... de openbare kapitaalmarkt wordt ook wel de publieke kapitaalmarkt genoemd de openbare kapitaalmarkt is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar...Lees meer
publieke kapitaalmarkt
  ... de openbare kapitaalmarkt wordt ook wel de publieke kapitaalmarkt genoemd de openbare kapitaalmarkt is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar...Lees meer
liquiditeitsvernietiging
  ... met de term liquiditeitsvernietiging bedoelt men de verkleining van de liquiditeitenmassa door geldvernietiging en de uitgifte van niet op korte...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
euro emissie
  ... onder een euro emissie verstaan we een emissie op de europese kapitaalmarkt...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer
primaire effectenbeurs
  ... de primaire effectenbeurs is een onderdeel van de openbare kapitaalmarkt waar alle transacties betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen...Lees meer
emissiemarkt
  ... onder de emissiemarkt verstaan we een onderdeel van de publieke kapitaalmarkt waarop de uitgiften emissies van nieuwe effecten zowel aandelen...Lees meer
inverted yield curve
  ... onder een inverted yield curve wordt verstaan dat de rente die vergoed wordt op de geldmarkt hoger ligt...Lees meer
liberalisering kapitaal markt
  ... onder de liberalisering kapitaalmarkt verstaan we het opheffen van de verschillende al dan niet door de wet opgelegde bepalingen...Lees meer
netto lange bedrijf van een bank
  ... het netto lange bedrijf van een bank is het verschil tussen de kapitaalmarktbeleggingen van een...Lees meer
niet publieke kapitaalmarkt
  ... op de onderhandse kapitaalmarkt die ook wel de niet publieke kapitaalmarkt wordt genoemd worden transacties buiten de gewone beurzen...Lees meer
onderhandse kapitaalmarkt
  ... op de onderhandse kapitaalmarkt die ook wel de niet publieke kapitaalmarkt wordt genoemd worden transacties buiten de gewone beurzen...Lees meer
markt voor middellang krediet
  ... de markt voor middellang krediet is een deelmarkt die tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt in ligt...Lees meer
bulldogobligatie
  ... een buitenlandse obligatie op de londense kapitaalmarkt wordt een bulldog obligatie genoemd maar de term bulldog wordt ook wel gebruikt...Lees meer
domestic bond
  ... domestic bond is een engels amerikaanse omschrijving van een obligatie die uitsluitend op de binnenlandse kapitaalmarkt verhandeld wordt...Lees meer
dauer emittent
  ... met een daueremittent wordt een financi ële instelling bedoeld die in doorlopende afgifte op obligaties lijkende waardepapieren zowel rechtstreeks aan het...Lees meer
deelmarkt
  ... onder een deelmarkt of een marktsegment verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van een uitgebreidere of meeromvattende markt...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
rente gedreven
  ... we spreken van een rentegedreven markt wanneer de koersontwikkelingen hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de rente op de...Lees meer
straightsector
  ... onder straight sector verstaan we alle bedrijvigheid die betrekking heeft op de rechtstreekse plaatsing van leningen dus zonder inschakeling...Lees meer
crowdingout
  ... crowding out is het verschijnsel dat een activiteit van de overheid andere uitgaven van bedrijven en of gezinnen gaat...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.