woensdag 22 juni 2016

Optierecht

Optierecht


roll up
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft gekregen, door aankoop van een optie (long positie).

Bij een calloptie is dit het recht om de onderliggende waarde te kopen tegen een vaste prijs, bij een putoptie het recht om de onderliggende waarde te verkopen voor een vaste prijs.