maandag 1 augustus 2016

Geldlening

GeldleningIn plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening.

Het ter beschikking stellen van een som geld ineens of in enkele gedeelten aan een ander die dan de verplichting op zich neemt om de som geld op het afgesproken tijdstip en in de overeengekomen hoeveelheden terug te betalen.

Over de terugbetaalde bedragen kan niet wederom beschikt worden.