Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 10 september 2013

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt


Wat is de arbeidsmarkt

De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid, bestaand uit een groot aantal deelmarkten.
De arbeidsmarkt is dus een vorm van een zogenaamde abstracte markt, We kunnen geen bezoek aan een abstracte markt brengen.

Vraag en aanbod 

De vraag naar arbeid op deze abstracte markt wordt gevormd door de werkgevers. Dat mogen zowel particuliere werkgevers als de overheid zijn.

Het aanbod op de arbeidsmarkt bestaat uit de beroepsbevolking.

Segmentatie arbeidsmarkt

In de praktijk hebben we echter met een vorm van segmentatie, ofwel met een opsplitsing van de arbeidsmarkt te maken. Immers, er is een duidelijke opsplitsing in vrij onafhankelijke deelmarkten terug te vinden. Zo is er een deelmarkt voor bankbedienden. En een deelmarkt voor loodgieters. Om van de markt voor windmolenmonteurs maar te zwijgen.

Dit zijn allemaal voorbeelden van deelmarkten die beslist niet zonder meer uit te wisselen zijn.

Kenmerken van de arbeidsmarkt

Kenmerken van de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld:
  • Een ruime of ontspannen arbeidsmarkt. Dit zien we in een tijd van laagconjunctuur. Er is dan meer aanbod aan arbeid dan dat er vraag is;

  • Een evenwichte arbeidsmarkt is de situatie dat de vraag gelijk is aan het aanbod;

  • Van een krappe of overspannen arbeidsmarkt wordt geproken als er meer vraag naar arbeid is dan er wordt aangeboden. Het zal meestal om arbeid op een deelmarkt gaan;

De vraag naar arbeid wordt daarbij meestal gemeten door te kijken naar het aantal vacatures dat open staat. Daarnaast kijkt men naar de tijd gedurende welke deze vacatures open staan. Deze tijd geeft aan hoe moeilijk of juist eenvoudig vacatures te vervullen zijn.


deelnemer op de arbeidsmarkt


Daarnaast is de vraag naar arbeid op de arbeidsmarkt afhankelijk van factoren zoals:

  • De hoogte van de lonen. Deze heeft aan de ene kant effect op de bestedingen want hoe hoger de lonen hoe meer men kan kopen maar aan andere kant zijn lage lonen weer gunstig voor de productie.

  • De hoogte van de bestedingen. Hoe meer geld er beschikbaar is, hoe meer verkopen en vraag naar producten. Dus zijn er veel mensen voor die productie nodig.

  • Beschikbaarheid van de productiemiddelen. In het centrum van de stad zul je niet snel een varkenshouderij of ander boerenbedrijf aantreffen.

  • De hoogte van de arbeidsproductiviteit. Als deze hoog is dan zullen er weer minder mensen nodig zijn. 

  • Verhouding tussen voltijd en deeltijd

  • De bedrijfstijd. Hoe langer bedrijven open zijn, hoe meer mensen er nodig zijn.

Gebruikte begrippen in arbeidsmarkt


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Abstracte markt
  ... Een abstracte markt is het geheel van vraag en aanbod naar bepaalde goederen denk bijvoorbeeld aan de valutamarkt...Lees meer

Arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer

Arbeidsproductiviteit
  ... Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in...Lees meer

Bedrijfstijd
  ... onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste...Lees meer

Beroepsbevolking
  ... Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid...Lees meer

Bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer

Deelmarkt
  ... onder een deelmarkt of een marktsegment verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van een uitgebreidere of meeromvattende markt...Lees meer

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer

Kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Laagconjunctuur
  ... we spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit of zelfs krimpt dan wel dat...Lees meer

Markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Overspannen arbeidsmarkt
  ... we spreken van een markt die oversold is als de koersen door teveel verkoopdruk te ver zijn gedaald zodat een...Lees meer

Productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer

Verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar arbeidsmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer

Aanzuigeffect
  ... Onder het aanzuigeffect verstaan we het effect dat verbetering van de werkgelegenheid heeft op het aanbod van arbeid...Lees meer

ADV
  ... De verklaring van advance block bearish een patroon uit de candlestickanalyse is als volgt er zijn drie dagen...Lees meer

Arbeidsduurverkorting
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer

Arbeidsmarktbeleid
  ... Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te...Lees meer

Marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer

Employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer

Evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer

Frictiewerkloosheid
  ... onder frictiewerkloosheid verstaan we het tijdelijk niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt...Lees meer

Concurrentievermogen
  ... onder het concurrentievermogen van een land verstaan we de plaats op de internationale concurrentieranglijst...Lees meer

Raad voor werk en inkomen
  ... de raad voor werk en inkomen is een raad waarin werkgevers vakbonden en gemeenten zitten en...Lees meer

Education permanente
  ... onder education permanente verstaan we de voortdurende her en bijscholing om de in sommige bedrijfstakken wel heel snel verouderende...Lees meer

Employability
  ... onder de moeilijk vertaalbare term employability verstaan we de mate waarin kennis en ervaring van een medewerker aansluiten aan de...Lees meer

Initial claims
  ... de initial claims indicator geeft het aantal mensen dat voor de eerste keer een beroep doet op een werkeloosheidsuitkering...Lees meer

Overspannen arbeidsmarkt
  ... we spreken van een markt die oversold is als de koersen door teveel verkoopdruk te ver zijn gedaald zodat een...Lees meer

Uitvoeringsinstituut
  ... het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of zoals meestal genoemd het uwv verzorgt de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals de ww...Lees meer

Verborgen werkloosheid
  ... de verborgen werkloosheid is die werkloosheid die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt...Lees meer

Loondervingsverzekering
  ... de loondervingsverzekering is een verzamelnaam voor de verzekeringen die voorzien in een vorm van een uitkering voor mensen die om...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.