donderdag 3 april 2014

Afwaardering

AfwaarderingDe term afwaardering uit de bedrijfseconomie betekent de verlaging van de boekwaarde van bezittingen of vorderingen. Het gebeurt nadat hier een bedrag op is afgeschreven.

Afwaardering hangt dus sterk samen met afschrijven. Het zal normaal gesproken dan ook gebeuren bij het opstellen van de nieuwe jaarcijfers tenzij een plotseling gebeurtenis in de loop van het boekjaar aanleiding tot een extra afwaardering is. Dit komt echter niet vaak voor.

Gebruikte begrippen in afwaardering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer

Begrippen waar afwaardering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

impairment
  ... onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de...Lees meer
eurocrisis
  ... de zogenaamde eurocrisis werd zichtbaar als uitvloeisel van de kredietcrisis toen bleek dat bepaalde landen met name griekenland en andere...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.