donderdag 19 mei 2016

generiek verbindend

generiek verbindend


We spreken van generiek verbindend verklaren bij een CAO wanneer de minister van Sociale Zaken van zijn mogelijkheid gebruikt maakt om deze CAO van toepassing te laten zijn voor een complete bedrijfstak en niet alleen voor hen die bij een vakbond zijn aangesloten.

Dus ook partijen die niet aan de onderhandelingen hebben deelgenomen of het er in het ergste geval niet mee eens zijn, vallen dan door dit generiek verbindend verklaren toch onder deze CAO.
Gebruikte begrippen in generiek verbindend


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer