maandag 2 januari 2017

contractspecificaties voor opties

Contractspecificaties voor opties


De contractspecificaties voor opties zijn in feite de voorwaarden van een normaal contract met enkele optiebegrippen daar aan toegevoegd.

De contractspecificaties van een optiecontract zijn gestandaardiseerd voor de uitoefenmaand, de uitoefenprijs en de onderliggende waarde
Gebruikte begrippen in contractspecificaties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
uitoefenmaand
  ... de uitoefenmaand is de kalendermaand waarin opties aflopen de eigenlijke uitoefendatum of liever gezegd de laatste datum waarop handel in een...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer

Begrippen waar contractspecificaties in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

contractspecificatie
  ... de contractspecificaties bevatten de voorwaarden van een optiecontract deze zijn gestandaardiseerd voor de uitoefenmaand de uitoefenprijs en de onderliggende waarde...Lees meer