dinsdag 5 juli 2016

Sluitpost

Sluitpost1. In bedrijfseconomische betekenis is sluitpost een boekhoudkundige term voor de post waarmee een begroting of exploitatierekening sluitend wordt gemaakt, bijvoorbeeld door een positief of negatief saldo als sluitpost op te nemen of door opname van een post onvoorzien.

2. Een sluitpost is ook een relatief gering bedrag dat ter afronding in een berekening wordt opgenomen, bijvoorbeeld een bedrag diversen is vrij populair voor dit doel.
Gebruikte begrippen in sluitpost


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begroting
  ... Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer