donderdag 5 september 2013

aandelenoptieregeling

Aandelenoptieregeling


Wat is een aandelenoptieregeling?

Onder een aandelenoptieregeling verstaan we een vorm van een bedrijfsspaarregeling, waarbij de werknemer aandelen opties (In feite is hierbij sprake van een speciale vorm van callopties) ontvangt. Die opties kunnen in een later stadium in aandelen van het bedrijf waar hij werkt worden omgezet.

Probleem met aandelenoptieregeling

Het werken met deze opties is niet eenvoudig. Niet zozeer omdat de opties vreemde of onverwachte eigenschappen zouden hebben, maar omdat de belastingdienst doorkreeg dat met een aandeleoptieregeling voor een bedrijf flinke onbelaste winsten te maken waren. Het gevolg was uiteraard dat er knap lastige regelingen voor kwamen om die voor de belastingdienst zeer ongewenste effect teniet te doen.

Het uitwerken van een aandelenoptieregeling in een bedrijf is daardoor dan ook beslist specialistenwerk geworden. om alle valkuilen vakkundig te kunnen ontwijken. 

Gebruikte begrippen in aandelenoptieregeling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer

bedrijfsspaarregeling
  ... in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor een bedrijfsspaarregeling voorbeelden hiervan zijn het zogenaamde spaarloon...Lees meer

opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer

werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.