Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 7 april 2014

Forex

Forex1. Forex is de afkorting van foreign exchange, waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld;

2. Een wat engere betekenis is de wereld van de forexclubs, de verenigingen van valutahandelaren.

3. En Forex staat natuurlijk voor de eigenlijke handel in vreemde valuta. Een 24-uurs handel waar iedereen aan mee kan doen vanaf de eigen PC. De Forex markt is enkele keren groter dan alle andere financiële markten bij elkaar en er gaan dagelijks biljoenen euro's en dollars in om, waarbij 85% van de handel in de wereldvaluta (dollar, euro, Yen) loopt.

Er is geen aanwijsbare fysieke beurs of marktplaats. De handel vindt plaats via telefoon, computer en andere communicatiemiddelen. Er is 24 uur per dag handel in principe via internet over de gehele wereld heen.

Het feit dat particulieren via internet etc toegang hebben gekregen tot de markten en de handel heeft de omvang van het aantal Forex transacties fors doen toenemen.

Het idee achter Forexhandel is simpel. Als u denkt dat de dollar stijgt ten opzichte van de euro dan koopt u dollars. Gaat dat volgens uw voorspelling en u gaat ervan uit dat de stijging voldoende is of wanneer u winst wilt nemen, dan sluit u de positie weer.

De wereldwijde valutamarkt, meestal FOREX genoemd, wat een afkorting is van FOReign Exchange, of ook nog wel FX markt, is in feite de grootste financiële markt ter wereld. En dan is het ook nog een markt die 24 uur per dag open is. Er gaan op de valutamarkt enorme bedragen om. Hoewel de exacte bedragen niet bekend zijn wordt ervan uitgegaan dat we hier praten over triljoenen per dag. Dit volume is aanmerkelijk groter dan alle effectenbeurzen ter wereld bij elkaar.

In tegenstelling tot de meeste beurzen heeft de FOREX geen fysieke handelsplaats. De handelaren, kopers en verkopers weten elkaar via de telefoon, fax en vooral de computernetwerken als internet te vinden, en staan toch permanent met elkaar in verbinding.

Er zijn een aantal factoren die deze markt in beweging houden. De meeste zijn vooral van politieke en economische aard. Wereldwijd ontwikkelen de economien van de diverse landen zich in cyclische patronen. Maar deze cycli lopen zeker niet synchroon. Uit gegevens als inflatiecijfers, handelsbalansen, het nationaal product van landen, invoer en uitvoer worden prognoses en inschattingen gemaakt. Het is voor een valutahandelaar van groot belang om te weten waar de economie van de landen in wiens valuta hij handelt zich in de cyclus bevindt. Het is een duidelijke vorm van fundamentele analyse die hier wordt toegepast.

FOREX
Een zeer belangrijke factor die de geldhandel tussen twee landen beïnvloedt is de handelsbalans. De handelsbalans is het verschil tussen de invoer en de uitvoer van een land. Een voorbeeld: Nederland handelt met de US. Nederland heeft de euro, de VS de Us-dollar. Als De VS goederen in Nederland koop hebben zij dus euro's nodig om dit te betalen. Omgekeerd heeft men in Nederland weer dollars nodig om in de VS gekochte goederen te betalen. Er ontstaat dus constant een vraag naar zowel Euro's als dollars. En als we het begrip balans erg letterlijk nemen, dan zien we dat er steeds een geldstroom nodig is om deze weer in balans te krijgen.

Als de boel nu erg uit evenwicht is, zal de vraag naar ofwel euro's ofwel dollars fors stijgen. En volgens de economische wetten heeft een stijging van de vraag een verhoging van de kostprijs tot gevolg: De rente van de valuta waar een tekort aan is gaat omhoog. Omgekeerd kan de rente van een valuta waar veel aanbod in is omlaag.

We krijgen hierdoor verschillen in rente tussen twee landen. Als ik in Europa 1% rente op mijn euro's krijg, en in de US krijg ik 5% op mijn dollars, dan is het natuurlijk interessant om dollars te kopen en die bij een bank in Amerika op een rekening te zetten. Een renteverhoging in de US versterkt dat effect en heeft dus een toenemende stroom dollars naar de US toe tot gevolg.

Landen hebben ook verschillende inflatie niveaus. Het is natuurlijk interessant om geld te lenen in een land met een hoge inflatie. Want dan betaal ik later minder terug. Zeker als ik werk met een munt van een land dat een lage inflatie heeft.

Al deze effecten werken vooral op de langere termijn. Maar er is ook een groot aantal invloeden die van dag tot dag inwerken op de valutamarkt. Denk aan politieke ontwikkelingen en natuurrampen. Maar soms is het gerucht al voldoende. Als er dreiging in de lucht zit zullen marktpartijen het risico uit hun posities willen halen. Als iedereen dat doet kan dat forse koerssprongen in de valuta's tot gevolg hebben. We zien dan ook vaak dat de gebeurtenis zelf, bijvoorbeeld het uitbreken van een oorlog, minder effect op de wisselkoersen heeft dan de dreiging die eraan vooraf ging.

Al deze zaken zorgen ervoor dat de geldmarkt nooit in evenwicht is. En de continue pogingen om de boel weer in evenwicht te brengen zorgt voor permanente handel op de Forex. Waarbij het dus duidelijk van de gebeurtenissen afhangt of we moeten kopen of juist verkopen.

Wat maakt de FOREX interessant voor beleggers en speculanten?

