Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 10 september 2013

Insider trading

Insider trading

Insider trading is ook wel een andere benaming van beurshandel op basis van voorkennis.

Onder insider trading verstaan we de handel in effecten van de werknemers van het bedrijf  dat de aandelen uitgeeft. Er zijn twee varianten van insider trading bekend, een legale en een illegale versie. Bij de legale versie is er altijd een bepaalde periode waarin gehandeld kan en mag worden, maar transacties dienen wel altijd bij de bevoegde autoriteit of toezichthouder gemeld te worden.

Om met de illegale te beginnen, dit betreft handel in voorkennis, die niet volgens de regels is verkregen en al helemaal niet gebruikt. Bij illegaal werken is ergens een grens overschreden die men niet had mogen overschrijden. Dat betekent dat ook tijdelijke werknemers er onder vallen maar bijvoorbeeld ook de drukkerij die het jaarverslag gaat drukken. Of de accountant en de bedrijfsadvocaat en hun familieleden. Het is vaak moeilijk aan te tonen en te bewijzen.

In principe is insider trading dus wettelijk verboden maar in de praktijk worden slechts zelden of nooit mensen gepakt op basis van dit delict en die zijn dan in het algemeen niet al te slim bezig geweest en vallen op door het plotseling openen van een effectenrekening om één aankoop te doen en dat soort onhandige zaken.

Mensen die echt regelmatig op de beurs handelen op basis van voorkennis zijn handig genoeg om dat niet uit te laten komen en via één of meer stromannen is het natuurlijk gemakkelijk te verbergen.

Het probleem van insider trading blijft natuurlijk wel dat veel particuliere beleggers hierdoor altijd over tweederangs informatie beschikken, wat op zich ethisch niet te verantwoorden valt.

Alexander Elder schrijft in zijn bekende boek "Trading for living": De handel voorkennis trachten terug te brengen is net als proberen ratten op een boerderij kwijt te raken. Pesticiden kunnen ze onder controle houden, maar uitroeien kunnen we ze niet.


Gebruikte begrippen in insider trading


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
beurshandel
  ... de officiële beurshandel is de handel in genoteerde fondsen tijdens de normale handelsuren...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenrekening
  ... met een effectenrekening bedoelen we een geldrekening waarover op wens van een cliënt alle effectentransacties van hem afgewikkeld worden...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.