Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 4 september 2013

Aandelenkapitaal

AandelenkapitaalOnder het aandelenkapitaal, ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met de uitgiftekoers.

schema Aandelenkapitaal


Bij de uitgegeven aandelen maken we dan nog een onderverdeling tussen de aandelen die de vennootschap nog zelf in portefeuille heeft en de wel uitgegeven en dus uitstaande aandelen.

Een andere benadering van het aandelenkapitaal van een onderneming is het aantal bij een emissie daadwerkelijk uitgegeven ofwel geplaatste aandelen vermenigvuldigd met hun nominale waarde.

Mindmap schema AandelenkapitaalVertalingen aandelenkapitaal

Engels: share capital
Duits:  Anleihe Kapital 
     Anlagevermögen 
     Buchwert
     Grundkapital

Gebruikte begrippen in aandelenkapitaal


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom. Dat kan een  nalatenschap zijn maar ook een bedrijf als een vennootschap...Lees meer

Emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs richting het publiek...Lees meer

In portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn. Deze effecten zijn dus nog in eigen bezit...Lees meer

Kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaal. Het reële kapitaal,  ook wel kapitaalgoederen genoemd,  is een van de productiefactoren zoals ook  natuur en arbeid...Lees meer

Onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is. Er zijn voor de definitie verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten. Denk aan aandelen, obligaties en dergelijke waardepapieren. Deze waardepapieren worden in het algemeen op...Lees meer


Vennootschap
  ... een vennootschap is een ondernemingvorm die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar aandelenkapitaal in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft de beleggers die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer

Aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer

Kernvermogen
  ... onder het kernvermogen van een bedrijf verstaan we het aandelenkapitaal plus de reserves van een onderneming als we het aanvullende...Lees meer

Amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer

Aanvraag tot toelating
  ... Onder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een offici ële notering te krijgen...Lees meer

Agiobonus
  ... Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve...Lees meer

Geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer

Omzetcijfer per aandeel
  ... het omzetcijfer per aandeel is de geldswaarde van de jaaromzet van een vennootschap gedeeld door het geplaatste aandelenkapitaal...Lees meer

Closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer

Eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer

Herkapitalisatie
  ... onder herkapitalisatie verstaan we de wijziging van de kapitaalstructuur van een onderneming door omzetting van reserves in aandelenkapitaal door uitgifte...Lees meer

Hoe ontstaan aandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen. Het reorganiseert naar een vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer

Permanent vermogen
  ... onder het permanent vermogen verstaan we kapitaal dat voor een lange periode ter beschikking is gesteld aan een bedrijf...Lees meer

Betafactor
  ... de betafactor is het getal dat aangeeft in hoeverre de beweeglijkheid van een aandeel overeenkomt met de index...Lees meer

Controlling interest
  ... onder een controlling interest verstaan we een opgebouwd belang dat doorgaans groter is dan rond de 20% van het...Lees meer

Eigen vermogen per aandeel
  ... het eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone...Lees meer

Groeipercentage
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer

Nederlandse waterschapsbank nv
  ... de nederlandse waterschapsbank nv is een in den haag gevestigde investeringsbank voor langlopende leningen aan overheden semi overheden...Lees meer


Niet geplaatst aandelenkapitaal
  ... het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap...Lees meer

Ongeplaatst aandelenkapitaal
  ... het ongeplaatst aandelenkapitaal is hetzelfde als niet geplaatst aandelenkapitaal beide termen worden in de praktijk vrolijk door elkaar heen gebruikt...Lees meer

Boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer

Garantievermogen
  ... onder het garantievermogen van banken verstaan we het vermogen dat gevormd wordt door het gestorte aandelenkapitaal waarbij de reserve mogelijke...Lees meer

Herkapitalisatiebonus
  ... onder een herkapitalisatiebonus verstaan we een bonusuitkering in aandelen aan de bestaande aandeelhouders waarbij het nominaal gestorte aandelenkapitaal met tenminste...Lees meer

Lege vennootschap
  ... onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder...Lees meer

Correctiefactor
  ... de correctiefactor vinden we bij de formule die aangeeft hoe de uitoefenprijs van warrants of de omwisselingsprijs van convertibles wordt...Lees meer

Winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer

Beperkt royeerbaar certificaat
  ... Een beperkt royeerbaar certificaat is een certificaat dat op grond van de statuten van het bedrijf dat die...Lees meer

Global note
  ... een global note is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelenkapitaal van een onderneming staat vermeld...Lees meer

Claimverhouding

  ... de claimverhouding is de verhouding tussen het aantal uitstaande aandelen en het aantal nieuw uit te geven aandelen...Lees meer

Bonusaandeel
  ... een bonusaandeel is een uitkering in aandelen ten laste van de reserves bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan...Lees meer

Externe financiering
  ... met de term externe financiering bedoelen een vorm van financiering met behulp van bronnen die buiten de onderneming liggen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.