dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

dinsdag 11 maart 2014

Aandeelhoudersmacht

Aandeelhoudersmacht

Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap.

Vooral grote aandeelhouders willen nog wel eens indirect de nodige macht uitoefenen al is maar via een informeel netwerk.

Vaak betreft het dan zaken als het al dan niet aanblijven van bestuurders het verstrekken van bonussen of de hoogte daarvan en dergelijke.

Voor kleine aandeelhouders zijn dergelijke mogelijkheden uiterst beperkt.

Soms zijn er mogelijkheden om zich te verenigen en dan wordt er groepsgewijs een stem uitgebracht op de aandeelhoudersvergadering.

Ook is er bij vennootschappen vaak sprake van het gebruik van certificaten in plaats van echte aandelen , waarbij alleen het administratiekantoor dat de certificaten uitgeeft stemrecht heeft.

Maar in het algemeen mogen we stellen dat de macht van een kleine aandeelhouder vrijwel nihil is.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.