Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 11 maart 2014

marketingmix

MarketingmixDe zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen. Er worden een aantal van dit soort gereedschappen onderscheiden maar meestal komen we toch uit op de vier meest bekende, in de marketingpraktijk vaak de vier P's genoemd:

productbeleid

Een consument koopt een bepaald product omdat hij het nodig heeft of omdat hij denkt dat hij het nodig zal hebben. Daarbij maakt hij een keuze voor het product dat zo goed mogelijk aan zijn verwachtingen zal voldoen. In de praktijk zal de consument daarbij kijken naar zaken als kwaliteit, service, uitstraling, verpakking en andere kenmerken. Bij de marketingmix kijken we hoe we ons  ons product in positieve zin van de concurrentie kunnen onderscheiden

 • Het product staat altijd centraal 
 • De overige "P"'s worden afgestemd op het  product 
 • Kwaliteit van het product speelt meestal een doorslaggevende rol 

promotiebeleid

Hoe krijgen we ons product onder de aandacht van de consument? Denk daarbij aan zaken als reclame, public relations, het gebruik van verschillende media en aandacht trekkende verkoopacties. het promotiebeleid is erop gericht om de inspanningen en de kosten op het gebied van reclame, sales promotion, publiciteit en public relations te optimaliseren.

Promotie 

Reclame is in feite een vorm van communiceren met de doelgroep over het  product
Het moet dus duidelijk zijn met welke doelgroep we te maken hebben.
Ook het doel van de communicatie moet bekend zijn. Voorbeelden van doelen zijn bijvoorbeeld

Naamsbekendheid kweken. We spreken daarbij over themareclame
naamsbekendheid naar belangstelling omzetten
Aanzetten tot een actie zoals kopen of het afnemen van een  product of een dienst

Tijdelijke aanbiedingen etc noemen we  actiereclame

Voor een reclameactie moet bekend zijn wat de doelen zijn.
Voorbeelden:
De introductie van een nieuw product of een nieuwe dienst
Naamsbekendheid krijgen of vergroten
Omzetvergroting

Het is van groot belang wat is de boodschap is. Dat bepaalt in grote mate hoe we  de reclame overbrengen
Voorbeelden:
Persoonlijke verkoop wat we doen middels goodwill kweken door goed advies te geveb
Sales promotion (verkoopbevorderende  acties)
Verkoopinspanning om klanten over te  halen

Andere vormen van promotie zijn
Public relations 
Ofwel het zorgen voor een goede relatie met de  doelgroep

Direct marketing 
Waarbij we moeten denken aan reclame per post etc.

Sponsoring 
Bijvoorbeeld de ondersteuning vereniging, acties etc. wat voor aandacht kan zorgen


prijsbeleid

Het bepalen van de juiste prijs in relatie tot de prijzen van de concurrentie is v an belang omdat de consument koopt op  basis van de prijs. Die dient in evenwicht te zijn met wat er voor geboden wordt. Behalve het niveau van de prijs spelen zaken als kortingen en kredietfaciliteiten een duidelijke rol.

 • Het prijsbeleid speelt vooral bij het omgaan met de concurrentie 
 • Prijs die de klant betalen wil is van belang. Niet te duur en ook te goedkoop kan negatief zijn
 • De noodzakelijke winst en reserves bepalen voor een deel te prijs
 • Het gewenst rendement speelt een rol
 • Bij uniek product is een hogere prijs  mogelijk 
 • Zelfs bij monopolie kun je  de prijs niet opbeperkt  verhogen 
 • Bij te hoge prijs ontstaat een gevaar van substitutie plaatsbeleid

Het bepalen van de juiste verkooppunten, het gebruik van alternatieve afzetkanalen zoals internet, de optimale winkelformule en degelijke. Hierbij telt niet alleen de fysieke plaats maar ook het moment. Een ijswagen op een druk strand zal gemakkelijker verkopen dan een mooiere winkel met een uitgebreider assortiment maar ergens op een onzichtbare plaats gevestigd.

Vragen die bij het plaatsbeleid voorkomen zijn

 • Wil de klant reizen voor het product en zo  ja , hoe ver? 
 • Bij uniek product grotere bereidheid tot  reizen 


Van 4 aspecten naar 6

Aan deze klassieke marketingmix van 4 elementen dan worden vaak de aspecten Personeel en Presentatie toegevoegd.

Personeel

Met name het gedrag en de vakbekwaamheid van het personeel zijn vaak niet te onderschatten elementen voor een succesvolle verkoop.

Het personeel:

 • vertegenwoordigt de onderneming 
 • Dient klanten met respect te behandelen want een boze klant zie je waarschijnlijk ondanks alle mooie reclame nooit meer terug. 
 • Een goede klachtenafhandeling is belangrijk 
 • Streeft naar positieve ervaringen voor de  klant 
 • Voorkomt dat klachten worden doorverteld. Presentatie

En ook de presentatie speelt een rol omdat deze vaak onbewust een vorm van kwaliteit bij het product zelf suggereert. Ook wordt juist wel geprobeerd een goedkoop image te kweken door de consument zelf het product uit dozen te laten halen of door het opzetten van een zogenaamde outlet.

Presentatie is belangrijk om bijvoorbeeld een showroom om het  product te tonen

Voor een taxibedrijf: Goed geklede chauffeurs met Schone, verzorgde auto's

Inrichting van winkel voor detailhandel kan  zeer belangrijk zijn

Ook het gebruik van een uniforme huisstijl waarbij we moeten denken aan

 • Vormgeving 
 • Kleurgebruik 
 • Gebruik logo's 

Overeenkomst marketingmix en ondernemingsbeleid


De optelsom van deze zes beleidsrichtingen vormt in feite het ondernemingsbeleidGebruikte begrippen in marketingmix


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
goodwill
  ... met het begrip goodwill bedoelt men het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag bij...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.