maandag 9 mei 2016

Goedkoopgeldpolitiek

Goedkoopgeldpolitiek


De goedkoopgeldpolitiek is een onderdeel van de geldmarktpolitiek van de Centrale Bank met het doel de rente te drukken, zodat de overheid voordelig kan lenen.

Door inkoop van waardepapieren wordt het aanbod van geld vergroot en de prijs (de rente) lager.
Gebruikte begrippen in goedkoop geld politiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer