dinsdag 25 maart 2014

Aanbod van gerede betaling

Aanbod van gerede betalingOnder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur niet meewerkt aan de bevrijding van zijn schuld om zich toch van die schuld te bevrijden, mits het aanbod tot betaling wordt gevolgd door het in bewaring geven of ook wel consignatie genoemd van de betreffende zaak.

Het aanbod van gerede betaling en het in bewaring geven dienen te geschieden door een notaris of door een deurwaarder met twee getuigen.

Volgens het NBW wordt de debiteur door de in bewaring stelling niet bevrijd; Maar hij behoeft hierna geen rente meer te betalen en is wel van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de zaak bevrijd.

Aanbod van gerede betaling

Engels:  tender of payment

Gebruikte begrippen in aanbod gerede betaling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aansprakelijkheid
  ... Onder het juridische begrip aansprakelijkheid verstaan we de verantwoordlijkheid in rechte voor een schuld die in het algemeen een schuld...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.