maandag 11 juli 2016

Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagDe Belastingdienst kan een voorlopige aanslag opleggen, als zij meent dat u via uw loonheffing te weinig belasting betaalt.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u naast uw looninkomsten ook andere inkomsten heeft, zoals freelancerinkomsten, waarop geen loonheffing is ingehouden.

De voorlopige aanslag wordt verrekend met de definitieve aanslag.

U kunt tegen een voorlopige aanslag een bezwaarschrift indienen en bij een afwijzende uitspraak in beroep gaan.
Gebruikte begrippen in voorlopige aanslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
bezwaarschrift
  ... als de belastinginspecteur besluit van de door u ingediende aangifte af te wijken dan heeft u nadat u de definitieve...Lees meer
loonheffing
  ... de loonheffing is de som van de verschuldigde loonbelasting en de premies als voorheffing op de inkomstenbelasting inkomensheffing...Lees meer

Begrippen waar voorlopige aanslag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
eindheffing
  ... door de belastingdienst wordt meestal eerst een voorlopige aanslag verstrekt waarna u na verloop van tijd een zogenaamde eindheffing ontvangt...Lees meer