Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 10 september 2013

Ruwe olie

Ruwe olieRuwe olie ofwel crude oil in het Engels, behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij. Niet alleen uit een oogpunt van energievoorziening en brandstof maar ook als basis voor duizenden kunststofproducten.

Het is dan ook één van de grootste markten die er wereldwijd is. Opmerkelijk voor een product dat in zijn ruwe vorm eigenlijk geen echte toepassingsmogelijkheid kent. Het zijn de producten die uit ruwe olie gemaakt worden die het zo'n belangrijke toepassing geven. Het proces om deze producten uit ruwe olie te maken wordt raffinage genoemd. Hieruit komen producten als LPG, benzine, petroleum, dieselolie en zelfs een soort asfalt.

Ruwe olie wordt verhandeld in eenheden die een barrel genoemd worden. Dit komt overeen met 159 liter, een ouderwets olievat. In plaats van de handel in barrels heeft men het dan ook vaak over een handel in vaten.

Als referentie wordt buiten de Verenigde Staten meest Brent genomen, binnen de Verenigde Staten wordt meestal West Texas Intermediate Crude als benchmark gehanteerd.

Kwaliteitsverschil in ruwe olie

Er zijn nogal wat kwaliteitsverschillen in ruwe olie, afhankelijk van de vindplaats. De prijzen kunnen dan ook verschillen. Zaken die invloed hebben zijn:

Of we met "sweet crude" of "sour crude" te maken hebben. Als ruwe olie erg veel zwavel bevat wordt het "sour" genoemd. Is daarentegen sprake van een laag percentage aan zwavel dan is de olie "sweet". Weinig zwavel is positief voor de prijs omdat olie met een hoog zwavelgehalte veel milieuverontreiniging met zich meebrengt.

Een ander onderscheid in soorten ruwe olie is "light crude" versus "heavy crude". Dit heeft te maken met de producten die er na raffinage ontstaan. Bij light crude zijn dat de lichtere stoffen als benzine, LPG en dergelijke en bij Heavy crude meer zaken als stookolie, diesel en asfalt. Aangezien de lichtere stoffen duurder zijn, is light crude ook duurder.

Een andere prijscomponent is de mate van verontreiniging. Vaak zijn er restanten van metalen terug te vinden. Dit heeft een negatieve invloed op de prijs.

De prijs van ruwe olie wordt sterk beïnvloed door politieke factoren, met name in het olierijke midden oosten. Daarnaast is het een markt die snel in paniek gaat, met alle volatiliteit die daarbij hoort.

Ruwe olie in Floating storage

De prijs van ruwe olie wordt niet alleen bepaald door de hoeveelheid die wordt geproduceerd door oppompen. Zo speelt ook de hoeveel opgeslagen olie een rol. Een deel daarvan is zogenaamde "floating storage". Dit zijn olietankers die gewoon ergens voor anker liggen omdat er zo snel geen bestemming is te vinden voor hun lading. Dit zijn hoeveelheden die altijd boven de markt hangen omdat de eigenaar kan besluiten om de lading tegen elke prijs te verkopen. Dit dreigt vooral als de vooruitzichten voor de koers slecht zijn.

Oliereserves


Het is altijd een punt van discussie. Zijn er voldoende oliereserves en is het waard, mogelijk of wenselijk om die reserves te winnen. Of om het zelfs maar te proberen.

De meeste terminologie in de oliewereld is Engels. En met name de Amerikanen hebben dan ook een mooie slagzin bedacht als het om de oliereserves gaat. Namelijk:  THE THREE P’s: PROVED, PROBABLE, POSSIBLE. Natuurlijk is het vertaalbaar hoewel het een deel van zijn zeggingskracht verliest. We krijgen dan iets als BEWEZEN, WAARSCHIJNLIJK, WELLICHT. Duidelijk een afwaardering qua mogelijkheden dus. Deze term wordt wel gezien als één van slechts begrepen termen in de olie-industrie. Ze zijn in de loop van de tijden nogal veranderd door betere technologie die meer mogelijk maakt. En ze kunnen veel mensen, waaronder beleggers, natuurlijk volkomen op het verkeerde been zetten.

Oliereserves (waar we aardgasreserves voor het gemak ook maar even onder rekenen) zijn de voorraden of mogelijke voorraden die in de toekomst gewonnen kunnen worden. Veel oliemaatschappijen zijn al contracten aangegaan voor het mogelijk winnen van deze voorraden. In feite zijn dat een soort van financiële waarden maar hoe groot die waarden zijn is heel lastig te bepalen. En voor een particuliere belegger al helemaal niet te doen.  En daarom is de hierboven genoemde driedeling in het leven geroepen: Om het beleggers wat eenvoudiger te maken om een oliebedrijf te waarderen. Ze geven immers een soort van waarschijnlijkheid aan de reserves die daar ergens onder de grond op winning liggen te wachten.

Als een oliemaatschappij zijn reserves benoemd als 1P dan hebben ze het over reserves met een grote mate van zekerheid. Het zijn reserves die bewezen zijn.
Wordt de term 2P gebruikt dan geldt zowel Proved als Probable. En bij 3P gelden alle drie de mogelijkheden. De reserve is dan  Proved + Probable + Possible.

Als belegger in olie en oliederivaten is het goed om deze terminologie te kennen en te doorgronden. Handel in olie is minder eenvoudig als het lijkt, zeker als we het onderbouwd willen doen.


Beleggen in "Sweet & Sour"

Twee termen uit de oliewereld die we nog wel eens tegenkomen zijn "sweet" en "sour" als we het over de kwaliteit van olie hebben. Het is van belang deze verschillen goed te kennen.
Het verschil zit hem met name in de hoeveelheid zwavel die we in de ruwe olie aantreffen.
Het kantelpunt tussen beide soorten zit op een half procent. Bij "sour" is het percentage hoger dan een half, bij "sweet" is het lager dan een half.

"Sour" kwaliteit ruwe olie komt het meeste voor en wordt vooral gewonnen in Canada, de golf van Mexico, Zuid Amerika en het Midden Oosten. Sweet, light crude komt met name uit de Verenigde Staten, de Noordzee, Afrika en het aziatische deel van de stille oceaan.

Sweet crude is gemakkelijker te behandelen omdat ongerechtigheden eenvoud


Gebruikte begrippen in ruwe olie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

barrel
  ... De barrel is de gebruikelijke volumemaat in een vat van 1 barrel zit 159 liter uit de olie industrie...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
benchmark
  ... Onder een benchmark verstaan we een bepaalde maatstaf een financi ële meetlat of een bepaald ijkpunt waarmee het resultaat van...Lees meer
benzine
  ... De prijs van benzine is op de grondstoffenmarkt ook behoorlijk beweeglijk net als huisbrandolie hierbij is de vraag het grootst...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar ruwe olie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruweolie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
lightcrude
  ... light crude is een kwaliteit ruwe olie met een speciaal laag soortelijk gewicht doordat er extra veel lichte koolwaterstoffen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.