Het is een zeer liquide markt. Er gaan grote bedragen om, er zijn zeer veel handelaren, en er worden dagelijks miljoenen transacties uitgevoerd.

Er is permanent handel, behalve op zaterdag en zondag. Als het ene handelscentrum dicht gaat opent er weer een ander. Omdat de werktijden elkaar overlappen is er een 24 uurs handel mogelijk. De eerste beurs die in een week opengaat is de beurs van Sydney op maandagmorgen. En de handel sluit bij de laatste beurs in de USA op vrijdagmiddag.

Trendmatige markt. In het algemeen is de valutamarkt vrij regelmatig. Duidelijk minder hectiek dan op de aandelenmarkten. Deze trendmatigheid zorgt ervoor dat handelaren met behulp van technieken uit de technische analyse hier al snel resultaten kunnen boeken.

Toegankelijk Met name internet heeft ervoor gezorgd dat de markt voor iedereen toegankelijk is geworden. Iedereen met een internet aansluiting kan mee-handelen. Overigens geldt hier ook, dat je natuurlijk wel moet weten wat je doet. Droogzwemmen met behulp van paper-trading is zeker aan te raden

Elke valuta wordt geindentificeerd door een drieletter code die worden uitgegeven en beheerd door de ISO. Bijvoorbeeld USD (United States Dollar) voor dollars uit de Verenigde Staten, of CHF (Confederation Helvetica Franc) voor Zwitserse Franken. En zo zijn er nog enkele honderden. Niet alle valutacodes worden daarbij gebruikt: De meeste handel is in Dollars, Euro's, Yen's(JPY), Britse Pond(GBP), Zwitserse Frank , Australische Dollar(AUD) en Canadese Dollar. (CAD)

De wisselkoers geeft aan wat de waarde van de ene valuta is ten opzichte van de andere. Een wisselkoers wordt genoteerd als 6 tekens, 2 x drie ISO drieletter codes. BIJV EURUSD. De eerste code, in dit voorbeeld dus EUR is de basisvaluta. Als we nu een wisselkoers hebben van 1.23 dan betekent dat dat je voor 1 euro 1,23 us dollar krijgt. De basisvaluta is dus altijd 1.Notatie wisselkoersen

We gingen nu nog even uit van 1 notatie, maar in de praktijk zien we bij elke wisselkoers 2 percentages afgebeeld. Bijvoorbeeld EURCHF 1,3425/1,3431. Het eerste getal is de biedkoers en geeft aan waarvoor de markt Zwitserse Franken wil kopen. Het tweede getal is de ASK or offer en geeft aan waar de markt Zwitserse Franken wil verkopen. Het tweede getal is altijd hoger dan het eerste. Want zouden beide gelijk zijn, dan betekent dat dat de markt een volmaakt evenwicht heeft gevonden. Als we dus euro's hebben en Franken willen kopen, dan betalen we daar 1,3431 voor. Als we Zwitserse Franken hebbem en die willen verkopen dan krijgen we er 1,3425 voor.

Het verschil tussen deze Bid en Ask noemen we de spread. De spread wordt uitgedrukt in pips. De spread wordt ook wel bied/laat spread genoemd. Bij normale marktcondities is deze spread vrij gelijkmatig. Naar mate er meer beweging komt, dus als de onzekerheid groter wordt, de wordt deze spread ook groter.

Voor meer informatie over FOREX zie ons speciaal op Forex gerichte weblog 
Gebruikte begrippen in forex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
arbitrage
  ... Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties...Lees meer
ask
  ... De engelse term ask wordt ook wel gebruikt voor de laatkoers in de effectenhandel in de krant komen we nog wel...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basisvaluta
  ... de basisvaluta is de eerste valuta bij de gebruikelijk notatie in de valutahandel waar altijd twee valuta's worden genoemd...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
biedkoers
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
foreign exchange
  ... onder foreign exchange verstaan we de vreemde valuta handel naast deze engelse maar ook hier ingeburgerde term wordt ook...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
handelsbalans
  ... onder de handelsbalans die ook wel goederenbalans wordt genoemd verstaan we een onderdeel van de betalingsbalans van een land dat...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onzekerheid
  ... traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed...Lees meer
paper
  ... met de engelse term paper wordt in de beurswereld het algemeen een effect aangeduid...Lees meer
paper trading
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer
yen
  ... de yen is de nationale munteenheid van japan de iso valutacode van de yen is jpy...Lees meer
zwitserse frank
  ... de zwitserse frank is de nationale munteenheid van zwitserland de iso valutacode van de zwitserse frank is chf...Lees meer

Begrippen waar forex in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
forexmarkt eigenschappen
  ... De Forexmarkt kent geen begin en einde. Er is geen gong of bel die begin of einde van de handel aankondigt. ...Lees meer
digitale optie
  ... een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
currency pair
  ... het zogenaamde currency pair is een notatie uit de valutahandel of forex waar altijd twee drielettercodes aaneen worden gebruikt...Lees meer
swingtrader
  ... een swingtrader is een trader die een positie van 1 tot 10 trading dagen aanhoudt dit wordt bereikt door de korte...Lees meer
breakoutsystem
  ... het zogenaamde breakout system vinden op verschillende plaatsen terug in de technische analyse met name bij forex traders is...Lees meer
foreign exchange
  ... onder foreign exchange verstaan we de vreemde valuta handel naast deze engelse maar ook hier ingeburgerde term wordt ook...Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.