dinsdag 10 september 2013

coattail investing

Coattail investingOnder de term coattail investing verstaan we een tradingstrategie waarbij een trader poogt de transacties van een succesvolle (en daardoor meestal wel bekende) trader na te volgen zodra deze gepubliceerd zijn. Vaak kun je je tegen een bepaald bedrag abonneren op deze publicaties.

Het is een zeer gevaarlijke en risicovolle tradingstrategie omdat er niet alleen een flink tijdsverschil is maar we zelfs niet weten hoe groot dat tijdsverschil in werkelijkheid is. De omstandigheden kunnen fors gewijzigd zijn. In een extreem geval kan bij een te lange tijdsduur de trade alweer gesloten zijn.

Daarnaast is de techniek natuurlijk nooit afgestemd op de eigen situatie, de eigen risicotolerantie en dergelijke. Al met al is coattail investing een strategie om dringend af te raden, wat de partij die de informatie van de traders verkoopt beslist niet met ons eens zal zijn.
Gebruikte begrippen in coattail investing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.