zondag 6 april 2014

score

ScoreEen score is een onderdeel van een belegging een in American Trust Unit.

Deze score geeft geen recht op dividend of stemrecht.

De enige kans op rendement bij een score is dus via een waardestijging.
Gebruikte begrippen in score


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer

Begrippen waar score in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
aap
  ... In het recente verleden zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de selectie van aandelen door een aap en...Lees meer
altmann zscoremodel
  ... Het altmann z scoremodel is een rekenmethode uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan wordt...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
creditscoresysteem
  ... het credit score systeem is een systeem waarbij door middel van een puntentelling een waardering wordt toegekend aan...Lees meer
runstest
  ... het begrip runs test komt uit de moneymanagement technieken en is bedoeld voor het testen van een tradingstrategie...Lees meer
onderlinge afhankelijkheid trades
  ... als we een muntje opgooien dan is het feit of we kop of munt gooien volledig willekeurig en...Lees meer
vertrouwensfactor
  ... de vertrouwensfactor komt uit de wereld van...Lees meer
daily official list
  ... de daily official list is de offici ële publicatie van de aex optiebeurs waarin alle optienoteringen en andere informatie...Lees meer
american trust unit
  ... Een zogenaamde american trust unit is een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en dat closed end...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.